To go down like a lead balloon

Cập nhật: 13:42 GMT - thứ ba, 18 tháng 9, 2012
Bóng bay

Một người Afghanistan cầm bóng bay chào đón đoàn vận động viên nước này trở về sau khi tham gia Thế vận hội London 2012. Ảnh: Massoud Hossaini

Cụm từ trong ngày

Nếu một việc hay một điều gì bạn làm hoặc nói lại được tiếp nhận "như một quả bóng bằng chì"- goes down like a lead balloon, có nghĩa là nó không được ưa thích hay hưởng ứng.

If something you say or do goes down like a lead balloon, it is disliked or badly received.

Ví dụ

David’s joke was in very poor taste. It went down like a lead balloon!

The news of Jenny’s engagement went down like a lead balloon when she told the girls – they cannot stand her boyfriend!

The news of job cuts will go down like a lead balloon when the workers are told.

Xin lưu ý

Cụm từ tiếng lóng to swing the lead có nghĩa là giả vờ bị ốm để không phải làm việc.

Ví dụ: I’m sick of having to do the work for my colleague – he’s always swinging the lead!

Thực tế thú vị

Bóng bay (bằng cao su) do ông Michael Faraday sáng chế năm 1824. Ông Faraday đã tạo ra bóng bay bằng cách cắt hai miếng cao su thành hình tròn và dán mép của chúng lại. Ban đầu nó được dùng để thử nghiệm với khí hydrogen, nhưng chẳng bao lâu đã trở nên rất được công chúng ưa chuộng khi được bán tại các rạp xiếc hay công viên tại Mỹ.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.