Duy trì loại hình bơi Samurai tại Nhật

Cập nhật: 13:46 GMT - thứ năm, 11 tháng 10, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Nỗ lực tại Nhật nhằm duy trì kiểu bơi samurai - người bơi mang áo giáp chiến binh nặng 15kg khi bơi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


afloat (above the water): nổi (trên mặt nước); ở đây có nghĩa là duy trì, tồn tại

shows off (exhibits): khoe, biểu diễn

sink or swim (fail or succeed): nghĩa đen là bị chìm nghỉm hay bơi, nghĩa bóng là thành công hay thất bại

warriors (fighters, soldiers): các chiến binh

to brave (to deal with a difficult situation): chống chọiBài khóa - Transcript

Keeping the tradition afloat… This is swimming samurai-style.

Mutsuo Koga shows off his skills in the Japanese city of Yokohama.

But once he’s in the pool, it’s sink or swim. The armour weighs 15 kilos.

The feared warriors developed this form of swimming around the 15th century. They had to brave waves and currents.

Nowadays, the most difficult part seems to be getting out of the pool.


Bản dịch - Translation

Duy trì truyền thống ... Đây là kiểu bơi samurai.

Mutsuo Koga biểu diễn kỹ năng của mình tại thành phố Yokohama của Nhật.

Nhưng một khi ông đã xuống bể bơi thì nó là chuyện thành công hay thất bại. Bộ áo giáp nặng 15 kg.

Những chiến binh vốn là nỗi khiếp sợ đã nghĩ ra kiểu bơi này vào khoảng thế kỷ thứ 15. Họ phải chống chọi với những con sóng và thủy triều.

Ngày nay phần khó khăn nhất có lẽ là bước ra khỏi hồ nước.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

afloat/ shows off/ sink or swim/ warriors/ to brave

1. The Persians called the nomads Saka and regarded them as fearless _______.

2. From the defeated nation of World War II to an economic power: it was a great leap forward that Japan _______ to the world when it last hosted the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank in 1964.

3. "The more senior parliamentarians will always be helpful but this is an environment where frankly you _______. No one hands anything on a plate to you."

4. Tens of thousands of India's landless poor are marching from Gwalior city, in Madhya Pradesh, to the capital, Delhi, _______ intense heat, surviving on one meal a day and sleeping on the roadside at night, demanding their right to land.

5. The tragedy on 23 October 1943 during Operation Tunnel, which aimed to intercept a German convoy in the Bay of St Malo, was due to errors made ashore and _______.


Giải đáp - Answers
Bấm Kazakh US exhibition banishes country's Borat image


2. From the defeated nation of World War II to an economic power: it was a great leap forward that Japan showed off to the world when it last hosted the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank in 1964.
Source: Bấm Lessons learned: Japan's recovery in the spotlight


3. "The more senior parliamentarians will always be helpful but this is an environment where frankly you sink or swim. No one hands anything on a plate to you."
Source: Bấm A Kent MP's first working week at Westminster


4. Tens of thousands of India's landless poor are marching from Gwalior city, in Madhya Pradesh, to the capital, Delhi, braving intense heat, surviving on one meal a day and sleeping on the roadside at night, demanding their right to land.
Source: Bấm India voices from the landless march


5. The tragedy on 23 October 1943 during Operation Tunnel, which aimed to intercept a German convoy in the Bay of St Malo, was due to errors made ashore and afloat.
Source: Bấm HMS Charybdis survivor says Guernsey 'owed debt of gratitude'Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.