Đinh thu lượm trên đường phố Jakarta
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Indonesia dọn đinh rải bẫy xe máy

Từ vựng - Vocabulary

punctures

tyre: lốp xe

drum up: tăng cường (hỗ trợ)

magnets: nam châm

tackle: xử trí, đối phó

Bài khóa - Transcript

Mending punctures is big business in the Indonesian capital, Jakarta.

But competition is intense. And police believe some tyre repairmen are paying criminal gangs to throw nails onto the roads, to drum up more business.

Now, a community group is trying to clear the roads using home-made magnets.

They've collected more than two tonnes of nails in the last three years.

Police say they will work with these volunteers to tackle the problem.

Bản dịch - Translation

Vá lốp xe là một kinh doanh phát triển tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Nhưng cũng đầy cạnh tranh. Cảnh sát tin rằng một số người làm nghề sửa xe đã thuê các băng đảng tội phạm rải đinh ra đường để có thêm việc làm.

Nay một tổ chức cộng đồng đang tìm cách dọn sạch đường phố dùng các thanh nam châm tự tạo.

Họ đã thu lượm được hơn hai tấn đinh trong ba năm qua.

Cảnh sát cho biết họ sẽ làm việc với những người tình nguyện để giải quyết vấn đề này.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

punctures / tyre / drum up / magnets / tackle

1. Even through the thickness of my hand I can feel the _________ tugging at the disk of metal.

2. A blog was launched on Monday to try and _________ interest, and a cycling campaigner said urgent action needed to be taken.

3. Mercedes' Nico Rosberg won the British Grand Prix at Silverstone, but several drivers including his teammate Lewis Hamilton suffered __________.

4. Vehicle examiners found fifteen cars with inadequate __________ during a routine check last week on Douglas promenade.

5. A new scheme is being launched this morning to try to _________ long term unemployment in eight of Wales' worst affected areas.

Giải đáp - Answers

Source: Rare earths: Neither rare, nor earths

2. A blog was launched on Monday to try and drum up interest, and a cycling campaigner said urgent action needed to be taken.

Source: Giro d'Italia Belfast route to pass site of Dunlop tyre revolution

3. Mercedes' Nico Rosberg won the British Grand Prix at Silverstone, but several drivers including his teammate Lewis Hamilton suffered punctures.

Source: Your view: Rosberg wins British GP amid tyre chaos

4. Vehicle examiners found fifteen cars with inadequate tyres during a routine check last week on Douglas promenade.

Source: Worn tyres prompt Isle of Man prosecution warning

5. A new scheme is being launched this morning to try to tackle long term unemployment in eight of Wales' worst affected areas.

Source: Long-term jobless scheme offers 5,000 training places