Thủ tướng Tsipras thắng cử tại Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Tsipras

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The new prime minister has to pay back $100bn to Greece’s creditors immediately.

b) The new prime minister has to make changes to Greece’s economy soon.

c) The new prime minister was elected on condition he'd pay back Greece’s creditors soon.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

snap - (here) sudden: (ở đây) đột xuất

bailout - (financial assistance to rescue a failing economy or business): gói cứu trợ

creditors - (people, countries or institutions which are owed money): chủ nợ

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

The Greek Prime Minister Alexis Tsipras is beginning work in forming a new government after his Syriza party was returned to office in a snap general election.

His immediate challenge is to implement economic reforms which were a condition for Greece receiving a $100bn bailout from international creditors in July.

Answer

b) The new Prime Minister has to make changes to Greece’s economy soon.

Tin liên quan