Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
22 Tháng 4 2006 - Cập nhật 18h42 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Hiểu thế nào là 'Phản động'?
 

 
 
Hình minh họa
Tác giả nói từ 'phản động' không nên dùng để gán ghép vô tội vạ
Đã theo dõi nhiều cuộc tranh luận trên diễn đàn BBC, tôi nhận thấy những ai bênh vực cho chế độ hiện hành thường kết luận những ý kiến khác là "phản động", hoặc "nói xấu tổ quốc". Ở đây tôi xin mạn phép nói về nội hàm của hai chữ này.

Từ điển Hán Việt Thiều Chửu trang 55 định nghĩa: "Động (1) động, bất cứ vật gì, không bàn là tự sức mình, hay tự sức khác mà chuyển sang chỗ khác, đều gọi là động". "Phản" có khá nhiều nghĩa, nhưng có thể hiểu đơn giản là chống lại, đi ngược lại. Kết hợp hai chữ này ta có một định nghĩa về ngôn ngữ học như sau: Phản động là chống lại với sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan. Ví dụ như nếu tồn tại một nguyên tử đứng yên không chuyển động thì nó phản động, vì bản thân nó và sức hút của những nguyên tử khác tạo ra những lực bắt nó phải chuyển động.

Chế độ phong kiến Việt Nam ở vào những năm 1900 là phản động vì nó không chịu thay đổi trong khi sự vận động của xã hội Việt Nam cũng như những biến động của tình hình thế giới tạo ra những lực tác động bắt nó phải thay đổi một cách khách quan.

Kinh tế chính trị Mác Lênin là phản động vì nó hầu như không thay đổi trong khi đối tượng nghiên cứu của nó là các phương thức sản xuất, nhất là phương thức sản xuất TBCN đã thay đổi quá nhiều từ thời kỳ của Mác đến bây giờ.

Trình độ văn minh có thể được đo bằng mức độ bạo lực mà một chế độ sử dụng. Bằng việc phải viện đến bạo lực, nhiều chế độ đã thể hiện sự phản động của mình khi chống lại xu thế khách quan của xã hội là đối thoại thay cho đối đầu. Chính quyền Mĩ là phản động vì đã đem quân đến xâm lược Iraq, các tổ chức Hồi giáo cực đoan là phản động vì nó cổ súy cho bạo lực, đổ máu. Chính quyền cộng sản Bắc Kinh là phản động khi kéo xe tăng quân đội vào đàn áp những trí thức bất mãn tại quảng trường Thiên An Môn. Cũng như thế, chế độ cầm quyền Hà Nội đã thể hiện sự phản động rõ rệt khi họ tuyên truyền cho những tư tưởng đã lỗi thời đến 150 năm như triết học Mác, tư tưởng đấu tranh giai cấp với bạo lực là yếu tố chủ đạo.

 Đảng nói ai phản động thì người đó là phản động, đảng nói ai tiến bộ thì người đó là tiến bộ.
 

Trong thế giới ngày nay, hội nhập đã là tư tưởng chính trong mọi mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Việt Nam đang phấn đấu gia nhập WTO là một động thái tiến bộ của giới lãnh đạo. Với những gì mà nhân dân Việt Nam đang cố gắng thể hiện, việc gia nhập WTO sẽ chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Tuy nhiên cuộc chơi nào cũng có những quy tắc của nó và những thành viên không có cách nào khác là phải chấp nhận và thực thi những quy tắc ấy một cách tuyệt đối. Dân chủ cũng là một trong những quy tắc ấy và nó đang là một trong những lực chính kéo Việt Nam ra khỏi pháo đài bảo thủ, giáo điều của chủ nghĩa Mác. Tuy vậy, Việt Nam chưa thấy có động thái gì là tiếp thu những tư tưởng mới (HS-SV vẫn phải học một tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa Mác) và tình hình dân chủ tại Việt Nam vẫn chưa có thay đổi nào, qua đó chính quyền Hà Nội đã thể hiện sự phản động rõ rệt.

Ở Việt Nam, từ xưa đến nay người ta thường đánh đồng (một cách vô thức) "phản Đảng", "phản quốc" với "phản động", những người không tán thành đường lối của Đảng thì ngay lập tức bị coi là phản động, chống lại tổ quốc và bị người ta tránh như tránh hủi, vì không muốn mang vạ vào thân. Đảng đã bóp méo ý nghĩa thực sự của hai chữ "phản động", gán cho nó những ngữ nghĩa mà Đảng muốn. Không ngạc nhiên nếu có ai đó gọi tôi là "phản động" vì những gì tôi đang viết ra, không phải vì họ cực đoan khuynh tả, mà là vì từ nhỏ họ đã được giáo dục rằng: Đảng nói ai phản động thì người đó là phản động, đảng nói ai tiến bộ thì người đó là tiến bộ.

Tiêu chuẩn để đánh giá tính phản động hay tính tiến bộ phải là thực tế khách quan. Tuy nhiên trong chế độ cộng sản, người ta sử dụng tư tưởng của Đảng như một chân lý tuyệt đối, một tấm gương để soi vào đó và quyết định xem ai, ý kiến nào là phản động hay không phản động.

Đương nhiên khi tư tưởng của Đảng thay đổi thì cách đánh giá này cũng bị thay đổi theo. Trước năm 86, nếu có ai nói rằng cần chấp nhận sự đa nguyên về thành phần kinh tế thì sẽ bị coi là phản động, phản quốc, xét lại cơ hội. Nhiều người như ông Kim Ngọc-Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã phải trả giá do sự đổi mới trong tư tưởng của mình, khi ông cho khoán chui để cứu đói cho dân. Sau Đại hội 6, Đảng chấp nhận đa nguyên kinh tế, thì ông lại được đề cao như một Đảng viên chân chính, một người yêu nước vĩ đại,... Những tư tưởng cũ không chấp nhận những thành phần kinh tế đứng ngoài nhà nước và tập thể, thì bây giờ lại bị coi là phản động.

 Anh có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận. Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước.
 

Trước đây ta có các cải cách cải tạo tư bản tư doanh, CCRĐ với tư tưởng chủ đạo là tiêu diệt tận gốc mọi mầm mống của CNTB, thì nay Đảng còn dự định cho Đảng viên làm kinh tế không giới hạn, nói trắng ra là cho phép các đảng viên cộng sản trở thành các nhà tư bản! Các nguyên tắc ngày hôm qua đã trở nên đảo ngược vào ngày hôm nay và chắc rằng sẽ còn thay đổi hơn nữa vào ngày mai. Biết đâu những người mà hiện đang bị coi là phản động như các ông Đỗ Nam Hải, Hoàng Minh Chính, Đặng văn Việt, Nguyễn thanh Giang, lại trở thành những "nhà cải cách", "người đại diện trung thành cho lợi ích của nhân dân" vào thời điểm có những tư tưởng tiến bộ trong hoạt động của Đảng một ngày nào đó?

Những người dám đưa ra những ý kiến cá nhân của mình trên BBC này, tôi cho rằng đều vì một lý tưởng cao đẹp vì sự phát triển của Tổ Quốc, chỉ có điều mỗi người có cách nhìn nhận và giải pháp khác nhau mà thôi. Những ai muốn đất nước dân chủ hơn, muốn đa đảng đa nguyên, chắc chắn không phải vì động cơ xấu. Những người cổ vũ cho chế độ hiện hành chắc cũng không ngoài mong muốn đất nước được ổn định, phát triển. Không có ai là người "bán nước", "nói xấu tổ quốc ở đây cả". Những kết luận vội vàng đó là hết sức nghiêm trọng đối với tự ái và sĩ diện của mỗi người.

Anh có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận. Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước. Đó là sự xúc phạm ghê gớm nhất đối với mỗi con người Việt Nam còn giữ trong mình lòng tự hào và sự khắc khoải chờ mong về tương lai dân tộc.

============================================

ML
Các vị nói về nghĩa của chữ ấy đều đúng cả nhưng các vị đều quên một thứ quan trọng nhất là ngôn từ luôn gắn với một hoàn cảnh lịch sử mà nó sinh ra và nó cũng thay đổi theo dòng thời gian và có những nghĩa chuyển dịch nhất định.

Chính vì thế nên sau khi đọc những gì các vị viết ra tôi cảm thấy khó chịu bởi các vị đã áp dụng và bình luận nó không thật chuẩn xác.

Thứ nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thì những người đii ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt nam thì chính là những kẻ phản động không thể bào chữa, bởi đơn giản là họ chống lại quy luật tất yếu của dân tộc lúc đó là giải phóng và tự do.

Còn trong những năm đổi mới sau nay thì từ này có nghĩa là chống lại chính quyền hợp pháp của đất nước, chính quyền đó được dựng lên theo nguyện vọng của đại đa số nguyện vọng của dân tộc.

Thử hỏi nước Mỹ có độc đoán chuyên quyền hay không khi mà chính quyền của họ chỉ nằm trong tay một số kẻ mà thôi còn phần đông còn lại thì kêu van đói rét dưới chân tượng thần tự do.

Còn có vị cho rằng tư tưởng triết học Mác đã lỗi thời thì đó là một sự ngộ nhận và ngu ngốc nhất thế kỷ bởi vì ngay chính những nhà chính trị các nước trên thế giới đã công nhận con đường đi của Việt nam hay Trung quốc là đúng đắn hay như vấn đề dân chủ thì thế nào mới gọi là dân chủ đúng đắn hay đó là loại dân chủ rẻ tiền do Mỹ đặt ra.

Anthony Nguyễn
Xem kỹ các bài viết tôi có một nhận xét có tính thống kê (tương đối) như sau 1- Các chủ đề đưa ra thường là phê phấn chế độ cua ĐCS VN, và các ý kiến phản hồi chủ yếu là đồng thuận với tác giả của cuộc tranh luận, tức là phê phán, chống lai những gì thuộc về ĐCS VN.

Những ý kiến như vậy hầu hết là của những người đang o Mỹ, các nước Tây Âu hoặc một số ở miền nam VN. Có rất ít các ý kiến cùng quan điểm như vậy từ miền Bắc VN hoặc từ đông Âu.

2- Những ý kiến phê phán ĐCS VN thường dùng nhiều từ ngữ nặng nề, nhiều khi thấy rõ sự hằn học trong đó, và do đó bài viết đánh mất giá trị của nó đối với nhiều người đang sống ở VN. Có cảm tưởng như những người đó cố tình lờ đi những gì mà VN làm được trong những năm qua.

