Nga không bán vé tàu chạy sau ngày 28/10

Cập nhật: 15:39 GMT - chủ nhật, 30 tháng 9, 2012
Xe lửa tại Nga

Vé xe lửa các tuyền quốc tế bị tạm ngưng không bán tại Nga vì chưa có quyết định đổi giờ hay không.

Công ty xe lửa nhà nước của Nga đã hoãn bán vé cho tất cả các dịch vụ xe lửa quốc tế chạy sau ngày 28/10 vì không ai biết là nước này có đổi sang giờ mùa đông như trước đây vẫn thường làm hay không. Năm ngoái Nga chấm dứt việc một năm đổi giờ hai lần. Năm nay họ đang tính sẽ quay trở lại với chế độ giờ mùa hè và giờ mùa đông nhưng cho tới nay vẫn chưa có quyết định về việc này.

Phóng viên BBC Daniel Sandford tường thuật

Bấm Nghe toàn bài

Imagine trying to timetable cross-border train services without knowing just a month before, whether the clocks are going to change. That's the situation that RZhD, the Russian state railway company faces.

The company runs trains to - among other places - Ukraine and Finland. Both of those countries will switch back to winter time on October the 28th. But Russia abandoned the bi-annual clock change last year, choosing to stay on summer time throughout the winter months.

If that was certain to be true this year too, things would be easier for RZhD, and for the airlines for that matter. But still, with only a month to go, nobody knows whether Russia will switch to winter time on October the 28th or remain on permanent summer time. So RZhD has announced that it will be selling no tickets for international services after the end of October, until the government makes a decision one way or another.

Bấm Nghe các từ

cross-border: xuyên biên giới, ở đây có nghĩa là quốc tế

the clocks: giờ, đồng hồ

faces: đối mặt với, đứng trước ̣̣(một vấn đề gì phải giải quyết)

abandoned: từ bỏ

bi-annual: hai lần một năm

summer time: giờ mùa hè (thường là cộng thêm một tiếng so với giờ mùa đông để có thêm thời gian vào buổi chiều)

permanent: cố định, không thay đổi

one way or another: cách này hay cách kia, theo hướng này hay hướng kia


Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.