Hy vọng của Trinidad và Tobago ở Olympic

Cập nhật: 08:30 GMT - thứ bảy, 17 tháng 9, 2011

Media Player

Jehue Gordon, niềm hy vọng của Trinidad và Tobago ở môn chạy 400m vượt sào tại Olympic 2012 ở London.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie: Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing from a 400m hurdler.

Jehue Gordon is from Trinidad and Tobago.

He is 19 years-old and is one of his country's biggest hopes for the London 2012 Olympics.

So let's hear from Jehue.

Listen out for what he says he wants to be?

Also listen out for the word 'inspiration'.

Clip

Well I want to be the best in the world so, you know, getting that gold medal would be a big, big inspiration for me.

Natalie: Watch the clip again.

Clip

Well I want to be the best in the world you know, so getting that gold medal would be a big, big inspiration for me.

Natalie: Jehue said he wants to be the best in the world!

On screen

the best in the world

người xuất sắc nhất thế giới

Natalie: I want to be the best in the world.

Jehue said the word inspiration.

On screen

inspiration

cảm hứng

Natalie: … getting that gold medal would be a big, big inspiration for me.

Well Jehue wants to be the best hurdler in the world and winning an Olympic gold medal is his inspiration.

So let's hear from some people in London. Who is their inspiration?

Vox pops

I'm a photographer and David LaChapelle is my inspiration.

My inspiration is my parents.

My inspiration is a former teacher because now I want to be a teacher as well.

On screen

My inspiration is…

… is my inspiration.

Natalie: I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

I'll see you next time.

Thành ngữ với 'world' - Idioms with 'world'

Trong đoạn video Jehue nói anh muốn là "người xuất sắc nhất" - 'the best in the world' trong môn chạy vượt sào.

"I want to be the best in the world…"

Sau đây là một số thành ngữ với từ 'world'


in a world of your own: chìm đắm trong thế giới riêng của mình


do you the world of good: tốt cho bạn, làm cho bạn cảm thấy thoái mái hơn, hạnh phúc hơn

the world is your oyster: tất cả trong tầm tay của bạn, bạn có thể làm những gì mình muốn

out of this world: (điều/vật gì) tuyệt vời, như từ thế giới khác vậy

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các thành ngữ thích hợp

1. You are young, educated and healthy. You are able to do anything you want -

_________________.

2. Sarah is a very good cook. The cake she baked was _________________!

3. You have been working too hard. I think you should take some time off, it would

_________________.

4. He didn't listen to a word I said to him! He was completely _________________.

Các cụm từ với "big"

Tính từ 'big' được dùng để nói những gì lớn hơn trung bình về kích thước, cân nặng, phạm vi, tầm cỡ .v.v.

Trong đoạn video Jehue dùng tính từ 'big' bổ nghĩa cho danh từ 'inspiration'.

"… getting that gold medal would be a big inspiration for me."

Sau đây là một số ví dụ thông thường với các danh từ dùng với tính từ 'big':

a big decision một quyết định lớn, quan trọng

a big mistake một sai lầm lớn

a big disappointment một thất vọng tràn trề

a big surprise một bất ngờ lớn,

Là tính từ để tăng thêm mức độ của một danh từ, 'big' thường không được dùng với các danh từ không đếm được,

Ví dụ: không dùng big water, big air

Hãy hoàn thành các câu sau với các cụm từ trên:

1. I have such __________________ to make about which university to go to.

2. We are planning __________________ birthday party for Anna's 21st!

3. I did not enjoy the film, I thought it would be better. It was __________________.

4. I made __________________ in my exam! I know I am going to fail!

Đáp án - Answers

Idioms with 'world'


1. You are young, educated and healthy. You are able to do anything you want –

the world is your oyster.

2. Sarah is a very good cook. The cake she baked was out of this world!

3. You have been working too hard. I think you should take some time off, it would

do you the world of good.

4. He didn't listen to a word I said to him! He was completely in a world of his own.

Big

1. I have such a big decision to make about which university to go to.

2. We are planning a big surprise birthday party for Anna's 21st!

3. I did not enjoy the film, I thought it would be better. It was a big disappointment.

4. I made a big mistake in my exam! I know I am going to fail!

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.