Công nghệ nuôi ong ở Hong Kong

Cập nhật: 11:07 GMT - thứ sáu, 22 tháng 7, 2011

Media Player

Trên tầng 14 của tòa nhà chọc trời ở Hong Kong, bạn có thể tìm thấy một trong 11 tổ ong nuôi trong đô thị.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại - Transcript

It may be a concrete jungle, but there are more similarities with the great outdoors in Hong Kong than you might think.

14 storeys up a skyscraper, you can find one of 11 urban beehives around the city.

Like many conurbations, Hong Kong has enough green spaces with flora for bees to pollinate and harvest nectar from.

Following Chinese tradition beekeepers in Hong Kong don’t wear any protective gear.

Bản dịch - Translation

Có thể Hong Kong là một khu rừng bê tông, nhưng nơi đây có nhiều điểm tương đồng với điều kiện ngoài trời tuyệt vời hơn là bạn tưởng đấy.

Trên tầng 14 của tòa nhà chọc trời, bạn có thể tìm thấy một trong 11 tổ ong đô thị quanh thành phố này.

Cũng giống như các khu đô thị khác, Hong Kong có đủ không gian xanh với nhiều thảm hoa cho ong thụ phấn và hút mật hoa.

Những người nuôi ong ở Hong Kong theo truyền thống của người Trung Quốc và không mang đồ bảo hộ gì cả.

Từ vựng - Vocabulary

concrete jungle:

rừng bê tông

storeys:

tầng (lầu)

beehives:

tổ ong

conurbations:

các khu đô thị

to pollinate:

thụ phấn

nectar:

mật hoa

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.