3- Vì ĐCS VN là người đã chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ và VNCH nên cách viết như thường thấy của những người bại trân phải sang Mỹ tỵ nạn cần phải thay đổi mới có thể có sức thuyết phục với đông gảo ban đọc.

Riêng cá nhân tôi, tôi thấy rất nhiều người quá xa rời với thực tiến VN, hoặc cố tình không công nhận thực tế là Việt nam rất khác với nhận định của những người không sống ở VN.

Đúng là xét theo dân chủ của Mỹ thi còn nhiều điều ở VN cần phê phán, nhưng sự kính trọng của thế giới dành cho VN hiện nay (Mỹ loại VN ra khỏi danh sách có vấn đề về tư do tôn giáo, Mỹ hoàn toàn coi VN là bình đẳng về thương mại, v.v.) thì không thể phủ nhận thành công của ĐCS VN trong lãnh đạo đất nước.

Tôi không phải là đảng viên ĐCS VN nhưng tôi thấy họ là những người làm chính trị giỏi, và khi phạm sai lầm họ cũng rất biết cách sửa chữa sai lầm.

Đại Ngu, Sài Gòn
"Thắng làm vua, thua làm giặc". Câu nói nầy bao giờ cũng đúng cả. Quý vị cứ cãi chày cãi cối làm gì? Đảng cộng sản Việt Nam không xấu, bằng chứng là tuyên ngô và cương lĩnh của Đảng đều trước sau như một là "Tất cả vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nhưng nghị quyết là nghị quyết, chủ trương là chủ trương. Các quan đầy tớ của dân không thực hiện hoặc thực hiện ngược lại thì làm gì nhau nào?

Còn bạn phản đối thì cái mũ to tướng "phản động" sẽ chụp vào đầu bạn ngay. Để dẹp hết bọn "phản động", đảng nên bỏ hình thức "kỷ luật kiểm điểm phê bình nghiêm khắc", mà phải căn cứ vào "luật pháp" để xử lý.

Mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật. Anh lấy đi 1 đồng mà không phải do công sức của anh làm ra thì đó là tham nhũng. Đừng dùng các từ ngữ sáo rỗng để biện minh. Như vậy thì dân sẽ không phản đối, mà khi dân đã không phản đối thì sẽ không còn phản động!

Nguyễn Lan, Hà Nội
Phản động hiểu gọn lại là trong một tập hợp nào đó có một phần tử bức ra không tuân theo quy trình chung , mà lại cản trở, chống lại, phá hoại sự tiến triển ổn định của tập hợp đó thì phần tử đó gọi là phản động.

Việt Nam đang nỗ lực toàn dân phát triển và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, no ấm hòa nhập cộng đồng thế giới mà có những tổ chức, cá nhân phản động chống lại sự bình yên, phá hoại thành quả của nhân dân Việt Nam, chia cắt đất nước, gây rối trật tự, gây mất đoàn kết nhân dân, xâm hại an ninh quốc gia đều bị coi là phản động.

VTN, Czech Republic
Tôi nghĩ rằng không nên dùng từ" phản động" đối với bất cứ ai có ý kiến trái ngược với những người đang lãnh đạo hoặc đường lối của đất nước. Nếu các bạn còn nhớ thì Hồ Chí Minh cũng đã từng bị coi là phản động khi ông mới làm cách mạng.

Các bạn hãy nghĩ rằng nếu như miền nam chiến thắng trong cuộc chiến giữa 2 miền ở VN thì bây giờ họ cũng được gọi là những người đã có công thống nhất đất nước. Và nếu như vậy thì các bạn ủng hộ cho đảng CSVN hiện nay cũng bị coi là phản động. Nói như vậy để thấy rằng người thắng cuộc sẽ luôn cho rằng mình đúng.

Lam Hoang, Hà Nội
Trong giai đoạn hiện nay,đất nước Việt nam đang trên đà phát triển ,nhiều cơ hội giao lưu với bạn bè thế giới ,giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về mọi mặt. Tại việt nam hiện giờ phải nói thật sự rằng đất nước chúng ta còn quá nghèo trình độ dân trí thấp,chúng ta được thừa hưởng một nền giáo dục quá lạc hậu (bảo thủ ) nên sản phẩm tất yêu là những con người thụ động.

Chúng ta có cái nhìn về xã hội một cách phiến diện,những điều chúng ta được học ở trường nó luôn là đúng. Và khi chúng ta "ra đời" chúng ta phải học cách nghe lời những bậc trên. Từ giáo dục chúng ta có thể suy xét ra về chính trị ở việt nam hay một lĩnh vực nào khác(ở việt nam xưa nay có câu nói "ở nhà không được cãi bố mẹ, ra đường không được c! i công an") phải biết "vâng lời".

Chúng ta là tầng lớp trí thức của xã hội ,chúng ta được nghe người mỹ hay một tổ chức nào đi nữa chúng ta phải giữ được chưng kiến của mình ,chúng ta hãy lắng nghe đã, nghiên cứu suy ngẫm kỹ rồi hãy phát biểu hãy nói, mọi sự vật hiện tượng đều có hai mặt của nó .Nhiệm vụ của chúng ta lọc những cái hay cái dở, đem những cái hay để áp dụng,cái dở bỏ ngoài.

Tôi vẫn nghe đài bbc và diễn đàn và tôi biết có những cái mà đài bbc nói cũng rất đúng bởi vì họ là người ngoài cuộc nên có thể có cái nhìn khách quan còn ở việt nam ĐCSVN lãnh đạo họ có cách lãnh đạo của mình (nên có những thông tin từ bên ngoài được "bưng bít") và được kiểm soát bởi vì sao các bạn có biết không,với những người như tôi và bạn khi đọc tin có thể biết được đích xác "ai đang nó! i,họ n ói vâỵ có đúng không ". Nhưng hỏi ở đất nước chúng ta các bạn thử làm phép toán xem bao nhiêu người nhận thức được điều đó nên trong giai đoạn đất nước chúng ta phải "bưng bít thông tin là đúng".

Tuấn Khoa, Houston
Năm xưa các người có đất đai bị ghép tội tư sản phản động, địa chủ bán nước nên bị tịch thu ruộng đất và năm 75 các nhà tư sản miền Nam cũng bị ghép cùng tội phản động nên bị đánh tư sản mại bản bị lấy hãng chiếm nhà.

Giờ thì đảng lại phản phé lý thuyết XHCN, cho đảng viên lẫn người dân làm kinh tế líp ba ga, tha hồ tậu đất, mua nhà, lập hãng, xóa hết tội phản động. Năm xưa những người vượt biên, có hành động chạy trốn chứ không có hành động phản chống lại, cũng bị ghép tội phản động nên bị bắn và bị bắt tù. Năm ngoái họ được đảng gọi là khúc ruột ngàn dặm, kêu về xây dựng đất nước, không nhắc gì tội phản động nữa.

Như vậy thì định nghĩa của từ phản động có đúng như trong tự điển hay là chỉ đúng theo từng thời gian và không gian của đảng chỉ định? Đảng quả là đội tiên phong trong mọi vấn đề, từ ghép tội người dân tới viết lại định nghĩa của những động từ bán nước trong ngôn ngữ nước nhà.

TPT, Đồng Nai
Tôi thấy bạn Nguyên, Hanoi tuy là con một viên chức có tham nhũng nhưng còn lương tâm. Chỉ tiếc cha bạn không có dũng khí nên xuôi theo cái "guồng máy" tham nhũng đó để được yên thân. Trở lại cái băn khoăn của bạn tôi đưa ra cái đề nghị như sau rất dễ thực hiện nhưng đòi hỏi sự hy sinh của các "đồng chí" của cha bạn.

Để giành quyền lợi kinh tế, chính trị cho một phe đảng của mình Đảng phải áp dụng chế độ độc tài, đầu tiên là công hữu tư liệu sản xuất, và cả sức lao động của nhân dân rồi nắm phần của cải của dân tạo ra để phân phối lại theo ý Đảng, dĩ nhiên là kẻ có vị trí cao trong Đảng thì hưởng nhiều đến dân thì thí các thứ còn sót lại, đó là điều đương nhiên. Người dân muốn dễ thở trong cái cơ chế đó thì phải chạy chọt, luồn lách mua chuộc kẻ có quyền sinh ra tham nhũng. Khi buộc phải "cởi trói" cho dân tương đối tự do nhưng vẫn còn cái thòng lọng luật pháp không minh bạch, thì càng tham nhũng bạo hơn vì lúc này có nhiều người lách kẽ hở kinh doanh có tiền thì càng cấu kết với kẻ có quyền liên minh ma quỷ như vụ "Hai Chi" ở Bình Thuận...

Tức là do "Cơ Chế Trói Buộc" người dân quá nhiều không được tự do kinh doanh, tự do cư trú,v.v...Dân muốn sống được phải luồn lách sin tham nhũng. Vậy giết tham nhũng thì chỉ duy nhất là bãi bỏ mọi "trói buộc", trả lại mọi quyền tự do căn bản của nhân dân. Và như thế thì "giai cấp cầm quyền" không còn đặc quyền đặc lợi nữa liệu "các đồng chí Đảng viên ĐCS có dũng khí từ bỏ không? Trong giai đoạn này tôi thấy không có sự hy sinh đó, chẳng hạn như việc bỏ hộ khẩu dân lợi nhưng CA thiệt hại... Cho nên Việt Nam sẽ còn tham nhũng và tụt hậu dài dài...

Hoàng Hiệp, Hà Nội, VN
Tôn chỉ của Đảng CSVN là "Lấy dân làm gốc" và phấn đấu vì Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng - Dân chủ và Văn minh". Theo tôi nghĩ "Phản động" là phản lại những lợi ích chính đáng của nhân dân. Những người Đảng viên chân chính chắc họ cũng hiểu như vậy và họ cũng nghĩ là mình phải làm gì để đạt những tiêu chí mà Đảng đã đề ra và còn một khẩu hiệu nữa "Dân biết,dân bàn,dân làm và dân kiểm tra". Vậy vai trò kiểm tra của Dân đang được đánh giá như thế nào? Tôi nghĩ nếu dân thực sự được thực hiện vai trò kiểm tra của mình chắc sẽ không có vụ PMU18. Vai trò của Đảng CSVN trong đấu tranh đã được cả thế giới khẳng định còn trong xây dựng đất nước thì chưa đủ tầm. Sự đổi mới và phát triển 30 năm qua là lớn xong chưa xứng tầm với đất nước và Con người Việt Nam.

Tony, Canada
Nghĩa của từ phản động thì người dân VN ai cũng hiểu nôm na được, nhưng dùng nó để gán cho 1 đối tượng thì còn tùy trình độ nhận thức, nếu do đảng gọi "đối thủ" của mình và áp đặt tên gọi đó lên hệ thống giáo dục thì người học sinh lớn lên trong môi trường XHCN luôn gọi Mỹ Ngụy là phản động, hiểu như vậy thì đương nhiên người miền nam cũng có thể gọi cộng sản miền bắc là phản động theo nghiã "đối thủ". Vấn đề ở đây là tìm cho ra cái gốc để qui chiếu thì mới có thể gọi chính xác được. Theo tôi nghĩ cái gốc ở đây chính là lòng dân, ý dân. Khi người dân chán ghét 1 cá nhân 1 tập thể hoặc 1 chế độ thì có nghĩa cá nhân đó tập thể đó chế độ dó là phản động "đối với nhân dân" cho nên đừng ai trong đây vội gán cho 1 cá nhân 1 tập thể hay 1 chế độ nào là phản động nếu chưa có 1 cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần dân chủ thực sự. Vì không có cá nhân hay tập thể hoặc đảng phái nào được coi mình là "độc quyền chân lý", đừng tự mình thần thánh hóa mình, cũng đừng tự mình viết sử cho mình mà hãy để cho dân chúng quyền tự do phán xét. Một điều chưa bao giờ có ở VN.

Xuân Lam
Xin hỏi Lê Nguyên, TpHCM: Nước Việt Nam này là của riêng đảng cộng sản Việt nam hay sao mà bạn dám bảo chúng tôi tự do sang Mỹ sinh sống.

Chúng tôi tranh đấu cho tự do đối với tất cả người dân Việt nam chứ không phải tranh đấu cho bản thân của chúng tôi. Vì thế đừng bao giờ bảo chúng tôi là trục lợi cá nhân, làm lợi cho cá nhân giống như đài truyền hình VTV đang phát biểu hàng ngày.

Còn Trinh Lap: Xin mạn phép hỏi Trinh Lap nhé, Trinh Lap hiểu tự do là thế nào.? Tự do là biểu tình chống cộng, báo chí trong nước không được đăng tin. Tự do là giáo hội công giáo, giáo hội phật giáo phải chịu sự giám sát của nhà nước. Tự do là khi ai phát biểu về chính trị, chê trách đường lối là bị tống vào tù à? Tự do là đi đâu cũng có tạm trú tạm vắng cũng phải mang theo sổ hộ khẩu à.? Bạn chưa hiểu gì về tự do thì đừng nói đến 2 tiếng tự do mà đảng và nhà nước Việt Nam đã vẽ cho bạn nhé.

Nguyen, Hanoi, Vietnam
Việc tham nhũng ở Việt Nam, theo tôi, một Kiến trúc sư sinh ra và lớn lên trong hòa bình(1980) là không có gì phải bàn cãi hay tranh luận với nhau. Điều cần làm với những ai trăn trở cho đất nước Việt Nam là làm thế nào để trước mắt, tham nhũng bớt đi và trong tương lai nó chỉ là hiện tượng nhỏ lẻ ở những vị trí nhỏ lẻ. Tôi sinh ra ở tỉnh lẻ nên tôi quá hiểu thế nào là tham nhũng. Vì sao tôi kết luận như thế? Bởi bố tôi là một viên chức trong UBND huyện. Ông là một người cha tốt với các con, một viên chức tốt với nhà nước nhưng nếu hỏi ông có tham nhũng hay không tôi không thể nào trả lời cho các bạn được! Việc tham nhũng đã trở thành một thứ nguyên liệu không thể thiếu của món ăn tạm gọi là "Cuộc sống". Không thể nào có thể xây nhà, cưới vợ, sinh con đẻ cái và lo cho cuộc sống của chúng nếu không tham nhũng! Tôi mạo muội cho rằng, việc tham nhũng là điều vô cùng tự nhiên của chế độ này!!! Vậy, hãy bàn xem chúng ta có thể làm gì với chế độ này. Hãy chấm dứt mọi băn khoăn là làm gì để hết tham nhũng trong chế độ này

Le Nguyen, tpHCM, VN
Nói theo các bạn thì Việt Nam đúng là tệ thật. Vậy Việt Nam không dám giữ các bạn. Các bạn cứ tự do sang Mỹ sinh sống và vui lòng đừng ý kiến gì đến "con sâu, cái kiến" chúng tôi.

Trinh Lap, Việt Nam
Sau khi đọc các bài trên BBC tôi đã khá bị ảnh hưởng tư tưởng phản động, tôi đã có những lời nói không được hay ho gì. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại tôi nhận ra rằng những gì mà mình nghĩ chỉ là những suy nghĩ bồng bột, nông nổi. Thử hỏi bạn xem, chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, nhân dân có sự tự do là do công ơn của "ai". Chẳng phải đó là do Đảng sao. Nếu như không có Đảng thì liệu đất nước ta có được như bây giờ không? Có người nói một đất nước chỉ có một Đảng thì Đảng đó là độc quyền. Theo mình nghĩ thì một đất nước có một Đảng có nghĩa là một đất nước có một sự thống nhất, đồng tâm hiệp lực. Các nước có hơn một Đảng thường thì có sự tranh chấp trong chính trị giữa các Đảng phái gây mâu thuẫn trong nhân dân. Nhân dân không biết phải theo Đảng phái nào và chuyện bạo loạn xảy ra thường xuyên. Chẳng nhẽ bạn muốn một đất nước đang yên bình lại có bạo loạn. Điều đó chẳng ai muốn cả.

Xuan Lam, Sài Gòn, Việt Nam
Nếu tôi có 1 căn nhà thật lớn, thật giàu có, nhưng tôi không có việc làm ổn định để lo cho các con tôi ăn học, và sống sung sướng hơn, tôi sẵn sàng bán căn nhà lớn đó cho người khác để sống trong căn nhà nhỏ hơn. Thay vào đó các con của tôi được ăn học thành tài, sống sung túc hơn. Không thể nói chơi với Mỹ là bán nước cho Mỹ. Chẳng lẽ tôi chơi với hàng xóm kế bên là tôi đã bán nhà cho ông hàng xóm à.??? Thật phi lý và nực cười cho Cộng Sản Việt nam ngu ngốc và những người ngu ngốc nghe theo cộng sản Việt Nam, khi bảo những nhà tranh đấu là "lũ bán nước". Thật nực cười!

SVHN, Hoa Kỳ
Xin đài BBC cho tôi trả lời Minh Anh Rất khó có thể nói con số chính xác nhưng những cuộc bỏ phiếu bằng chân của người dân từ Huế , Đà Nẵng cho tới Pleiku ,Komtum cho thấy đa số người dân MN kô thích bị Giải phóng. Nếu bạn dược đọc hay xem những hình ảnh di tản thì thấy họ kô phải những dân giàu có đậu . Về hiệp định Giơ ne vơ ,chính quyèn MN kô ký nên họ kô có bổn phận phải thi hành.Mà bạn có biết tại sao MB phải ký hiệp định đó kô? Do áp lực của Nga với Tàu đọ .

Những người MN biểu tình chống chiến tranh kô phải là người của MB dâu bạn ạ. Họ chán chiến tranh và kô muốn cuộc chiến tương tàn kéo dài nhưng họ kô hiểu MN chỉ tự vệ thôi. Đó cũng là một yếu diểm của chính phủ MN kô biết tuyên truyèn như chính phủ MB. Những diều mà tôi viết đều dựa theo lý luận và nhận xét chứ kô phải là cảm tính đâu. Nếu bạn còn trẻ thì cứ hỏi thế hệ già thìbiết. MN hon MB về mọi mặt đó là sự thật.

1. Về KT ,sau năm 1975 các con buôn và rất nhiều cán bộ MB tìm cách xin vào MN dể sinh sống. Bà con tôi ở MB dã cho chúng tôi biết đời sống ở MB như thế nào. MN kô có ché độ hộ khẩu ,chúng tôi kô bao giờ phải xếp hàng dể mua gạo , thịt cả. Một diều đon giản chiếc xe đap va cái đài đối với MN lúc đó quá tầm thường ai củng có cả nhưng dối với MB là những món dồ đươc ưa chuông.

2. Về KH ,các cán bộ dược cử vào MN dể quản lý các cơ sở thì tay nghề quá yếu.Có những y công được tăng lên y tá ,y tá dược tăng lên BS sau một thời gian bổ túc ngắn. Ở MN kô có chuyện như vậy hệ thống đào tạo cua MN rất chánh quy.Rất nhiêu ông bí thư huyện tỉnh ủy,ông bà chánh án chưa học xong lớp 9. Tôi nói về thời gian 1975 - 1985.

3. Về dân chủ ,nhân quyền ở MN lúc đó đã có báo tư nhân , có đói lập với chính quyền. Hành pháp ,Lập pháp , Tư pháp độc lậpvới nhau Ba mươi năm sau cuộc chiến ,với ba tới bốn triệu người chết ở cả hai miền, đường lối của chính phủ VN bây giờ gần giống với MN lúc trước. Bạn có thấy cuộc chiến đó vô nghĩa kô? Nam 1975 ,tôi hãy còn nhỏ nên kô tham đụ vào cuộc chiến đó ,nên đùng nghĩ rằng tôi có uẩn ức của người thua trận Tôi đùng những từ như chính phủ MN , chính phủ MB coi như ngang hàng vói nhạu . Bạn có thể hỏinhửng người lớn tuổi thì biết và bạnkhôn lắm nghe ,ko trả lời và cũng kô cho tôi hỏi gì hết.

