To go out with a bang

Cập nhật: 14:55 GMT - thứ hai, 13 tháng 8, 2012
Pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Thế vận hội London 2012

Pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Thế vận hội London 2012. Ảnh: Mike Hewitt

Cụm từ trong ngày

To go out with a bang có nghĩa là một cái gì đó kết thúc đầy ấn tượng hoặc rất thành công.

To go out with a bang means something comes to an end successfully or impressively.

Ví dụ

The festival went out with a bang when the world-famous rock band came on to play.

John got a karaoke machine for his leaving party to ensure that he went out with a bang!

The fireworks at the closing ceremony ensured that the London 2012 Olympic Games went out with a bang.

Xin lưu ý

Cụm từ lóng to bang something out có nghĩa là vội vàng làm một việc gì đó thật nhanh.

If you bang something out, you do something very quickly and in a rushed manner.

Ví dụ: I had to bang out my last assignment overnight as I’d completely forgotten about it.

Thực tế thú vị

Thế vận hội London 2012 kết thúc đầy ấn tượng bằng buổi lễ bế mạc hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng, siêu người mẫu và các vận động viên trên khắp thế giới đổ về đây tranh tài. Những ngọn đuốc Thế vận hội tại sân vận động chính đã được tắt đi và lá cờ Olympic đã chính thức được trao cho thành phố Rio de Janeiro, nơi sẽ đăng cai Thế vận hội 2016.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.