Thắp đèn cây Noel lớn nhất thế giới

Cập nhật: 14:09 GMT - thứ tư, 5 tháng 12, 2012

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Cây Noel nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới mới được thắp sáng tại Rio de Janeiro đang thu hút du khách.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

The festive season (the Christmas and New Year period): mùa lễ hội, mùa Giáng sinh

lit up (illuminated): được thắp sáng

flocked to (travelled to in great numbers): đổ về

fireworks show (display of colourful explosives used for entertainment): buổi bắn pháo hoa

decorations (things used to make something look more attractive): (những) trang trí, trang hoàng


Bài khóa - Transcript

The festive season has got underway in Rio de Janeiro in spectacular style.

The world's largest floating Christmas tree has been lit up in the heart of the city.

Over 100,000 people flocked to the lagoon to watch a six-minute fireworks show. It’s become one of Rio's main tourist attractions.

This year, the decorations on the 85 metre-high structure have been based on the four seasons.


Bản dịch - Translation

Mùa Giáng sinh đã bắt đầu thật hoành tráng tại Rio de Janeiro.

Cây thông Noel lớn nhất thể giới thả nổi trên mặt hồ vừa được thắp sáng tại trung tâm thành phố.

Hơn 100 ngàn người đổ về hồ để xem buổi bắn pháo hoa kéo dài 6 phút. Nó trở thành một trong những điểm thu hút khách du lich chính của Rio.

Năm nay trang hoàng trên cây thông cao 85 thước này là với chủ đề bốn mùa.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

the festive season/lit up/flocked to/fireworks show/decorations

1. The latest to be __________ , and some of the most famous, are on Regent Street in central London..

2. The Lamma IV had been carrying employees of Hong Kong Electric and their family members to watch the __________ held to celebrate China's National Day.

3. The campaign's online animation delivers a message about how easy it can be to lose count of the amount you drink over __________.

4. Constructed largely from waste, it contains video tapes, toothbrushes and even Christmas __________.

5. Arab foreign ministers __________ Gaza to demonstrate solidarity, while Egypt mediated a ceasefire that included provisions to ease Israel's blockade of Gaza.


Giải đáp - Answers


1. The latest to be lit up, and some of the most famous, are on Regent Street in central London.
Source: Bấm Christmas lights: Designing Regent Street's display


2. The Lamma IV had been carrying employees of Hong Kong Electric and their family members to watch the fireworks show held to celebrate China's National Day.
Source: Bấm Hong Kong ferry crash: British child among dead


3. The campaign's online animation delivers a message about how easy it can be to lose count of the amount you drink over the festive season.
Source: Bấm Alcohol campaign targets parents on 12 'Drinking' Days of Christmas


4. Constructed largely from waste, it contains video tapes, toothbrushes and even Christmas decorations.

Source: Bấm Brighton university recreates designer's rubbish house


5. Arab foreign ministers flocked to Gaza to demonstrate solidarity, while Egypt mediated a ceasefire that included provisions to ease Israel's blockade of Gaza.
Source: Bấm Palestinian UN status vote more than symbolic?

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.