Will và Kate kết thúc chuyến đi Bắc Mỹ

William và Catherine, Công tước vùng Cambridge và phu nhân Bản quyền hình ảnh Getty

Cặp vợ chồng mới cưới trong Hoàng gia Anh, William và Katherine, vừa trở về sau chuyến công du chính thức đầu tiên của họ. Công tước vùng Cambridge và phu nhân vừa kết thúc chuyến đi Bắc Mỹ bằng một loạt các hoạt động tại California, Hoa Kỳ.

Nghe toàn bài

Nghe từ vựng

gritty: (có tính chất) cụ thể, thực tế

glitzy: hào nhoáng

a BAFTA reception: sự kiện hay buổi lễ do Viện Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFT) tổ chức

an arts project: một dự án về nghệ thuật

a jobs fair: hội chợ giới thiệu công ăn việc làm

seeking work: tìm việc

a keen interest in veterans' affairs: nhiều quan tâm tới tình hình của các cựu chiến binh

of their own free will: tự nguyện, tự lựa chọn

to put their life on the line: đem tính mạng của mình ra (vì một điều gì đó), đặt tính mạng mình trong tình huống nguy hiểm

a significant milestone: một cột mốc quan trọng