Thế giới tưởng niệm nạn nhân Orlando

Bản quyền hình ảnh EPA

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC ngày 14 tháng Sáu 2016. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

1. People all over the world have been meeting in public to remember the victims of a gun attack.

2. People in Orlando have been meeting in public to remember the victims of a gun attack.

3. President Obama has visited Britain, France and Canada to remember the victims of the Orlando gun attack.

Step 2: Learn the key words and listen again/Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

vigils (periods of time – usually at night - during which people stay in a place to show support for something): việc tụ tập thắp nến thường là vào buổi tối để tưởng niệm hay tỏ lòng ủng hộ với ai đó

to honour (to praise someone in public): vinh danh, ca ngợi, tôn trọng ai đó

tributes (public acts which show respect to someone): hành động/hoạt động bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với ai đó

Step 3: Transcript and answer/Bài khóa và câu trả lời

Vigils have been held in Orlando to honour the 49 victims of the attack. A senior imam told people at the gathering that Muslims stood united against what he called "the ideology of hatred, doom and destruction."

There have also been tributes in countries including Britain, France and Canada. President Obama will travel to Florida on Thursday.

Answer/Giải đáp

1. People in Orlando and other parts of the world have been meeting in public to remember the victims of a gun attack.

This bulletin comes from BBC World Service Radio.

Tin liên quan