Leicester City thắng giải Ngoại hạng Anh

Bản quyền hình ảnh Reuters

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 03 tháng Năm 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Leicester City won the English Premier League because they have an expensive group of players.

b) Leicester City won the English Premier League despite having an inexpensive group of players.

c) Elvis Presley has been found alive in the English city of Leicester.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

squad (larger group of sports players from which a smaller team is chosen): đội (thể thao)

outsiders (here: players or team thought unlikely to win a competition): người ngoài cuộc, người ít có khả năng thắng (ở đây có nghĩa là đội hay các cầu thủ được cho là ít có khả năng thắng)

bookmakers (people whose job it is to take and pay money from betting): nhà cái (cá cược)

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Leicester City Football Club, whose entire squad cost less than a single player at some of its better-known rivals, have won the English Premier League.

Leicester were 5000-1 outsiders to win at the start of the season, meaning bookmakers considered it more likely that Elvis Presley would be found alive.

Answer/Giải đáp

b) Leicester City won the English Premier League despite having an inexpensive group of players.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan