Cá biển nhỏ đi vì biến đổi khí hậu

Cập nhật: 16:10 GMT - thứ sáu, 5 tháng 10, 2012
Cá tuyết (cod fish)

Cá trên thế giới có kích cỡ nhỏ đi tới 24% do ấm nóng khí hậu dẫn tới lượng oxy giảm trong nước biển

Các loại cá trên thế giới được cho là sẽ nhỏ đi tới 24%, theo một phân tích khoa học mới đây. Các nhà nghiên cứu nói nhiệt độ gia tưang có thể làm giảm lượng oxy ở biển và giảm đáng kể trọng lượng cơ thể của các loại cá.

Phóng viên BBC Matt McGrath tường thuật

Bấm Nghe toàn bài

Although projections of global temperature rises show relatively small changes at the bottom of the oceans, the resulting impacts on fish body size are "unexpectedly large", according to this research. As ocean temperatures increase, so do the body temperatures and metabolic rates of the fish. This means they use more oxygen to stay alive and, according to the researchers, they have less available for growth.

They've calculated that up to 2050, fish will shrink in size by between 14 and 24 percent, with the Indian and Atlantic Oceans worst affected. The warming waters are also likely to drive fish more towards the poles, leading to smaller species living in areas like the North Sea.

According to the scientists, their models may underestimate the potential impacts. When they looked at case studies involving North Atlantic cod and haddock, they found that recorded data on these fish showed greater decreases in actual body size than the models predicted.

Bấm Nghe các từ

projections (predictions based on studies or evidence): dự phóng

relatively (comparatively): tương đối, khá

metabolic rates (the amounts of energy used over a certain period of time): tỉ lệ trao đổi chất

oxygen (a chemical element which is essential for life): khí oxy

calculated (worked out): được tính toán, tính ra

shrink (get smaller): teo đi, nhỏ/bé lại

warming waters (seas which are getting hotter): những vùng biển ấm

poles (the most northerly and southerly points on the Earth's axis): cực (trái đất)

underestimate (misjudge): ước tính thấp hơn con số thực, đánh giá thấp

case studies (specific examples): các trường hợp cụ thể


Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.