Phục hồi ngôn ngữ huýt sáo

Cập nhật: 11:42 GMT - thứ sáu, 18 tháng 1, 2013

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Một trường học ở Tây Ban Nha phục hồi ngôn ngữ huýt sáo vốn dùng để giao lưu qua các thung lũng, hẻm núi.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


dying out (becoming less common until it finally stops existing): mất dần, lụi tàn

undergoing a revival (becoming more popular again): hồi phục, thịnh hành lại

compulsory (required to be done): bắt buộc

approximates (almost correctly copies): bắt chước

ravines (very narrow valleys): hẻm núi, thung lung hẹp


Bài khóa - Transcript

After almost dying out in the 1970s, a kind of whistling language is now undergoing a revival.

Silbo Gomero, as it's known, has become a compulsory subject in one school in Spain's Canary Islands.

The whistling approximates the sounds of the Spanish language.

It can be heard from two miles away, and was used to communicate across valleys and ravines before the arrival of telephones.


Bản dịch - Translation

Gần như đã mất đi vào những năm 1970s, một hình thức ngôn ngữ bằng huýt sáo nay đang được phục hồi lại.

Được biết đến với cái tên Silbo Gomero, ngôn ngữ huýt sáo này đã trở thành một môn bắt buộc tại một trường học ở Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tiếng huýt sáo gần giống như các âm trong tiếng Tây Ban Nha.

Người ta có thể nghe thấy tiếng huýt sáo này từ cách đó hai dặm, và được dùng để giao lưu vượt qua các thung lũng và hẻm núi trước khi điện thoại ra đời.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

dying out / undergoing a revival / compulsory / approximates / ravines

1.
"Just as television progressed from blurry terrible images to something that _________ to human vision, I see that happening as well with sight-restoration technology."

2.
The firefighters said La Gomera's difficult terrain - particularly the island's deep ________ - had made it difficult to tackle the blaze.

3.
The group called the figures "terrifying", saying the tree loss also endangered animals and put people's livelihoods at risk.

The findings bring the global number of species at risk of _______ to 20,219.

4.
Iran's pop music industry is ____________, three decades after it was virtually killed off by the Islamic Revolution.

5.
English has been a _________ subject for primary school children in China since 2001, the year China joined the World Trade Organisation.

Giải đáp - Answers

1. Just as television progressed from blurry terrible images to something that approximates to human vision, I see that happening as well with sight-restoration technology."

Source: Bấm Canadian film-maker's bionic eye2. The firefighters said La Gomera's difficult terrain - particularly the island's deep ravines - had made it difficult to tackle the blaze.

Source: Bấm Fires hit Spain's Canary Islands, threaten unique flora3. The group called the figures "terrifying", saying the tree loss also endangered animals and put people's livelihoods at risk.

The findings bring the global number of species at risk of dying out to 20,219.

Source: Bấm Madagascar palm trees at risk of extinction, study finds4. Iran's pop music industry is undergoing a revival, three decades after it was virtually killed off by the Islamic Revolution.

Source: Bấm Iran's pop music revolution5. English has been a compulsory subject for primary school children in China since 2001, the year China joined the World Trade Organisation.

Source: Bấm Doing Business in ChinaVideos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.