You can lead a horse to water but...

Cập nhật: 14:59 GMT - thứ năm, 4 tháng 10, 2012
Susan Gell và Roy Rodgers tập luyện cho ngựa ở hồ Lomand, Scotland. Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty

Susan Gell và Roy Rodgers tập luyện cho ngựa ở hồ Lomand, Scotland. Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty

Cụm từ trong ngày

You can lead a horse to water but you can’t make him drinklà một thành ngữ với nghĩa là bạn có thể tạo cơ hội cho ai đó nhưng bạn không thể buộc họ phải nắm lấy cơ hội đó.

Ví dụ

I gave him the email address of the person in charge of recruitment but he still didn’t contact him about the job. You can lead a horse to water but you can’t make him drink.

We arranged everything for Kate: we paid for the train ticket, ordered a taxi from the station and even made a hotel booking but she still didn’t turn up to the wedding. You know what they say: you can lead a horse to water but you can’t make him drink.

Xin lưu ý

Horseplay được dùng để chỉ lối chơi sôi động, nghịch ngợm và mạnh tay mạnh chân.

Ví dụ: My nephews are always fighting and getting up to all kinds of horseplay.

Thực tế thú vị

Scotland có gần 800 hòn đảo nhỏ ngoài khơi và được chia ra làm bốn nhóm chính: Shetland, Orkney, the Inner và Outer Hebrides. Gần 100 đảo này có người sinh sống. Đảo lớn nhất là Lewis và Harris, rộng hơn cây số vuông.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.