Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
21 Tháng 4 2006 - Cập nhật 14h01 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
'Việt Nam không thể có đa đảng'
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN Phạm Thế Duyệt
Ông Phạm Thế Duyệt trả lời phỏng vấn của BBC ở Hà Nội
Ngày 19-4, Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày họp thứ hai, với một trong những chủ đề được bàn đến là 'nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng'.

Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nói các đại hội trước đây chỉ tổng kết giai đoạn năm năm, nhưng lần này, Đại hội X tổng kết cả 20 năm đổi mới.

Một điểm khác thứ hai, theo ông Phạm Thế Duyệt, là cách chuẩn bị đại hội.

Phạm Thế Duyệt: Lần này ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân đều có điều kiện đóng góp với Đảng ngay từ khi hình thành Dự thảo báo cáo chính trị. Đến khi dự thảo xong rồi, công bố trên báo chí thì lại tham gia ý kiến tiếp.

Như thế, tôi cho rằng việc hình thành dự thảo không chỉ lấy từ ý kiến trong đảng, mà mang tính chất nghiên cứu, tập hợp đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân. Các lần trước cũng có làm nhưng diện không rộng như thế, cũng không chủ động như lần này.

Một điểm mới nữa liên quan Điều lệ Đảng. Đại hội bàn một số vấn đề khác trước, ví dụ tính chất của đảng (Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhưng nay khẳng định cũng của cả dân tộc). Vai trò giám sát và phản biện xã hội cũng được đề cập, tức là không chỉ cấp ủy đảng ở trên giám sát cấp dưới, mà còn phải dựa vào hệ thống của Mặt trận và các tổ chức của nhân dân để giám sát cán bộ đảng viên.

Vấn đề nhân sự cũng được quan tâm. Tài, đức là đương nhiên rồi, nhưng người ta cũng đòi hỏi nhân sự vào Trung ương phải có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, dám làm.

BBC:Trong quá trình đóng góp ý kiến, có những người đề cập đến vấn đề đa nguyên, đa đảng, mở rộng dân chủ. Thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam với những kêu gọi đó là như thế nào, thưa ông?

Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc. Đây không phải là vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền. Chẳng qua có một số ít người họ nói theo cảm tính cá nhân của họ thôi. Nhưng thử hỏi đất nước này, trước đây lãnh đạo hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc thì đảng nào lãnh đạo? Lúc bấy giờ có ai tranh giành không?

 Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc. Đây không phải là vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền.
 
Ông Phạm Thế Duyệt

Phải đặt vấn đề như thế để thấy đặc điểm Việt Nam khác. Từ 76 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có vị trí đương nhiên, được nhân dân thừa nhận. Đến năm 1930, Quốc dân đảng đã kết thúc rồi. Không phải vì Đảng Cộng sản không muốn họ làm cách mạng, mà vì họ không có đủ vai trò lãnh đạo nhân dân. Chỉ có Đảng Cộng sản này mới đưa được đến Cách mạng tháng Tám, mới tiến hành được kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Như thế phải nói rằng Đảng Cộng sản chẳng tranh giành với ai. Giành độc lập dân tộc, chống xâm lược, toàn bộ đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nên chúng tôi không bao giờ xem cái việc ấy (đa nguyên, đa đảng) lại cần đặt ra thảo luận làm gì. Chắc chắn không có nhiều người lại nghĩ đến những việc như thế. Nhưng đương nhiên hiện nay, người dân đòi hỏi đảng phải thực hiện dân chủ nhiều hơn. Những gì đảng, nhà nước sai mà dân góp ý thì chắc chắn sẽ tiếp thu và sửa chữa.

BBC:Có những thông tin nói là đang có chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo đảng, có người muốn đổi mới, có người không. Ông nghĩ thế nào ạ?

Cá biệt có ai nghĩ thế thì có thể có. Nhưng nếu ban lãnh đạo đảng không thống nhất thì làm sao có báo cáo chính trị trình với đại hội, mà chắc chắn đại hội sẽ ủng hộ báo cáo. Cho nên đừng nói như vậy, không đúng đâu.

Trong quá trình tranh luận, dĩ nhiên ý kiến khác nhau là bình thường. Hàng triệu người, bảo không có người ý kiến khác thì làm sao được. Ngày xưa, ngay từ những năm đầu chống Pháp, chống Mỹ, đã có những ông đã phản bác cụ Hồ, chính phủ cơ mà.

