Brussels trong tình trạng báo động cao

Cảnh sát tuần tiễu tại thủ đô Brussel của Bỉ Bản quyền hình ảnh AP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The authorities in Belgium are certain that a terrorist attack will happen.

b) The authorities in Belgium are expecting a terrorist attack.

c) The police are looking for people who committed a terrorist attack in Belgium.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

on high alert (expecting and being prepared for a bad event): trong tình trạng báo động cao, cảnh giác cao

patrolling (moving around an area checking for danger): tuần tiễu

suspects (people who the police think could be responsible for a crime): những người bị tình nghi, nghi phạm

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

The Belgian capital Brussels remains on high alert for possible attacks with most facilities shut for a third day running and soldiers patrolling the streets.

Police are still hunting several suspects, including Salah Abdeslam, who's thought to have been involved in the Paris attacks.

Sixteen people were arrested on Sunday night.

Answer/Giải đáp

b) The authorities in Belgium are expecting a terrorist attack.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan