Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có tinh thần tập luyện giúp đạt kết quả cao

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about a hurdler from Trindad and Tobago and learning the phrases right attitude and role model.

For many athletes, school is where they first start their sport and that is true for hurdler, Jehue Gordon.

Jehue is one of best 400m hurdlers in his country, Trindad and Tobago.

Let's hear from BBC reporter Laura Trevelyan who has been to meet Jehue and visit his school where it all started.

Listen for the phrases right attitude and role model.

Clip

It all started in this classroom at Belmont Boys' Secondary School where Jehue learnt to hurdle under the watchful eye of his teacher, Albert King, who immediately noticed his pupil's potential. As well as his natural ability, Mr King could see that Jehue had the right attitude. Jehue excelled in the classroom as well as on the track. This school made him what he is and now he's a role model for all the boys here.

Natalie

Listen again for the phrases right attitude and role model.

Clip

It all started in this classroom at Belmont Boys' Secondary School where Jehue learnt to hurdle under the watchful eye of his teacher, Albert King, who immediately noticed his pupil's potential. As well as his natural ability, Mr King could see that Jehue had the right attitude. Jehue excelled in the classroom as well as on the track. This school made him what he is and now he's a role model for all the boys here.

Natalie

We heard the phrase right attitude.

On screen

right attitude

tinh thần, thái độ đúng, thích hợp

Natalie

Mr King could see that Jehue had the right attitude.

We heard that Jehue is now a role model.

On screen

role model

hình mẫu, mẫu mực

Natalie

Now he's a role model for all the boys here.

Well we have learnt the phrases right attitude and role model now let's listen to some people in London using the phrase role model.

Ý kiến người qua đường

My dad is my role model.

My role model is my ex-boss because of her dedication to her job.

Nelson Mandela is my role model.

On screen

My dad is my role model.

My role model is my ex-boss because of her dedication to her job.

Nelson Mandela is my role model.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.

Model - hình mẫu

Trong đoạn video chúng ta nghe có cụm từ 'role model':

"… now he's a role model for all the boys here."

Từ model có nhiều nghĩa khác nhau.

'Model' có thể được dùng với nghĩa là "mô hình" tức bản mẫu không gian ba chiều của một vật gì đó được thu hẹp lại theo đúng kích thước thật.

Ví dụ: My brother got a model aeroplane for his birthday.

'Model' cũng có thể với nghĩa là "người mẫu", được thuê để đứng làm mẫu chụp ảnh, hay vẽ tranh hoặc biểu diễn thời trang.

Ví dụ: When I was younger I wanted to be a fashion model.

'Model' cũng có nghía là một mẫu thiết kế nào đó, như xe hơi chẳng hạn.

Ví dụ: I am going to buy the new model of this car.

'Model' có thể để nói tới một điều gì hay một ai đó là một tấm gương tốt đáng noi theo.

Ví dụ: Paul was a model student at his school.

Cách dùng Excelled/excellent/excellence

~Trong đoạn video chúng ta nghe có từ 'excelled' với nghĩa là giỏi cái gì.

"Jehue excelled in the classroom…"

To excel là một động từ.

Ví dụ: Sarah excelled in art class.

Excellent là một tính từ.

Ví dụ: My mother said my school results were excellent.

Excellence là một danh từ.

Ví dụ: The school is well known for its academic excellence.

Hãy hoàn thành các câu sau dùng động từ, tính từ hoặc danh từ sao cho thích hợp.

1. I always ______________ in English at school.

2. I think that Usain Bolt is an ______________ runner.

3. My university has a very good reputation for its sporting ______________.

4. The restaurant near my work serves ______________ food.

Đáp án - Answers

1. I always excelled in English at school.

2. I think that Usain Bolt is an excellent runner.

3. My university has a very good reputation for its sporting excellence.

4. The restaurant near my work serves excellent food.