========================================

Ẩn Danh
Theo ý kiến của tôi ở VN hiện nay khó mà đa đảng vì các lý do sau đây:

1-Đảng viên trong Ban Chấp hành, Tỉnh ủy, Quận uỷ và cả ở cấp Phường đều có lãnh lương do nhà nước cấp phát hàng tháng .Trong số 3triệu đảng viên tại VN , số đảng viên làm công tác Đảng nhận lương từ Chính Phủ là khoảng 100000 người (chiếm khoảng 3% tổng số đảng viên) ví dụ như vậy ,thì lương bình quân mỗi tháng là 2triệu đồng 1 người thì tổng qũy lương phải cấp cho họ 1 năm là : 100000đảng viên x 2000000VNđ x 12tháng = 2400 tỉ VNđồng. Nếu đa đảng, ví dụ có 20 đảng thì số tiền này phải nhân lên 20 lần cho 1 năm là 24000tỉ VNđồng. Ngân sách quốc gia chịu nổi không vì bộ máy các đảng sẽ na ná như nhau do không ai chịu thua ai cả. Còn nếu không cấp lương thì các ông chuyên chính vô sản trong ĐCSVN lấy đâu ra tiền để sống để đấu tranh giai cấp .

2-Đảng viên ĐCSVN hành xử như cha mẹ dân, họ đâu có chấp nhân bì phê phán như các đảng đối lap phê phán chính phủ ở các nước dân chủ .

3-Nói chung, ĐCSVN đã hy sinh rất nhiều xương máu để nắm quyền lãnh đạo đất nước . Ai muốn thay họ thì cũng phải hy sinh chứ không nói suông với họ được, tức là phải có đánh nhau.

4-Tôi nghĩ, khi nào Trung Quốc thay đổi chế độ thì lúc đó ở VN mới có biến chuyển.

Lưu Minh, Huế
Đảng có là từ nhân dân và phải tuân theo yêu cầu của nhân dân. Xưa nhân dân muốn độc lập. Đảng đã hoàn thành nhiệm vụ, nay nhân dân muốn tự do dân chủ để làm giàu, Đảng nghĩ sao? Đảng có làm được không? Nếu không hãy chấm dứt nhiệm vụ lịch sử của mình đi! Không đa nguyên, đa đảng, sao lại mang cái lý luận cũ đó để áp dụng cho thời đại mới này? Bao nhiêu sai lầm trong quá khứ sao Đảng không nhắc đến? Ông Duyệt có hiểu từ "nguyên tắc" là như thế nào không? Nguyên tắc là nước VN là của nhân dân VN, chỉ có một nguyên tắc thế thôi. Những gì ĐCSVN làm, lịch sử sẽ ghi nhận và phán xét. Nếu một gia đình nhà: người cha ăn hết cơm của các con, mang tiền của gia đình đi bia rượu cờ bạc. Các con đói khổ, mẹ nó có phải đứng lên đấu tranh không?

Minh, Đồng Nai
Theo tôi không cần phải đa đảng, chỉ cần 02 đảng là đủ. Một đảng là đảng cộng sản, đảng còn lại là đảng lao động chẳng hạn- có thể tách từ đảng cộng sản ra. Hai đảng hoạt động vì lợi ích của dân tộc, đảng nào hoạt động tốt thì chính quyền sẽ do đảng đó nắm ( tương tự như Mỹ).

Trong quá trình hoạt động , đảng nắm quyền sẽ bị đảng còn lại giám sát thì việc tốt hơn là đương nhiên. Người dân không rảnh để đi giám sát hoạt động của nhà nước. Tự do báo chí, ngôn luận rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước

Không tên
Theo tôi vấn đề đa nguyên hay đơn nguyên là do góc nhìn mà thôi. Đa là nhiều, nguyên chính là nguyên thể. Khái nhiệm đa nguyên được lấy từ trong triết học mà có. Tôi cho rằng nền chính trị VN đang có căn bệnh mà triệu chứng thì chúng ta thấy nhiều nhưng nguyên nhân gây bệnh thì ít nghe các nhà trí thức phân tích. Khi biết nguyên nhân sinh bệnh thì mới dùng thuốc chữa được. Nhận thức tríết học sai thì sẽ quản lý xã hội chính trị sai. Tôi cho rằng hiện nay đa số cán bộ cấp cao ở Đảng cộng sản VN vẫn còn tư duy xơ cứng, nhận thức về tri thức nhân loại phíến diện thiển cận. Hiểu qui luật sai dẫn đến áp dụng không đúng.

Vấn đề bây giờ là chúng ta phải trả giá quá lớn! Đảng quản lý đất nước cần phải biết đâu là mục đích đâu là phương tiện: hãy lấy vấn đề hạnh phúc của dân là mục đích, còn thể chế chính trị, tổ chức đảng là chính trị là phương tiện. Phải phân biệt đâu là bản chất xã hội đâu là hiện tượng xã hội. Tôi cho rằng vấn đề tai nạn xe, chết người trong bệnh viện, bụi ở đường phố của VN hiện nay, là bản chất; còn biểu tình ở nước ngoài là hiện tượng. Phải tạo cho nền chính trị một cơ chế "mở" để xã hội phát triển. Nhà nước chỉ nên quản lý chủ yếu là luật và thuế còn lại hãy giao lại việc phát triển nội lực cho nhân dân. Đừng có ba hoa nữa, đừng có làm đầy tớ nữa, đừng ban ơn nữa, thế hệ trẻ bọn tôi chán lắm rồi ông Phạm thế Duyệt ơi!