Minh Anh
Đọc bài của bạn SVHN, USA xong thấy không thể không viết vài lời . Bài của bạn được viết một cách cảm tính và quá chủ quan . Bạn cho rằng trước năm 1975 người dân miền Nam đang sống trong yên lành và hạnh phúc …rồi miền Nam yếu thế nên phải nhờ Mỹ giúp …v.v… Tôi xin hỏi bạn bạn có con số thống kê bao nhiêu người miền Nam hồi ấy “cảm thấy” đang sống trong yên lành và hạnh phúc không ? Miền Bắc chưa bao giờ phủ nhận chuyện Nga và TQ giúp đỡ cả .

Thiết nghĩ đấy cũng là chuyện thường tình .Nhưng bảo miền Bắc nghe lời sự chỉ đạo của Nga và TQ để thôn tính miền Nam thì rõ là bạn đang nhìn cuộc chiến chỉ ở một bên thôi . Bạn chắc hẳn đang sống trong môi trường dân chủ và được nghe nói nhiều về dân chủ . Vậy nguyên tắc cơ bản của dân chủ là gì bạn có biết không ? Bạn có biết nội dung của hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 không ? Đoạn sau , một lần nữa bạn lại lầm lẫn khi cho rằng miền Nam không phải nô lệ của Mỹ vì họ vẫn biểu tình và đốt xe Mỹ . Hai mệnh đề này tưởng là có liên quan mà thực ra chẳng có liên quan gì cả . Ai ? những người đang sống yên lành và hạnh phúc biểu tình và đốt xe Mỹ ? Tại sao ? Nếu không phải họ thì ai ? Tại sao ? Miền Nam không cần ai giải phóng ? Tất nhiên những người đang ăn sung mặc sướng trên đồng tiền của Mỹ tài trợ thì không thể và không muốn giải phóng rồi .

Giống như tầng lớp quý tộc ngày xưa không muốn mở rộng dân chủ vì những đặc quyền đặc lợi họ đang hưởng . Miền Nam hơn miền Bắc mọi mặt về kinh tế, khoa học cho đến nhân quyền ? Nói cho sướng miệng thì rất dễ bạn ạ . Tôi cũng rất muốn biết sự thật , tất nhiên không phải cái thứ sự thật chỉ dựa trên cảm tính như bạn đang nói . Quay lại khái niệm phản động . Bất cứ hành vi nào đi ngược lại với hiến pháp, pháp luật và nhà nước đều được coi là phản động .Còn muốn biết hiến pháp, pháp luật của nhà nước ấy có sai trái không có lẽ cần có một “Tòa án hiến pháp” độc lập và cả một tòa án lương tâm (?)để xử những “quần chúng độc tài” đã và đang đồng tình với sự sai trái ấy??? Các bạn có nhắc đến Hàn quốc như một ví dụ tiêu biểu về cả dân chủ lẫn phát triển kinh tế v.v… Nhưng không biết có bạn nào đã từng đọc hiến pháp HQ và nghe đến từ “national security law” chưa nhỉ ? Vì luật này mà xảy ra tình huống trớ trêu là HQ đang muốn thống nhất nhưng lại có thể bắt giữ một người nếu người ấy tiếp xúc và có tư tưởng “thân Bắc” đấy . Gần đây, chỉ vì phát ngôn về việc đánh giá lại cuộc chiến tranh Triều Tiên theo cách nhìn của Bắc Hàn thôi mà một giáo sư ở HQ đã được cảnh sát bắt giữ để điều tra và được nghỉ dạy để ngồi nhà…dưỡng sức đấy . Dân chủ ở HQ mới chính thức bắt đầu từ năm 1987 (thực tế còn muộn hơn nữa) và hiện nay vẫn đang trên đường đi thôi .

Huy, San Jose
Tôi không đồng ý với anh Shinshaber. Nếu đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của đại tướng Giáp có Cứu quốc quân hình thành sau khởi nghĩa Bắc Sơn nữa và Mặt trận Việt Minh cũng đã phát triển rất mạnh, lực lượng lúc ấy còn rất nhỏ nhưng họ được nhân dân tin tưởng nên phát triển rất nhanh thì ở đây 118 người này được sự ủng hộ mạnh mẽ của những ai có lương tri và yêu quý Việt Nam trong lẫn ngoài nước thì tôi chắc 118 người này sẽ phát triển còn mạnh mẽ hơn nữa đấy . Vả lại hồi xưa đánh Pháp ngoài Cộng Sản ra thì còn những người theo chủ nghĩa dân tộc . Anh nói toàn dân ủng hộ CS hồi trước là thế nào ??? Nếu cho cả 2 phe dân chủ và cộng sản cùng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước thì tôi nghĩ là không chỉ vài người tin phe dân chủ thôi đâu . Ngay cả tờ báo tự do ngôn luận phát hành tại Việt Nam mà còn phải phát hành và truyền tay lén lút . Thử hỏi được mấy người biết họ mà tin họ chứ ??

Thương Nguyên, Biên Hòa
Theo tôi nghĩ thì đối với CSVN bất cứ những gì nói lên sự thật thì là " phản động ". Theo lời của trần vinh thí: Nói về "dân chủ", nhân quyền ở VN là phải xuất phát từ luật pháp CHXHCNVN, chứ không phải là nghe lời vu khống ở ngoại quốc, ngoại quốc không có tư cách gì mà bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu ở VN. Bạn ơi! khốn nỗi là VN di xin viện trợ của " ngoại quốc " có QUYỀN đòi VN phải tôn trọng Nhân quyền, có thế thôi, đồng ý không?

Khu Kho
Phản động là lực nghịch với chính lực, ở các nước khác thì họ gọi là Đối-Lập, nó rất cần thiết cho sự tiến bộ của đất nước và trong sạch của chính quyền, vì nó là lực kiểm soát và kéo chính quyền đi đúng hướng. Còn ở nước ta khi bị chụp mũ là phản động thì bị trù dập, tù đày và con cháu không ngóc đầu lên được.

Quốc
Nếu không có việc nhỏ, thì sẽ không có việc lớn. Nếu không có một thiểu số người khởi xướng, thì không có những cuồn phong cách mạng. Một nhóm nhỏ khởi xướng thì có thể sai, cũng có thể đúng. Sự đúng nhiều khi đưa lại những lợi ích cực kỳ to lớn cho xã hội. Thực tế cuộc sống đã chứng minh như vậy trong mọi lãnh vực. Ví dụ, trong khoa học là chuyện của thuyết tương đối của Eisntein, trong kinh tế thị trường là chuyện khoán nông nghiệp ở nước ta. Do đó, không thể lấy cái sự ít người tham gia mà cho là chuyện không đáng gì, cho là chuyện tầm phào. Sự việc được đánh giá qua bản chất của nó chứ không phải qua hình thức của nó. Vậy thì phải làm sao? Điều can bản là chúng ta phải vận dụng lý trí để suy xét xem điều đó, sự việc! đó là đúng hay không, có hợp lẽ phải không, đúng đến mức độ nào. Chưa dùng lý trí để suy nghĩ về sự việc, chưa phân tích sự đúng sai mà đã phán xét nó thì chỉ là sự hàm hồ, sự a giua theo lẻ đời, chỉ là người không có chính kiến. Đã như vậy mà còn mở miệng thì là người không biết xấu hổ. Đồng ý rằng bạo lực làm con người sợ hãi, nhưng thừa nhận sự thật là một phẩm giá của con người. Con người có thể vì sợ hãi mà không bên vực lẽ phải. Nhưng đã là một người lương thiện thì giữ im lặng chứ nhất quyết không về hùa với điều xấu.

Vi Nguyên, TP/HCM
Bạn Shinshaber à, đọc bài nào trên BBC cũng thấy có bạn hăng hái phản đối hết. Tôi nghĩ những người đọc BBC là những người trí thức thực sự chứ - tức là phải hiểu tình hình đất nước mình và thế giới, để mà có thể thấy được những việc cần làm chứ không phải tự ru ngủ mình. Còn bạn có vẻ như là một trí thức "rơm" thôi, nếu không biết thì bạn nên im lặng mà nghe những người đã thấy những điều bạn chưa thấy nói (và hy vọng rằng sẽ có ngày mình được mở mắt ra như họ), còn không cứ như vậy thì "con cóc" không bao giờ thoát ra khỏi "cái giếng" của mình đâu.

Shinshaber
Kính gửi Nguyễn Danh: Bạn bảo tôi đừng xem thường khả năng của 118 người này nhưng khi tôi đưa bài của bạn cho những người bạn của tôi đọc thì họ bảo là chỉ có 118 người thì chẳng làm nên cái gì cả đâu và khuyên những người đó nên chấm dứt hành động vô nghĩa đó đ. Nếu là vài triệu người thì được chứ có 118 so với 80 triệu thì cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi.

Bạn so với đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của đại tướng Giáp xưa thì tôi xin nhắc bạn là lúc ấy còn có Cứu quốc quân hình thành sau khởi nghĩa Bắc Sơn nữa và Mặt trận Việt Minh cũng đã phát triển rất mạnh, lực lượng lúc ấy còn rất nhỏ nhưng họ được nhân dân tin tưởng nên phát triển rất nhanh. Còn cái Tuyên ngôn này thì tôi e là chẳng có mấy người tin để được như ĐCS ngày xưa đâu.

Bùi Hưng, Hoa Kỳ
Mỹ hay những nước tiến bộ ở Âu Châu, chúng ta không thấy hay không ai đề cập đến vấn đề phản động. Vì ở những nhà nước dân chủ, đối lập là chuyện bình thường. Tôi không biết ở các nước Cộng Sản và các nước độc tài khác thì thế nào. Tuy nhiên, với VN và với báo chí trong nước (nhất là báo chí của đảng CS) thì thường dùng từ này để quy cho những người có quan điểm chính kiến khác hoặc đối nghịch với Đảng.

Bởi vậy, từ "phản động" ở đây đối với người VN chúng ta chỉ là một từ hiểu theo một phía từ những người CS. Phản động có nghĩa đơn giản là trái nghịch với chế độ Cộng Sản.

COP
Phản động tức là có hành động phản lại, chống đối lại. Nhưng nói thế không chỉ bao hàm hành động mà còn bao gồm lời nói, suy nghĩ.

Khi một đảng bảo ai đó phản động tức là ám chỉ người đó chống đối lại đảng. Thế thôi. "Phản động là chống lại với sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan" phân tích máy móc, chả biết quái gì.

Minh Nam, Hà Nội
Ý kiến bạn Trương Hùng nêu lên được rất nhiều người trao đi đổi lại, thì rõ ràng đây là vấn đề của đất nước chúng ta, cần thảo luận cho rạch ròi (để khỏi tuỳ tiện vu cho nhau là “phản động”).

Vấn đề bức xúc, cần giải quyết mà lại né tránh (thậm chí dùng quyền để cấm đoán) thì không chừng là chủ trương của “bè lũ phản động” cũng nên (!). Bác ruột tôi thời chống Mỹ bị đi tù mà không có án, ngoài hai tiếng “phản động” do các đồng chí ở đảng uỷ xã báo cáo lên huyện. Sau hai năm, té ra chẳng có tội gì, được thả ra chỉ xin xoá bỏ hai cái chữ này mà tốn bao nhiêu công sức.

Trong mọi bộ luật, không có cái tội nào gọi là “phản động”, chống đảng”, nhưng ở VN thì bị quy cho những danh từ lơ mơ đó là bị phân biệt đối xử và có thể đi tù không án. Tôi đã hỏi cha và ông tôi, thì các cụ nói: dưới thời Pháp thuộc, dân ta rất ít nói đến từ “phản động” (reactionary); nhưng từ này rất phổ biến khi đảng ta giành được chính quyền. Vậy nghĩa nó là gì?

Nghĩa gốc của nó - nếu dùng cho con người - chỉ là “hành động ngược lại”. Thế thôi. Như vậy, nghĩa ban đầu của nó chưa hàm ý tốt hay xấu. Thực dân Pháp gọi đảng ta là “phản động”. Đảng ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không gọi lại thực dân Pháp là phản động (vì hai bên hành động “ngược” nhau). Trường hợp này tốt và xấu đã quá rõ.

Sau khi giành được quyền cai trị, Đảng ta rất hay dùng từ này, nhưng mở rộng thêm nội hàm cho nó: để chỉ hành động của những người (phe, nhóm, tập đoàn) đi ngược lại đảng ta. Suy thêm chút nữa, nếu đảng ta đã tự nhận là chính nghĩa, là dân tộc, là tổ quốc, do vậy nếu ai bị đảng ta gọi là “phản động” ắt phải là kẻ xấu xa ghê gớm lắm.

Đã bị gọi là “phản động” thì tương lai sẽ đen tối, không sao ngóc đầu lên được và có chết cũng không ai thèm thương. Sao trên đời này có thứ từ ngữ tệ hại đến thế? Ông và cha tôi cho biết “bọn” đầu tiên bị đảng ta gọi “phản động” là Việt-Nam Quốc Dân Đảng, vì họ thấy trước sau gì CS sẽ loại bỏ họ (thế là họ ù té chạy trước). Sau đó là các đảng phái trong vùng Pháp chiếm đóng. Rồi đến chính quyền bù nhìn do xâm lược Pháp dựng lên ở vùng chúng chiếm đóng.

Tiếp nữa là trong cải cách ruộng đất thì từ “phản động” được dùng rất rộng rãi, tràn lan, đến mức hễ bần cố nông mà nói về địa chủ là y như rằng kèm theo hai chữ “phản động”. Ví dụ, ông chủ tịch xã tôi bỗng chốc bị vu cho là “phản động”, bị đấu tố rất nhục nhã, bị bắn tại chỗ; con cháu ông khóc lóc thì bị mắng té tát (sao dám thương hại đứa “phản động”?).

Sau đó, khi đảng ta sửa sai (ông chủ tịch được “phục hồi danh dự”!) thì cả chi bộ xã và cả uỷ ban xã đã đi tù hàng năm trời vì bị gọi là “phản động” rồi (nhiều người chết do bị đầy đoạ và uất ức). Bạn nào ít tuổi như tôi nên hỏi thêm các bậc cao niên.

 Ai lên tiếng đòi tự do ứng cử thử xem: chắc chắn bị gọi là “phản động” ngay. Sao dưới sự cai trị của đảng ta cứ nảy nòi ra lắm phản động thế?
 

Sau CCRĐ thì đến các ông cố đạo (đã nghe đồn về CCRĐ ở “vùng tự do”) nên khiếp sợ rủ nhau bỏ miền bắc di cư vào miền nam (kéo theo cả triệu người) cũng bị gọi là “phản động”. Rồi bị gọi là “phản động” còn có hàng trăm văn nghệ sĩ và nhà khoa học (Phùng Quán, Trần đức Thảo...) trong vụ Nhân văn.

Nếu là thập niên 60 thì (cha tôi bảo) các ông giáo sư Tương Lai, Lê dăng Doanh, Võ văn Kiệt... cũng đủ tiêu chuẩn để đảng ta gọi là “phản động”. Rồi đến “đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai” cũng bị gọi là phản động (thế giới có hàng triệu người phản động).

Rồi hàng triệu người bỏ! nước ra đi cũng liên quan tới “phản động”. Nay thì nông dân mất đất kéo đi khiếu kiện cũng do “phản động” xúi dục. Ai lên tiếng đòi tự do ứng cử thử xem: chắc chắn bị gọi là “phản động” ngay. Sao dưới sự cai trị của đảng ta cứ nảy nòi ra lắm phản động thế?

Thanh
Đảng sai thì Đảng sửa, dân sai thì dân đi tù. Các đồng chí hãy nhớ lấy lời Thanh tôi!

Vương Thanh, Vũng Tàu
Theo tôi "phản động" chỉ đơn giản là những kẻ làm cho lòng dân uất hận: - Đối với Bắt Việt trước 1975 xem chế độ VNCH là phản động, song vẫn còn rất nhiều người phải chạy tháo thân để trốn CS Bắt Việt 1954, họ coi CS là phản động.

Và ngay đến tại bây giờ, từ Bắc chí Nam hay ở Hải ngoại, mỗi người có một quan điểm riêng: Đảng đem lại cơm no áo ấm cho cán bộ, thì cán bộ xem đảng là "ơn nhơn". Nhưng Đảng có biết rằng để đem lại cơm no áo ấm cho cán bộ thì nhân dân chúng tôi phải phải khổ, tổ quốc thân yêu chúng tôi phải nghèo. Thì chắc chắn một điều nhân dân phải xem Đảng là kẻ "phản động" bật nhất, đó là chuyện thường tình.

Trong khi đó cũng chính miệng bác đảng nói: “Một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có dám thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét cả hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (trích báo Tuổi trẻ 13.4.2006 trong bài nói chuyện của ông Võ Nguyên Giáp). Mà từ xưa đến giờ có thấy ai đủ can đảm để mở miệng nhận lỗi với nhân dân đâu? Đó không phải là "phản động" thì là cái gì?

Đoàn Hậu, Hải Phòng
Bài của Trương Hùng về "phản động" được đăng là 1 sai lầm, giải thích ý nghĩa của từ "chuyên ngành" một cách nông cạn, gán nghĩa của 1 từ đơn cho 1 từ ghép.

"Phản động" người Việt hiểu chỉ đơn giản là " hành phản bội Tổ quốc". Những hành vi của ông Nguyễn Hữu Chánh (mới bị Nam hàn bắt ) là "phản động. Những ai nhận sự giáo dục 1954 - 1975 ở miền nam thì sẽ khác người miền Bắc. Điều đó có thể hiểu và thông cảm, nhưng hành động đánh bom Đại SQ hay kích động ngườii Thổ, người Mèo ở biên giới thành lập chính quyền tự trị đích xác là phản động. Họ có nghĩ những ngườ dân từ Miền Bắc vào Tây nguyên khai khẩn đất đai, đem ánh sáng văn hoá về nơi hoang dã sẽ ra sao, công sức bao năm của họ tính thế nào?

Nhiều người cho rằng việc VN tiến quân vào Cam bốt là 1 hành động xâm lược, theo tôi hành dộng đó trước hết vì lợi ích của người Việt, ổn định vùng biên giới phía Tây nam, giúp dân Khơ me thoát nạn diệt chủng. Nếu như Vn không rút về năm 89 thì Cam bốt sẽ ổn định hơn bây giờ rất nhiều.

Nguyễn Trung Lập, Tokyo
Xin tác giả xem lại cách định nghĩa trên, vì từ "phản động theo tôi tra cứu có 2 nghĩa: Nghĩa thứ nhất được thành lập bằng cách ghép nghĩa 2 đơn từ, nhưng nó là danh từ và có nghĩa là "sự (hiệu ứng, lực) phản lại khi bị tác động)", chứ không phải là "tính chất phản lại tác động" (hay theo ngôn từ bình dân là "lì" hay "trơ") như bạn nói. Vì từ ngữ thường được tạo ra khi quan sát sự vật hiện tượng khách quan, nên người Trung Quốc cổ không thể thấy được sự vật nào có tính chống lại được tác động lực mà mọi thứ đều phải tuân theo quy luật cân bằng. Ngay trong ví dụ về cân bằng của nguyên tử mà bạn cũng đã minh chứng điều đó.

Nghĩa thứ hai theo tôi tra được bằng từ điển Hán Nhật, đó là "counter": là hành vi hoặc biểu hiện chống đối (chính quyền)(có thể nhằm tiêu diệt và thay thế nó). Mặc dù Hán tự trong tiếng Nhật 1 số đã thay đổi so với từ Hán cổ, nhưng sự tương đồng giữa nghĩa Hán Việt và Hán Nhật có thể kết luận về sự đồng nhất về nghĩa giữa 3 hệ (Hán Trung, Hán Việt và Hán Nhật) đối với từ này. Do vậy, những lý giải của anh về cách dùng từ "phản động", chẳng hạn "Mỹ phản động vì xâm lược Iraq; chính quyền TQ, HN...", có thể không chuẩn về mặt ngữ nghĩa. Anh có thể viết: "Mỹ ném bom toà đại sứ TQ, nhân dân TQ thể hiện sự phản động bằng cách biểu tình bên ngoài đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh".

DVM, Hà Nội
Theo tôi, những kẻ sau đây được cho là phản động: Những kẻ tự đặt mình vào các chức vụ không phải do nhân dân tín nhiệm là phản động cấp 1. Nhữ kẻ đã tự chia chác chỗ ngồi trên ghế thống trị mà thêm tội bất lương bòn rút tiền thuế và ngân sách quốc gia bằng mọi hình thức là bọn đã lên cấp phản động cấp 2. Những bọn đã phạm những tội ở cấp 2 mà còn thêm tội ăn chơi phè phỡn, đánh bạc, sống truỵ lạc là bọn phản động cấp 3. Những bọn đã phạm vào tội ở cấp 3 mà tiếp tục lừa dối đòng bào, đồng đội, dùng tiền bạc và của cải để lo lót và khoá miệng, lôi kéo người khác cùng tham gia tạo thành tập thể tội phạm trên đây thì được xếp vào bọn phản động cấp 4. Những kẻ đã phạm tội ở cấp 4 mà còn mắc thêm tội chạy chức chạy quyền nhằm chui sâu, leo cao lên hơn nữa trên vị thế quyền lực là bọn phạm tội cấp 5. Những kẻ đã phạm tội ở mức độ cấp 5 mà không một chút ân hận, lại tiếp tục đề bạt và nhường ghế cho những kẻ khác thay thế mình từ năm này sang năm khác trên xương máu và của cải của người dân Việt Nam đau khổ là bọn phản động cấp 6.

 Chú Trần Vinh ý kiến về phản động rất đúng với những gì mà cháu được học trên sách vở, báo chí, nhưng ông nội cháu trước kia là lính ngụy, thì cũng nói cách như chú, chỉ có khác là đổi Mỹ thành Nga, Tàu, ngụy thành nhà nước mình.
 
Tuổi hồng

Phạm Anh, Saigon
Gởi anh Trần Vinh. Anh nói ai là phản động? Những người theo "giặc" (Mỹ, Pháp, Nhật... ) trước năm 75 là phản động? Phản động ở đây không ai có cái quyền gán ghép cho một ai cả, mà theo tôi, đó là ở cái nhìn của mỗi người. Nếu anh nói rằng "Nói về "dân chủ", nhân quyền ở VN là phải xuất phát từ luật pháp CHXHCNVN, chứ không phải là nghe lời vu khống ở ngoại quốc, ngoại quốc không có tư cách gì mà bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu ở VN" (tôi xin mượn lời anh) thì anh có thể vạch đầu gối để nói chuyện với nó. Đơn giản vì mỗi người có một quan điểm để nhìn về một khía cạnh nào đó.

Về phản động, Đảng Cộng Sản hiện tại là phản động, có lẽ tôi sẽ bị nói là thằng khùng, nhưng cái từ đó phải để dành cho Đảng CSVN với một cơ chế tổ chức thối nát, không tiến bộ và cải cách. Kéo theo sự tụt hậu của cả một dân tộc kiên cường. Nói về sự kiện 1975, tôi sinh sau 1975 nên không hiểu, nhưng Ông Bà tôi và cả bố mẹ tôi cho đến bây giờ chỉ coi Sài Gòn là thủ đô duy nhất, không có gì có thể thay đổi được điều này. Tôi tôn trọng ý kiến của Ông Bà, Cha Mẹ, còn tôi, tôi không có thủ đô, vì tôi sống trong một nước Việt Nam mà thủ đô được xem như hang ổ của những tập đoàn "Độc đảng" thì đó không phải là hình ảnh của một thủ đô trong tôi.

Tuổi Hồng
Chú Trần Vinh ý kiến về phản động rất đúng với những gì mà cháu được học trên sách vở, báo chí, nhưng ông nội cháu trước kia là lính ngụy, thì cũng nói cách như chú, chỉ có khác là đổi Mỹ thành Nga, Tàu, ngụy thành nhà nước mình. Mấy người họ hàng nhà cháu ở Bắc vào lại còn về hùa với ông nội cháu, họ căn cứ trên đầu ngón tay còn có mấy nước tự nhận là CS, rồi kết luận nếu không phải là chế độ phản động thì tại sao lại bị dân chê, theo nhau tàn lụi mau như vậy. Có lần cháu cự nự cái tư tưởng phản động nhà nước của ông, thì ba má cháu còn nạt, rồi mắng cháu "mày là thằng nhận... làm cha !"

Phung, Hải Phòng
Mình mới đọc đoạn đầu mà chỉ muốn dừng. Tôi đoán bạn Trương Hùng sẽ cắt nghĩa từ "hot dog" như sau. Theo từ điển "hot" có nghĩa là nóng, một vật đang có nhiệt độ, "dog" là một loài vật gặm xương thường gọi là chó. Món "Hot dog" ở Mỹ có nghĩa là món chó nóng. Thế thì người Mỹ còn ăn thịt chó ác hơn người Á. Theo tôi nghĩ từ ngữ là để diễn đạt ý của người. Từ phản động được dùng để người nghe là người Việt Nam hiểu được đang nói đên người nào, đối tượng nào, ở đâu và đang làm gì. Thường thì người nghe sẽ hiểu phản động là người đang đối đầu với người Việt Nam đang ở trên lãnh thổ Việt Nam. Mục đích của từ điển là là để giải thích nghĩa của từ. Nếu bạn dùng từ điển để áp đặt ngôn ngữ, tiếng nói là sai. Hơn nữa, từ điển "Hán Việt Thiều Chửu" là loại từ điển gì? nghe cái tên mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa là gì cả? Cuối cùng mình cũng góp ý như sau, bạn Trương Hùng đừng ghi là "viết từ Hà Nội" mình nghĩ là bạn đang ở đâu đó nhưng không phải ở Hà Nội.

SVHN, USA
Xin phép Ban Biên Tập BBC cho tôi có vài lời tranh luận với Trần Vinh, tôi muốn biết trình độ lý luận của thanh niên VN cao như thế nào ? Bạn Vinh có biết trước 1975 người dân miền Nam đang sống trong yên lành, hạnh phúc bằng hoặc hơn Indonesia, Thai Lan, Malaysia.. và vì Miền Bắc dưới sư chỉ đạo của Nga và Tàu tìm cách thôn tính MN ,vì yếu thế nên MN phải nhờ Mỹ giúp và sau này bị lấn ép nhưng Bạn cũng dừng nói là MB tự lực trong cuộc chiến nhé.

Từ lương khô cho tới súng đạn dều do Nga va Tàu cung cập. Nhưng MN không phải là nô lệ cho Mỹ. Sinh viên và dân chúng vẫn có cuộc biểu tình chống dối và dốt xe Mỹ. Trong trường học học sinh MN không phải học tập tôn thờ bất cứ người ngoại quốc, trong khi dó ở MB họcsinh được dậy dỗ tôn thờ Lenin,Stalin, Mao Trach Đong. Chắc bạn cũng biết Lenin giết 20 triệu người Nga, Stalin giết cũng khoảng 20 triệu. Mao chủ tịch thì giết 60 triệu người Tàu.

Khi TT Kenedy chết MN cũng chỉ gởi lời chia buồn như những quốc gia khác nhưng khi Stalin chết thì Tố Hữu khóc và gọi bằng Ông. Chắc bạn cũng có học những bài thơ đó chứ "Thương cha thương một thương Ông mười." Nếu bạn còn trẻ thì hỏi những thế hệ già thì biết. Vậy bạn thấy ai là nô lệ cho ngoại bang.

Bạn biết không ở MN không ai cần Giải phóng hết - bằng cớ Tết Mậu Thân MB kêu gọi nhân dân MN nổi dậy nhưng có ai hưởng ứng đâu? Thực tế quân MB đi tói đâu dân bỏ chạy hết. Đời sống MN hơn MB mọi mặt từ kinh tế, khoa học cho tới nhân quyền. Ba mươi năm sau cuộc chiến dân tộc vẫn sống trong lầm than. Trong khi đó những đảng viên cao cấp trở thành tư bản đỏ. Họ đánh độ triệu đô một tháng, tương đương với 100.000 tháng tiền lương của công nhân. Bao năm Giải phóng để như thế này sao anh Vinh?

 Nếu theo định nghĩa của ông Trương Hùng thì hiện nay đảng ta đã phát triển sang giai đoạn "phản động" rồi.
 
Đỗ Minh Nam

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Trong tất cả các bộ Luật của mọi nước trên thế giới này không có cái tội nào gọi là "phản động" hay "chống đảng". Phải thừa nhận rằng đảng ta đã thành công - thành công vĩ đại - trong chủ trương ngu dân khi đưa được từ "phàn động" với ý nghĩa xấu vào sinh hoạt đời thường của dân ta. Nội hàm vắn tắt của "phản động" là nói và làm không theo quan điểm của đảng và đồng nghĩa là có tội rất lớn đối với đảng, đối với dân tộc và tổ quốc. Một thành công khác cũng vĩ đại không kém là "đồng nhất khái niệm "đảng" với "chân lý, dân tộc và tổ quốc".

Đảng ta chỉ cần tuyên bố một câu: "đảng hết lòng phục vụ lợi ích của dân tộc và tổ quốc", hoặc "đảng không có lợi ích nào khác...". Thử hỏi, có cái đảng chính trị nào mà không tuyên bố như vậy? Cứ tuyên bố ầm ỹ đi, rốt cuộc lòi ra nhưng ông đảng viên trong sạch như Bùi Tiến Dũng, Lương cao Khải, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Việt Tiến... Một người có "tội phản đảng" rất lớn là cụ Trần Huy Liệu, nhà Sử học, khi cụ bỏ đảng VNQDĐ của Nguyễn Thái Học để theo đảng của Hồ Chí Minh.

Eltxin cũng có tội tương tự khi xoá bỏ đảng CS Liên Xô khi đảng này làm cuộc chính biến trái hiến pháp, nhất là khi ông ta tuyên bố: con quái vật này chỉ có thể xoá bỏ chớ không thể cải tạo. Điều lạ là sao dân Nga cứ bầu "tên phản động" này làm tổng thống?. Sao đảng ta không cử cụ Nguyễn Phú Trọng (biết tiếng Nga mà không biết thứ tiếng nào khác để đọc các bài thế giới nghiên cứu về Mác) sang Nga giáo dục cho dân Nga sáng mắt ra? Nếu theo định nghĩa của ông Trương Hùng thì hiện nay đảng ta đã phát triển sang giai đoạn "phản động" rồi.

Bùi An, Hà Nội
Hài hước thật! Ý kiến của ông Hùng nêu ra thoạt nghe thì có vẻ hàn lâm nhưng thực tế chỉ rặt một giọng điệu "chụp mũ" (như từ ngữ mà các ông hay dùng để gán cho chính phủ VN)! Kiểu như ông viết" chế độ phong kiến VN , Kinh tế chính trị Mác- Lê, chính quyền Hà Nội... là phản động. Xin thưa với ông rằng: KTCT Mác - Lê và chủ nghĩa Mác Lê nói chung còn ra đời sau (và tiếp thu) những lý thuyết của Kinh tế học tư bản. Và nếu không có sự thay đổi thì hẳn là đã không có công cuộc đổi mới hiện nay ở VN. Ngoài ra, phải nhắc ông nhớ rằng kinh tế học Mác Lê không chỉ nghiên cứu về phương thức sản xuất, nhất là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Cũng không thể đơn giản đồng nhất rằng bất cứ ai dùng bạo lực đều là phản động! Kiểu đánh đồng như vậy rất nguy hiểm và cho thấy rõ sự phản động của ông! Lại phải nhắc ông nhớ rằng hầu hết những thành tựu của nền văn minh Hoa Kỳ đạt được đến nay đều do họ đổ máu mà giành được(qua các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh Nam Bắc). Cũng tương tự với nước Pháp. Còn lịch sử nước ta là lịch sử của những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Không thể đánh đồng chiến tranh xâm lược với chiến tranh giải phóng!

Còn những chuyện như chuyện của ông Kim Ngọc lại cho tôi thấy một điều khác với cái thấy của ông! Đó là Đảng có sai lầm nhưng đã sẵn sàng nhận lỗi và quan trọng hơn là sẵn sàng sửa lỗi. Điều này khác hẳn với các ông, những kể luôn mang trong tâm trí một cách nghĩ bảo thủ, áp đặt về Đảng CS và chính phủ đương quyền VN.

 Các ông dẫn dắt dân tộc mình đi hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, bên cạnh đó bằng học thuyết quái dị của Marx các ông đã dìm chính dân tộc mình trong đói nghèo và lạc hậu, cái tội đó lớn lắm.
 
Ba Sàigòn

Ba Sàigòn
Nếu các ông cho rằng chính quyền Sàigòn trước đây là tay sai Mỹ vì lệ thuộc Mỹ (trong khi đó miền Bắc lệ thuộc LX, Trung Quốc thì họ là tay sai ai? Tôi được biết ngay cả khi thay đổi nhân sự cấp cao Hà nội đều phải sang hỏi ý kiến của ban lãnh đạo các nước đó hết ! Thì đó là gì?). Các ông chỉ nhìn nhận Sàigòn là tay sai Mỹ nhưng không chịu nhìn nhận một thực tế là hơn một nữa đất nước muốn được sống trong tự do. Nếu như cụ Hồ chí Minh sáng suốt hơn một chút, đừng phát động thêm một chiến tranh nữa vào năm 1959 bằng cách mở đường Trường Sơn đưa người và vũ khí vào Nam đánh nhau thì tình hình hiện nay đã khác: miền Nam chắc chắn không thua gì Hàn Quốc và bây giời hai miền ngồi lại với nhau bàn cách thống nhất trên tinh thần ! hoà hợp dân tộc.

Trước đây các ông cũng cho rằng Hàn Quốc là tay sai Mỹ và ủng hộ Bắc Hàn, thế sao bây giời các ông lại ban giao với họ? Nếu như Bắc Hàn thắng trong cuộc hiến tranh Triều Tiên 1950-1953 (như ở VN năm 1975) thì hôm nay chúng ta sẽ không có một Nam Hàn cường quốc về kinh tế. Như thến nào là tốt hơn ? Các ông giải thích thế nào về việc sau năm 1975 các ông để người Nga đưa hải lục không quân vào đóng ở Cam Ranh? và giải thích như thế nào về thêm 2 cuộc chiến tranh nữa sau 1975 đẫm máu ở Campuchia và biến giới phía Bắc?

Sau năm 1975 các ông chơi trò tráo trở với quan thầy của các ông ở Bắc Kinh nên mơi ra nông nổi đó! Các ông dẫn dắt dân tộc mình đi hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, bên cạnh đó bằng học thuyết quái dị của Marx các ông đã dìm chính dân tộc mình trong đói nghèo và lạc hậu, cái tội đó lớn lắm (năm 1975 miền Nam VN không thua gì tất cả các nước trong khu vực, sau 30 năm xây dựng CNXH chúng ta thua họ từ 30-40 năm)!!! Đời sau này thế hệ con cháu chúng ta sẽ xét lại cái tội của các ông trong các cuộc chiến tranh đó! Các ông hô hào xây dựng CNXH nhưng CNXH là gì thì không ai biết cả! Ngay người Nga người ta còn không biết nó là gì kia mà.

Vũ Nam, Lai Châu
Như ý kiến của Trần Vinh, chắc những thanh niên Nam Hàn đã từng cầm súng bên cạnh quân đội Mỹ chống lại Bắc Hàn, cũng là phản động quá ta. Phản động để mà xây dựng nền kinh tế cường thịnh; nền chính trị dân chủ như Nam Hàn mà người được thụ hưởng chính là những người dân Hàn thì cũng nên "phản động" quá. Còn không phản động mà để đất nước, dân tộc khổ sở như người dân Bắc Hàn thì nên chăng? Trần Vinh ơi, hãy xem lại những quốc gia từng bị Mỹ "xâm lược" và ngày nay quân đội của họ vẫn còn "đô hộ" ở đó mà xem, hầu hết các quốc gia đó đều giàu có, thịnh vượng, có uy tín trong quan hệ quốc tế; nhiều nước tuy nhỏ nhưng các nước khác cũng chẳng dám xem thường đấy. Đúng như Trương Hùng viết phản động hay không phản động phải được đánh giá khách quan dựa trên những quy luật phát triển khách quan. Đừng vì ý thức hệ mà đánh giá sai đó là phản động.

 Phản động là những kẻ nội xâm đang gặm nhấm tan tành đất nước này, biến tất cả người dân Việt nam và thế hệ con cháu trở thành những con nợ khổng lồ của Thế giới, như vụ PMU 18 là điển hình.
 
Nguyễn Lâm

Nguyễn Lâm, Hà Nội
Phản động là những ai? Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ ngu dân tại Việt Nam, phản bội Hiến pháp Việt Nam, Hiến pháp nêu" Quyền tự do ngôn luận của người dân, tự do báo chí" nhưng nó có được thực hiện tại Việt Nam. Phản động không ai khác là nhưng kẻ đang đứng ngoài vòng pháp luật, coi khinh pháp luật, coi Đảng đứng trên cả hiến pháp và pháp luật, mặc sức tung hoành.

Phản động là những kẻ nội xâm đang gặm nhấm tan tành đất nước này, biến tất cả người dân Việt nam và thế hệ con cháu trở thành những con nợ khổng lồ của Thế giới, như vụ PMU 18 là điển hình, còn có đến hàng trăm PMU như PMU 18 tại Việt Nam hiện nay, nó liên quan, dính lúi đến gần như tất cả các quan chức cao cấp từ: chính phủ, Trung ương Đảng, công an, viện kiểm sátv.v...

Phản động là những bè lũ lãnh đạo ngu xuẩn, lười nhác, truỵ lạc, tham nhũng và tham lam vô độ đã kéo lùi lịch sử dân tộc Việt Nam xuống hàng trăm năm so với các nước láng giềng hiện nay như: Thái Lan, Malaysia, Singapore có nét tương đồng về văn hoá, về màu da, màu máu so với Việt Nam.

Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ chính trị đi ngược dòng với xu thế phát triển của nhân loại, là những kẻ tước đoạt đi quyền con người của quốc gia, bịt mồm, bịt miệng, bịt tai dân chúng, dùng công cụ báo đài Trung ương tuyên truyền và làm mụ hoá con người, tô vẽ màu hồng cho những kẻ đại bịp bợm, duy trì chế độ chống lại loài người, độc tài và vô nhân tính, biến con người trở nên mọi rợ và vô văn hoá.

Phản bội là những kẻ đang duy trì chế độ phong kiến tại Việt Nam, bố chết con lên nắm quyền, đời đời kiếp kiếp. Đó không ai khác chính là Đảng CS Việt Nam, kẻ có tội ác dơ bẩn, nghìn năm không thể tẩy rửa nổi, dẫu có kết án treo cổ đến nghìn lần vẫn đáng. Đừng có lừa bịp dân chúng nữa, chỉ có lừa được những người được gọi là "dân trí thấp" và đang bị mụ hoá mà thôi.

ADK, Hà Nội
Tôi nghĩ từ "phản động" chỉ hàm ý "đối lập" với phong trào và tư tưởng của người dùng từ này. Trong trường hợp một đảng viên nói những người ủng hộ phong kiến là những người phản động, thì việc áp dụng từ " phản động" trong từ này là hợp lý. Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ phong trào tự do dân chủ, mà đảng viên CS cho họ là những người phản động. Tôi nghĩ rằng họ đã áp dụng sai. Bởi vì, ĐCS thừa nhận tự do dân chủ là quyền lợi của người dân, thì vậy tại sao những phòng trào vận động tự do dân chủ tại Việt Nam lại coi là phản động. Nếu là phản động bởi vì họ là Việt Kiều hoặc là họ kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài để thúc đẩy tự do dân chủ, thì cách áp đặt từ " phản động " đối với họ là sai trái. Bởi vì, mục đích cuối cùng của họ là thúc đẩy tự do dân chủ. Do vậy, tùy trường hợp và mục đích, việc áp dụng từ "phản động" nên thận trọng, tránh để thế hệ trẻ hiểu lầm và dễ định hướng nhầm đối với họ.

Ta Hoang
Từ "phản động" là một vũ khí rất lợi hại của nhiều người. Vì bị gọi là "phản động" đồng nghĩa với bị bắt bỏ tù hay đi học tập cải tạo nên đa phần người dân rất sợ chúng. Trong tranh luận, mỗi khi đuối lý thì những người độc đoán thường hay phán rằng "Nói như vậy là phản động". Bảo đảm sau khi nghe từ đó bên đối diện sẽ phải ngậm miệng lại ngay dù trong thâm tâm họ chẳng hề nể phục. Thay vì chịu tranh luận đến cùng để tìm ra chân lý và sẵn sàng chấp nhận thua cuộc nếu thấy đối phương có lý hơn, người gọi người khác là phản động đã ngầm đe dọa "Liệu hồn mà im đi, nếu không muốn vào tù".

