Chó tham gia thi lướt sóng tại San Diego
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thi chó lướt sóng để quyên tiền từ thiện

Từ vựng

top dog (idiom- a dominant person in a group or in their field): đầu đàn, đứng đầu một nhóm, nhân vật quan trọng và có quyền lực nhất trong nhóm

life jackets (something you wear to make you float if you fall into water): áo phao

eager (keen): muốn/thích/háo hức/tích cực làm việc gì đó

balance (the ability to stay in the same position and not fall): thăng bằng, cân bằng

guarantee (promise that something will happen): đảm bảo (một việc gì đó sẽ xảy ra)

Bài khóa

Who is top dog of the California waves?

About 50 animals wearing life jackets took part in the annual dog surfing competition in San Diego.

They were eager to follow their owners to the water and looked pretty confident and skilled at keeping their balance on the surfboards.

The owners guarantee that their pets are safe and enjoying the ride. At least this dog seems happy.

The event raises money for the San Diego Humane Society and the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Bài dịch

Ai là nhân vật đầu đàn trên những con sóng California?

Khoảng 50 con chó mặc áo phao tham gia vào cuộc thi lướt ván thường niên được tổ chức cho chó tại San Diego.

Chúng háo hức đi theo chủ xuống nước. Trông chúng khá tự tin và thiện nghệ trong việc giữ thăng băng trên ván lướt sóng.

Chủ nhân của các con chó này đảm bảo rằng những con chó nuôi của họ đều rất an toàn và thích cưỡi sóng. Ít nhất chú chó này có vẻ thích thú.

Sự kiện được tổ chức để quyên góp tiền cho Tổ chức Nhân đạo San Diego và Tổ chức Ngăn chặn sự tàn bạo đối với động vật.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

top dog / life jackets / eager / balance / guarantee

1. Meet Atlas, a humanoid robot capable of crossing rough terrain and maintaining its __________ on one leg even when hit from the side.

2. Three anglers are "extremely lucky to be alive" after being rescued from a capsized boat off the Devon coast, Portland Coastguards have said.

The men had no __________ and ended up in the water after their 16ft (4.8m) boat overturned at speed before sinking off Seaton, coastguards said.

3. Police were called to a Cardiff supermarket after reports of clashes between customers __________ to take advantage of Black Friday sales.

4. The Olympic Delivery Authority (ODA) has said it cannot __________ that all £2bn National Lottery money taken to fund London 2012 will be returned.

It is hoped profits from land sold after the Olympic Games will reimburse National Lottery funds.

5. An Essex drug dealer described as the "__________" in a £2m ecstasy ring has been convicted after police officers recorded coded conversations.

Giải đáp

1. Meet Atlas, a humanoid robot capable of crossing rough terrain and maintaining its balance on one leg even when hit from the side.

Source: Pentagon-funded Atlas robot refuses to be knocked over

2. Three anglers are "extremely lucky to be alive" after being rescued from a capsized boat off the Devon coast, Portland Coastguards have said.

The men had no life jackets and ended up in the water after their 16ft (4.8m) boat overturned at speed before sinking off Seaton, coastguards said.

Source: Anglers rescued off Devon coast ëhad no life jackets

3. Police were called to a Cardiff supermarket after reports of clashes between customers eager to take advantage of Black Friday sales.

Source: Eager shoppers in Black Friday rush at Tesco in Cardiff

4. The Olympic Delivery Authority (ODA) has said it cannot guarantee that all £2bn National Lottery money taken to fund London 2012 will be returned.

It is hoped profits from land sold after the Olympic Games will reimburse National Lottery funds.

Source: No guarantee on lottery money for 2012 Olympics

5. An Essex drug dealer described as the "top dog" in a £2m ecstasy ring has been convicted after police officers recorded coded conversations.

Source: Drug ring 'top dog' found guilty