Nguyen, HCM
Khi tôi nghe tin người ta phá tượng đài Lênin, đòi đưa Lênin ra khỏi lăng, tôi không thể hiểu nổi, tôi cảm thấy buồn cho những người Nga. Tôi có cảm giác họ đang đánh mất đi chính mình. Nhưng khi tôi lớn lên nhìn thấy thực trạng khốn cùng của nhân dân Việt Nam, còng lưng nuôi những ông đảng viên (mà miệng lúc nào cũng "vì dân ") thì tôi ngày càng hiểu ra. Tôi phải nói là ngày càng căm ghét cái đảng tham nhũng này. Mỗi lần đọc những câu trả lời, tuyên bố đại loại như "nhờ đảng mà dân mới hạnh phúc" tôi càng thêm bất mãn. Ông Duyệt ơi, trăm năm bia đá cũng mòn tôi cũng ráng chống mắt lên coi mấy ông xoay xở với lòng dân thế nào. Quan nhất thời dân vạn đại, để tôi coi có ngày người ta đào mồ cuốc mả bọn ông lên không.

Đảng viên
Theo tôi nghĩ, Đảng viên hay không Đảng viên thì cũng có người xấu người tốt. Chỉ có điều phải thay đổi một cơ chế nào đó để trừng trị cái bọn xấu xa đó thì còn chưa rõ thôi. Tuy nhiên thật sự là chuyện vào Đảng bây giờ có khi là vì cơ hội, cũng có những người chả có mưu mô gì nhưng vào đảng theo kiểu như "gặp tai nạn" có người thấy vào Đảng cứ như là môđen thời thượng thì vào, vả lại Đảng cũng đang trong giai đoạn "khuyến mãi đặc biệt" mà, nhiều người bảo cho vào thì ừ vào xem nó thế nào. Nói thật cứ như cái chuồng tiêu ấy "người ở ngoài muốn vào người ở trong thì chỉ muốn ra thôi".

Họp Đảng bây giờ mới chán chứ, tôi nói thật kể cả là ở một Chi Bộ ĐẢng cực kỳ trong sạch còn chán nữa là. Chẳng ai phát biểu gì hết, vì chả có gì đáng nói cả, vả lại vì họ trong sạch cho nên thấy tất cả những chuyện "tài liệu tuyên truyền" đều giả dối và vô nghĩa lý, tôi nói thật có khi họ chả thèm đọc xem chính sách của ĐẢng ra sao nũa. Đôi khi những cuộc trưng cầu và những cuộc thi tìm hiểu về Đảng có ai thèm làm bài thi đâu vì bên trên đã cho sẵn bài trả lời rồi, cứ đánh máy lại sau đó điền tên của cá nhân ai người đấy đem nộp cuối cùng chả hiểu sao vẫn có người đoạt giải. Chắc chắn là đã có giải từ trước rồi. Tóm lại Toàn trò hề , toàn hình thức cả, tuy nhiên tôi cũng không đồng ý với ý kiến đổ đồng chửi bới chung các đảng viên, tôi cũng vẫn được biết những đảng viên cực kỳ tốt và hậu quả là suốt đời chịu thua thiệt. Tốt xấu là bản chât của con người rồi, cũng có những kẻ không phải đảng viên mà vẫn xấu xa đó chứ.

Nguyễn Phong, Đồng Tháp
Xin được hỏi bạn Trần Nguyên-Hà Nội: bây giờ tôi có tấm lòng và tôi muốn làm việc cải cách kinh tế nhiều hơn và nhanh hơn nhưng luật pháp không cho phép; cơ chế không cho phép (chắc bạn không quên những cơ chế kềm hãm kinh tế, giáo dục trong nước ta trong thời kỳ 1975-1985 phải không? ). Nó giống như bạn trói tay trói chân của tôi lại rồi quăng tôi xuống nước và kêu tôi bơi đi; đừng than phiền hay xin mở trói làm gì. Bạn có thể bơi được không hả bạn Nguyên ? Nếu bạn trả lời có thì tôi xin làm theo lời bạn mà không phí tuổi xuân của mình tranh luận làm gì nữa.

Tôi không hiểu sao hễ mà nói đa Đảng ở VN thì ai cũng nghĩ là phải chống đối nhau đến bạo loạn, nội chiến..v.v. