Kêu gọi bảo vệ koala của Úc

Koala Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption Các nhà môi trường ước tính còn khaorng 100.000 con koalas sống ngoài tự nhiên

Chính phủ Úc kêu gọi đưa koala vào danh sách động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng do bệnh tật, biến đổi khí hậu và mất môi trường sống.

Phóng viên BBC, Phil Mercer, tường thuật.

Nghe toàn bài

The number of koalas in Australia is unclear but conservationists estimate there are about 100,000 in the wild. They believe that the population is continuing to fall because of various threats, including a disease that causes blindness and infertility. The building of homes and roads is also eating away at their habitat.

The Australian government is being urged to declare the koala a threatened or endangered animal. This would give federal authorities the power to protect these furry marsupials from development.

The Environment Minister Tony Burke has asked a panel of experts for more information detailing areas where koala populations are in trouble. He is expected to make a final decision in the next couple of months.

Nghe các từ

Từ vựng
conservationists các nhà bảo tồn
estimate ước tính
threats những mối đe dọa
infertility (tình trạng) vô sinh
eating away at đang lấn dần, lấy dần đi
endangered đang bị nguy hiểm, có nguy cơ
furry có lông, lông lá
panel nhóm, ban (thường bao gồm các chuyên gia)
in trouble đang gặp khó khăn

Tin liên quan