Xưởng sao chép tranh nghệ thuật ở Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TQ: Sao chép hàng loạt tranh nghệ thuật

Từ vựng

masterpieces (high quality and very valuable paintings): kiệt tác, tác phẩm lớn/vĩ đại

mass-produced (made cheaply and in very large numbers): sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn

replicas (exact copies): bản sao giống y nguyên bản, bản sao giống như thật

revenue (income or money): thu nhập, khoản thu nhập

original (not a copy; the artist's own work): bản gốc, nguyên bản, tác phẩm của chính một nghệ sĩ nào đó

Bài khóa

Could this be the most important and expensive collection of masterpieces ever?

Actually no. In fact, it’s a workshop in Dafen in southern China where more than half of the world's oil paintings are mass-produced.

Millions of replicas of Van Goghs, Monets, and Picasso's are exported, generating billions in revenue for these painters who were once farmers or migrant workers.

But because of online competition, these artists are starting to concentrate on producing original pieces of art.

Bài dịch

Liệu đây có thể là bộ sưu tập các kiệt tác đắt tiền và quan trọng nhất từng có?

Thực chất là không. Trên thực tế nó là một xưởng tại Đại Phân ở miền nam Trung Quốc nơi hơn một nửa các bức tranh sơn dầu trên thế giới được sản xuất hàng loạt.

Hàng ngàn bản sao tranh Van Goghs, Monets và Picasso được xuất khẩu, tạo ra hàng tỷ tiền thu nhập cho các họa sĩ, những người từng là nông dân hay người lao động nhập cư.

Tuy nhiên do tình trạng cạnh tranh trên mạng, các nghệ sĩ này bắt đầu tập trung vào việc sản xuất các tác phẩm nghệ thuật nguyên bản (gốc).

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

masterpieces/mass-produced/replicas/revenue/original

1. An exact __________ of an 18th Century French frigate has completed its maiden voyage - recreating a historic transatlantic journey to America.

2. Over the years the band has seen several changes in its line-up - to confuse even the most diehard fans. Now the __________ members have decided to re-form, but under a new name, MKS.

3. China is well-known for __________ products, but some traditional items are still lovingly handcrafted in the country's factories and workshops.

4. A Scottish aristocrat has told a court that he became "an actor" in an undercover police operation to secure the return of a stolen __________.

5. Casino _________ in the world's largest gaming centre, Macau, fell almost 20% in November from a year ago as gamblers' appetite for the gambling hub continued to wane.

Giải đáp

1. An exact replica of an 18th Century French frigate has completed its maiden voyage recreating a historic transatlantic journey to America.

Source: Replica French warship Hermione arrives in Yorktown, US

2. Over the years the band has seen several changes in its line-up - to confuse even the most diehard fans. Now the original members have decided to re-form, but under a new name, MKS.

Source: MKS: Original Sugababes reunite

3. China is well-known for mass produced products, but some traditional items are still lovingly handcrafted in the country's factories and workshops.

Source: Ancient Chinese art of scissor-making

4. A Scottish aristocrat has told a court that he became "an actor" in an undercover police operation to secure the return of a stolen masterpiece.

Source: Duke of Buccleuch was 'an actor' in Yarnwinder probe

5. Casino revenues in the world's largest gaming centre, Macau, fell almost 20% in November from a year ago as gamblers' appetite for the gambling hub continued to wane.

Source: Macau's casino revenue falls further