Thử nghiệm trị liệu chữa ròn xương

Bào thai Bản quyền hình ảnh SPL

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC hồi tháng Mười năm 2015. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Researchers hope the stem cells will mend bones which are broken.

b) Researchers hope the stem cell treatment will result in brittle bone disease causing less suffering.

c) Researchers hope the stem cell treatment will effectively reduce diseases in the womb.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

stem cells (cells which can develop into any other kind of cells): tế bào gốc (tế bào có thể phát triển thành bất cứ loại tế bào nào)

foetuses (unborn babies): bào thai

incurable (cannot be healed): không thể chữa trị được

symptoms (feelings and illness caused by a disease): các triệu chứng

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

In the first clinical trial of its kind, doctors are to inject stem cells into foetuses in the womb in an attempt to combat a rare and incurable condition that causes bones to fracture easily.

Researchers hope the cells will reduce the symptoms of brittle bone disease.

Answer/Giải đáp

b) Researchers hope the stem cell treatment will result in brittle bone disease causing less suffering.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan