Lễ hội trừ tà ma ở Thụy Sỹ

Cập nhật: 11:19 GMT - thứ năm, 14 tháng 2, 2013

Media Player

Người ta tin rằng những chiếc mặt nạ xấu xí tại lễ hội hóa trang Lucerne, Thụy Sỹ sẽ giúp xua đuổi tà ma.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


aesthetically pleasing: đẹp đẽ, ưa nhìn

revellers: những người tham dự hoạt náo

scare off: xua đuổi, làm cho sợ hãi

pave the way for: mở đường

traced back to: có từ thờiBài khóa - Transcript

They may not be the most aesthetically pleasing group of people you've ever met, but these revellers at the Lucerne Carnival in Switzerland hope their ugly masks will scare off the evil spirits of winter and pave the way for spring.

The festival also features lanterns, costumes and music, and is part of a tradition which can be traced back to the 15th Century.


Bản dịch - Translation

Có lẽ đó không phải là nhóm người trông ưa nhìn nhất mà bạn từng thấy, nhưng những người tham dự hoạt náo này tại lễ hội hóa trang Lucerne ở Thụy Sỹ thì hy vọng những chiếc mặt nạ xấu xí sẽ giúp xua đuổi tà ma mùa đông, mở đường cho mùa xuân.

Tại lễ hội còn có đèn lồng, quần áo hóa trang và âm nhạc, và đây là một phần sinh hoạt truyền thống có từ thời thế kỷ thứ 15.Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:


aesthetically pleasing / revellers / scare off / pave the way / traced back to

1. "Fire purified things. The popularity of setting off fireworks at new year can be ________ that idea of fire purifying."

2. Creatures that achieve world fame for being under threat - the panda, the mountain gorilla, the tiger - tend to be conventionally _________, even cute.

3. As Rio de Janeiro's carnival gets under way, its oldest street parade has drawn an estimated 1.5m ________.

4. Puffing Billy was one of the first steam locomotives to transport coal from Wylam Colliery to Lemington Staithes on the River Tyne.

Developed by Newburn-born engineer William Hedley in 1813, it _______ for the development of the rail industry.

5. Eugene Cousins, a manager at Chimp Eden, said that he fired warning shots to ________ the animals but then one of the chimps attacked his vehicle, smashing the bonnet and windshield.


Giải đáp - Answers


1. "Fire purified things. The popularity of setting off fireworks at new year can be traced back to that idea of fire purifying."

Source: Happy Hoggo-nott?: The 'lost' meanings of Hogmanay
Bấm http://bbc.in/VqG0VB

2. Creatures that achieve world fame for being under threat - the panda, the mountain gorilla, the tiger - tend to be conventionally aesthetically pleasing, even cute.

Source: Alcatraz escape still surprises, 50 years on
Bấm http://bbc.in/T8cb8F

3. As Rio de Janeiro's carnival gets under way, its oldest street parade has drawn an estimated 1.5m revellers.

Source: Carnival 2013: Rio street party draws 'more than 1.5m'
Bấm http://bbc.in/Z29D33

4. Puffing Billy was one of the first steam locomotives to transport coal from Wylam Colliery to Lemington Staithes on the River Tyne.

Developed by Newburn-born engineer William Hedley in 1813, it paved the way for the development of the rail industry.

Source: Puffing Billy's 200th anniversary to be celebrated
Bấm http://bbc.in/WEr9bb

5. Eugene Cousins, a manager at Chimp Eden, said that he fired warning shots to scare off the animals but then one of the chimps attacked his vehicle, smashing the bonnet and windshield.

Source: South Africa's Chimp Eden maulers escape death penalty
Bấm http://bbc.in/LY4bbD


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.