Diễn đàn

Tin chính

Getty Images

Việt Nam: Đất nước thống nhất nhưng chống dịch bất nhất

Ý kiến than phiền tính bất nhất từ tổ chức, con người đến chủ trương, chính sách về dịch Covid 19 đã biến các tỉnh, thành Việt Nam thành những tiểu vương quốc.

---