Nơi sống lý tưởng

Cập nhật: 15:51 GMT - thứ hai, 20 tháng 8, 2012

Vancouver được cho là một trong những thành phố dễ chịu nhất trên thế giới.

Nếu như bạn từng ước ao nơi mình sinh sống có được hệ thống giao thông tốt hơn, ít tội phạm hơn, hay đa dạng văn hóa hơn thì hãy tham khảo kết quả khảo sát mới nhất Global Liveability Survey liệt kê các thành phố tốt nhất và tệ nhất trên toàn thế giới.

Phóng viên Beth McLeod tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

A slick advert by the Melbourne tourist board shows pictures of its enviable schools, beaches, transport system and nightlife, all of which have helped it earn the number one spot as the world's most liveable city.

The 140 cities in the survey are judged on five broad categories: stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure. The top scorers tend to be mid-sized cities in wealthy countries with a low population density. Some seven of the top ten – including Vancouver, Toronto and Sydney – are in Australia or Canada. Vienna, Helsinki and Auckland also made the top ten.

Of the cities surveyed – and some like Kabul and Baghdad were not included for safety reasons – Dhaka in Bangladesh was rated the least liveable. Lagos, Harare, Algiers and Karachi all scored poorly as well.

The city that has dropped fastest down the list in the last year is Damascus, due to the ongoing conflict in Syria, while infrastructure improvements in China mean that cities like Shanghai and Suzhou have scored better than they did last year.

Bấm Nghe các từ

slick đẹp, chuyên nghiệp

enviable đáng mong ước

earn thu nhập, nhận được

survey khảo sát, điều tra

stability ổn định

infrastructure cơ sở hạ tầng

top scorers các thành phố được cho điểm cao nhất, được đánh giá tốt nhất

density mức độ đông đúc

the least thấp nhất, ít nhất

dropped rớt xuống, giảm xuống


Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.