Cập nhật: 14:25 GMT - thứ hai, 4 tháng 7, 2011

Học tiếng Anh qua triển lãm ảnh London

Bạn phải có Flash Player 8 hoặc mới hơn để xem slide.
Bấm nút bên dưới để cài đặt.

Tải Flash Player

Giới thiệu - Introduction

Bảo tàng London đang có triển lãm với chủ đề Nhiếp ảnh đường phố London. Kỳ này, nhóm làm chương trình BBC Learning English theo chân Mike Seaborne, người canh giữ bảo tàng kiêm nhiếp ảnh gia để tìm hiểu về bộ sưu tập này.

Mời các bạn thưởng thức slideshow âm thanh này và trả lời hai câu hỏi dưới đây nhé:

1 What characterises street photography?

1. Đặc tính của nhiếp ảnh đường phố là gì?

2 How many years of history of street photography does this exhibition cover?

2. Triển lãm này trình bày bao nhiêu năm lịch sử của nhiếp ảnh đường phố?

Lời thoại - Transcript

Well, I’m Mike Seaborne, and I’m senior curator of photographs at the Museum of London, and curator of this exhibition. And I'm also a photographer.

Street photography was a particular genre, and I think what really characterises street photography is what I call an element of chance.

I think a lot of the fascination of these photographs doesn’t need explaining because it’s there, it’s obvious – you see the picture. But I think the context for this needs to be revealed to the visitor.

So, as well as the captions, we’ve organised the exhibition into periods to break down 170 years into smaller chunks which are more easily digestible.

And each section has an introductory text which gives an overview of London during that period, and what was happening in London, and particularly what was happening culturally that would be influencing photographers and what they were doing.

And also something about the technical development of photography that maybe for the first time, photographers could take a certain kind of picture that wasn’t possible before.

So we have an example of the very earliest… instantaneous photographs of London...

Well, they’re monochrome. They’re… many of them are sepia… or purplish in colour rather than pure black and white at this early period…

This is the period when photography goes through a big technological change.

The hand-held camera becomes available, which takes film instead of the big, old-fashioned glass plates…

Lời giải - Answers

Sau đây là lời giải đáp của hai câu hỏi trong phần Giới thiệu.

1.What characterises street photography?

Trả lời: What characterises street photography is an element of chance.

Điều định hình nên nhiếp ảnh đường phố là yếu tố ngẫu nhiên.

2.How many years of history of street photography does this exhibition cover?

Trả lời: 170 years.

170 năm

Từ vựng - Vocabulary

curator:

chuyên gia nghệ thuật của bảo tàng

characterise (động từ):

tạo nên tính cách của sự vật, hiện tượng nào đó

an element of chance:

yếu tố ngẫu nhiên

to break down into (động từ):

chia nhỏ một vật/việc gì lớn ra thành nhiều phần nhỏ

instantaneous photographs:

ảnh ngẫu hứng

monochrome:

(ảnh) màu trắng đen

sepia

(ảnh) màu vàng nâu đen

purplish:

(ảnh) màu đỏ tía

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.