Quả cầu lửa ở Florida
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khoảnh khắc camera ghi hình quả cầu lửa khổng lồ ở Florida

Các quả cầu lửa là những thiên thạch cháy sáng rơi trong bầu khí quyển trái đất. Mỗi ngày có tới hàng ngàn thiên thạch rơi như vậy, nhưng nhiều khi chúng ta không quan sát các hiện tượng này vì các thiên thạch "rơi" trên biển hay mờ nhạt vì ánh sáng ban ngày.

Mời các bạn xem khoảnh khắc camera ghi lại một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời Florida.