Khao khát chiến thắng của cô gái Namibia

Cập nhật: 15:42 GMT - thứ ba, 16 tháng 8, 2011

Media Player

Vận động viên chạy 100m và 200m, Merlin Diamond từ Namibia, nói tới dự định tập luyện chuẩn bị cho thi đấu tại Olympic 2012.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie: Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport. In the last Olympics Jamaica won a lot of the sprint events.

But Merlin Diamond from Namibia wants to change that.

Merlin is hoping to compete in the 100m and 200m sprints, and she usually spends 4 to 5 hours training every day.

Let's hear from Merlin.

Listen out for the word 'concentrate' and the phrase 'get to the top'.

Clip

I don't actually have much time for myself, or there is no time for myself. I just have to concentrate on what you want to do. So my thing is to run to get to the top. So that is what I am going to do, practise.

Natalie

Clip

I don't actually have much time for myself, or there is no time for myself. I just have to concentrate on what you want to do. So my thing is to run to get to the top. So that is what I am going to do, practise.

Natalie

concentrate: tập trung

Natalie: You have to concentrate on what you want to do

get to the top: lên đến đỉnh cao, thành công

Natalie: …my aim is to run to get to the top

Let's hear from some people in London. Listen to how they use the phrase 'get to the top'.

Vox pops:

  • To get to the top in my career I need to work really hard.
  • I think you need a lot of luck to get to the top.
  • I think to get to the top you need to work hard and chase your dreams.

I think you need a lot of luck to get to the top: Tôi nghĩ bạn cần may mắn để lên tới đỉnh cao (để thành công)

I think to get to the top you need to…: Tôi cho rằng để lên đến đỉnh cao, bạn cần ...

Natalie:

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

I'll see you next time.


Các cụm từ với "time"

Trong đoạn video, Merlin nói về time:

"I don't have much time for myself, or there is no time for myself."

Tôi không có nhiều thời gian dành cho mình, hay chẳng có thời gian cho mình.

Dưới đây là một số cách diễn đạt bằng tiếng Anh với từ 'time'.

take your time: cứ từ từ, không phải vội, có nhiều thời gian để làm việc gì đó

from time to time: lúc này lúc khác, đôi khi, thỉnh thoảng

all the time: lúc nào cũng thế, rất thường xuyên, luôn luôn

time flies: thời gian trôi thật nhanh

Hãy điền các câu sau, dùng các cụm từ thích hợp

1. I love that restaurant! We go there ______________, at least once a week.

2. I'm not in a hurry. You can ______________.

3. A: I really enjoy going to the beach. Do you go a lot?

B: Not that often, only ______________.

4. I can't believe I am going to be 40 next month! How ______________!

Các cụm từ với "top"


Trong đoạn video Merlin dùng cụm từ 'get to the top'.

Sau đây là một vài cụm từ tiếng Anh với từ 'top'.

from the top: từ đầu, từ trên cùng

over the top: quá (hơn mức cần thiết)

blow your top: rất tức giận

on top of the world: rất hạnh phúc, vui sướng

Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các cụm từ trên sao cho phù hợp.

1. If the teacher finds out you have not been in class he will _____________.

2. They spent a lot of money on their daughter's wedding. It was completely _____________.

3. Life is going really well at the moment. I feel _____________.

4. Let's practise the song again _____________.

Câu trả lời

Cụm từ với 'time'

1. I love that restaurant! We go there all the time, at least once a week.

2. I'm not in a hurry. You can take your time.

3. A: I really enjoy going to the beach. Do you go a lot?

B: Not that often, only from time to time.

4. I can't believe I am going to be 40 next month! How time flies!

Cụm từ với 'top'

1. If the teacher finds out you have not been in class he will blow his top.

2. They spent a lot of money on their daughter's wedding. It was completely over the top.

3. Life is going really well at the moment. I feel on top of the world.

4. Let's practise the song again from the top.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.