Khói mù ở Bắc Kinh lên mức báo động cao

Khói mù tại thủ dô Bắc Kinh của Trung Quốc Bản quyền hình ảnh AFP Getty

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) The use of some vehicles has been banned in Beijing because the air pollution is at a dangerous level.

b) Driving has been made illegal in Beijing because the air pollution is at a dangerous level.

c) There's a state of emergency in Beijing because the air pollution is at a dangerous level.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

severe restrictions (strict limits): những giới hạn nghiêm ngặt

declared (stated officially): tuyên bố (chính thức)

red alert (a warning that something dangerous will probably happen): báo động ở mức nguy hiểm, nghiêm trọng; báo động cấp cao nhất

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Severe restrictions are in force in Beijing to limit air pollution after the city declared a red alert for the first time.

Half the city's vehicles have been banned from the roads.

Answer/Giải đáp

a) The use of some vehicles has been banned in Beijing because the air pollution is at a dangerous level.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan