Triển lãm ảnh khỏa thân nam tại Áo

Cập nhật: 16:40 GMT - thứ ba, 30 tháng 10, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Triển lãm ảnh khỏa thân nam ở Áo bị phản đối vì gây phản cảm và các bộ phận kín nam giới đã được che đi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


life-size (the actual size of a living person): bằng cỡ người thật

nudity (nakedness): khỏa thân

offensive

reluctantly (unwillingly): miễn cưỡng

intimate (very private): kín, kín đáo, riêng tưBài khóa - Transcript

You can’t help but notice them.

Around 180 life-size posters of naked men are on display in the Austrian capital, Vienna.

They’re to promote a new exhibition on male nudity at the city’s Leopold museum.

But the posters have prompted complaints from members of the public, who think the pictures are offensive.

The museum reluctantly agreed to cover up 180 pictures of the intimate parts of the models.


Bản dịch - Translation

Bạn không thể không chú ý tới chúng.

Khoảng 180 áp phích lớn bằng người thật đàn ông khỏa thân được trưng bày tại thủ đô Vienna của Áo.

Những áp phích này để quảng cáo cho một triển lãm mới về khỏa thân nam tại bảo tàng Leopold của thành phố.

Nhưng những tấm áp phích này đã bị công chúng phàn nàn vì cho rằng những bức ảnh đó là phản cảm.

Bảo tàng đã miễn cưỡng phải đồng ý che các bộ phận kín của tới 180 bức ảnh những người mẫu này.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

life-size / nudity / offensive / reluctantly / intimate

1. The Naked Rambler has been released from prison in Edinburgh after serving his latest sentence for public _________.

2. "There has been much debate about our plans to build a new hospice, and we have been open to listening to all views, but ___________ comments, including abuse and threats to deny access to care are completely unacceptable."

3. "After a short time I wouldn't even allow them to appear in jeans. After that, I got them to wear sweaters on stage and eventually, very ___________, suits."

4. _____________ human dolls worth more than £40,000 have been used to train NHS staff in Staffordshire on how to evacuate a smoke filled hospital.

5. "Obviously, it's rather rare to find objects that belonged to the queen, particularly dresses or more _________ things," said art expert Cyrille Boulay.


Giải đáp - Answers

1. The Naked Rambler has been released from prison in Edinburgh after serving his latest sentence for public nudity.
Source: Bấm Naked Rambler: The UK's oddest legal stand-off


2. "There has been much debate about our plans to build a new hospice, and we have been open to listening to all views, but offensive comments, including abuse and threats to deny access to care are completely unacceptable."
Source: Bấm Havens Hospice sorry for Facebook threat


3. "After a short time I wouldn't even allow them to appear in jeans. After that, I got them to wear sweaters on stage and eventually, very reluctantly, suits."
Source: Bấm The Beatles: all you need is luck


4. Life-sized human dolls worth more than £40,000 have been used to train NHS staff in Staffordshire on how to evacuate a smoke filled hospital.
Source: Bấm Life-sized dolls worth £40K used in NHS emergency training


5. "Obviously, it's rather rare to find objects that belonged to the queen, particularly dresses or more intimate things," said art expert Cyrille Boulay.
Source: Bấm Marie Antoinette's slippers fetch 50,000 euros at auctionVideos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.