 Một nhà nước cấm dân chúng ăn nói, bỏ tù những người dám phát biểu ý kiến trái ngược, bắt mọi người chỉ được suy nghĩ theo một kiểu, nhồi sọ người dân để họ chỉ tin mình là duy nhất đúng tức là đã đi ngược sự phát triển của xã hội. Như thế sẽ là phản động.
 
Ta Hoang

Từ "phản động" được dùng đại trà nhưng mấy ai chịu suy nghĩ thế nào là phản động. Trong thâm tâm nhiều người, mọi hành động, lời nói không đúng chính sách, đường lối của nhà cầm quyền đều là phản động. Trên thực tế thì "phản động" có thể hiểu là hành động đi ngược lại sự tiến bộ. Không phải ta muốn quy chụp cái gì là phản động thì nó là phản động. Thay vào đó, ta phải phân tích hành động đó có đi ngược, có làm cản trở sự tiến bộ của xã hội hay không? Nếu không làm như vậy thì nhiều khi ta gọi người khác là phản động nhưng thực ra chính mình mới là phản động.

Muốn gọi những người chống chủ nghĩa Mác Lê là phản động thì phải chứng minh nó tiến bộ hơn các chủ thuyết chính trị khác. Muốn gọi các quốc gia chỉ trích mình là phản động thì phải chứng minh rằng nếu làm theo chỉ trích đó thì sẽ đi ngược lại sự phát triển của xã hội loài người, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân nước mình. Muốn gọi những người nói đến "dân chủ nhân quyền" là phản động thì phải chứng minh dân chủ nhân quyền là xấu xa đáng lên án. Và cũng phải chứng minh rằng giam giữ những người "phản động" là tiến bộ, văn minh hơn để cho họ tự do.

Thời quân chủ chuyên chế, người ta có thể bị xử tử nếu dám nói những điều không đúng ý vua quan. Xã hội càng phát triển thì con người càng được tự do hơn, và ngày nay ở nhiều quốc gia tiến bộ người dân không còn bị trừng phạt nếu phát biểu ý kiến của mình một cách ôn hòa. Một nhà nước cấm dân chúng ăn nói, bỏ tù những người dám phát biểu ý kiến trái ngược, bắt mọi người chỉ được suy nghĩ theo một kiểu, nhồi sọ người dân để họ chỉ tin mình là duy nhất đúng tức là đã đi ngược sự phát triển của xã hội. Như thế sẽ là phản động.

Ngày xưa có vua quan là để cai trị dân. Thời nay các quan chức là do dân bầu ra. Nếu các quan chức không nghĩ đến nguyện vọng của người dân, ra sức nghĩ ra các chính sách để hạn chế quyền lợi của những người đã bầu mình, ăn trộm ăn cướp của công thì sẽ là phản động. Một chính quyền dựa trên chủ thuyết bảo vệ giai cấp này, chủng tộc kia, giới tính nọ.. bất chấp trong xã hội hiện đại con người không thể bị phân biệt đối xử vì bất cứ lý do gì là chính quyền phản động. Nếu cứ khư khư coi mình là nhất, không chịu chấp nhận lời phê phán từ bên ngoài chẳng kể lời phê phán đó là đúng thì cũng là phản động. Tóm lại, "phản động" không phải cứ nói ra là được, buộc tội người khác là phản động thì họ đương nhiên là phản động.

 Có rất nhiều trong nước yêu tổ quốc, yêu nhân dân mong muốn cho đất nước lớn mạnh. Họ gắng sức đấu tranh cho lẽ phải tuy nhiên những việc làm của họ đi ngược lại với lợi ích của đảng cầm quyền thì thường được cho là phản động.
 
Anh Minh, Hải Phòng

Mong rằng mọi người, mọi đảng phái, mọi nhà nước trước khi dùng từ "phản động" hãy cân nhắc thật kỹ. Nếu chính mình đang tìm cách đi ngược sự tiến bộ nhưng lại buộc tội những người tin tưởng vào sự tiến bộ đó thì sẽ chẳng thuyết phục được bất cứ ai kể cả bản thân mình. Hy vọng trong tương lai không xa từ "phản động" sẽ vĩnh viễn biến mất trong đời sống chúng ta như tàn tích của một thời u mê. Mọi người trong xã hội đều có lòng bao dung, biết chấp nhận người khác được quyền có những hành động, lời nói không giống với mình.

Hoàng Việt, Hà Nội
Thưa ông Trần Vinh, Ông nói đúng, làm tay sai cho nước ngoài là phản động. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Nhưng nhìn xem lịch sử: Đảng ta làm tay sai cho Nga, cho Tàu, rồi bây giờ lại đi "lạy" Mỹ. Ngày xưa có những quan chuc hại dân, bán nưoc. Ngày nay cả triệu cán bộ ăn cướp của dân. Tội nghiệp cho dân tộc VN. "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan."

Anh Minh, Hải Phòng
Những kiểu nói của ông Trần Vinh này quá mang nặng tính chủ quan.Theo như tác giả của bài Hiểu thế nào là 'Phản động'? tuy lời lẽ có hơi quá gay gắt nhưng sự phân tích trên lại hoàn toàn đúng. Có rất nhiều trong nước yêu tổ quốc, yêu nhân dân mong muốn cho đất nước lớn mạnh. Họ gắng sức đấu tranh cho lẽ phải tuy nhiên những việc làm của họ đi ngược lại với lợi ích của đảng cầm quyền thì thường được cho là phản động. Nói theo kiểu của ông Trần Vinh này mang nặng tư tưởng bao thủ trì trệ. Nếu ai cũng nghĩ như ông thì làm gì có tiếng nói nào phản kháng nữa đây. Xin ông đừng gắn việc yêu nước và yêu đảng với nhau vì như thế có lẽ ông đang mù quáng ngu ngốc để giúp cho bọn người mượn danh nghĩa yêu nước nhưng không thương dân bóc lột nhân dân. Tôi cảm thấy buồn vì những người tham gia diễn đàn chính trị mà không khách quan như ông.

Lam Huy, Sanjose, USA
Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Trần Vinh. Cộng Sản được xem như phát xít (nghị quyết của Châu Âu ) và tội ác còn dày hơn cả phát xít . Như vậy chống Cộng Sản tức đấu tranh cho nhân loại và cho nền văn minh con người và cho dân tộc. Người Mỹ vào VN làm gì vậy để chống Cộng Sản đấy. Nếu anh nói người Mỹ xâm lược thì làm ơn chỉ cho tôi cái vùng đất nào là của người Mỹ vậy. Còn vài ba địa điểm như ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đảo Hoàng Sa là của ai vậy ???? Tự do theo pháp luật VN?? Được thế thì tốt quá nhưng bây giờ vẫn còn "luật rừng."

LT, Hà Nội
Trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, "phản động" chính là việc chống lại con đường cải tổ (tôi không dùng chữ "đổi mới") và việc hỗ trợ cho những kẻ bảo thủ chống cải tổ, muốn khăng khăng giữ lại cái gốc mục nát hiện tại để kiếm lời trên máu thịt của nhân dân lao động. Có lẽ cũng cần thêm cả những kẻ chỉ biết tung hô lẻo mép vào trong cái phạm trù này nữa, phải không hả anh Trần Vinh kính mến?

 Vấn đề ở đây không phải là do Đảng nói các bạn là phản động mà vấn đề là ở chỗ các bạn đã tự mình làm bọn phản động bằng cách đứng hẳn về phía quân xâm lược, bắn giết người VN chống xâm lược (chống xâm lược là yêu nước).
 
Trần Vinh

Trần Vinh, Việt Nam
Ai là phản động ? Theo giặc ngoại xâm là phản động, ví dụ như ngụy SG trước 1975, đi theo giặc Mỹ, bắt thanh niên VN đi lính ngụy làm bia thịt chết thay cho lính Mỹ - đó là phản động.

Vấn đề ở đây không phải là do Đảng nói các bạn là phản động mà vấn đề là ở chỗ các bạn đã tự mình làm bọn phản động bằng cách đứng hẳn về phía quân xâm lược, bắn giết người VN chống xâm lược (chống xâm lược là yêu nước). Nếu các bạn không theo giặc Mỹ xâm lược mà Đảng CSVN nói các bạn là phản động thì tôi cũng phản đối Đảng CSVN, còn nếu mà các bạn theo giặc ngoại xâm Mỹ (1954-1975) thì các bạn là phản động, chẳng cần Đảng CSVN nói gì nữa cả.

Hiện nay khi mà 1 số kẻ ngoại bang chửi bới vu khống, đòi hỏi này nọ thì 1 số người Việt lại đứng về phía những kẻ ngoại bang đó! Là phản động. Những kẻ ngoại bang chống lại nền độc lập của VN, ví dụ như đòi phán xét đúng sai dân chủ nhân quyền trên đất VN thì những kẻ đó cũng là phản động (ví dụ bộ ngoại giao Mỹ hàng năm vẫn lặp đi lặp lại mấy từ "dân chủ nhân quyền" - bọn đó là phản động).

Nói về "dân chủ", nhân quyền ở VN là phải xuất phát từ luật pháp CHXHCNVN, chứ không phải là nghe lời vu khống ở ngoại quốc, ngoại quốc không có tư cách gì mà bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu ở VN.

Ẩn danh
Cá nhân tôi rất hoan nghênh bài viết của bạn Trương Hùng. Có vài ý kiến nhỏ cùng bạn, thật ra hai từ ấy chỉ có nghe được từ ngày 30/4/75 đến nay thôi, còn trước đó trong chế độ cũ tôi không nghe bộ máy trước nói bao giờ.

Chính vì người ta giáo dục về sự đối nghịch mà không chịu giáo dục sự thân thiện, tình đồng loại nên câu nói xúc phạm ấy là một cách chụp mũ nhau, và những ai là người nói? Chính là toàn hệ thống nhà cầm quyền đương thời khi thất lý trong những cuộc tranh luận thì chấm dứt bằng phun ra hai từ ấy, đối phương sẽ phải tự động co rúm lại. Một thứ phản xạ có điều kiện để thủ tiêu đấu tranh.

Nếu nói rằng xã hội này thiếu luật thì tôi không đồng ý, nhưng vì pháp luật thực hiện theo cảm tính và không có tài phán nên những chuyện có lý thành vô lý.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân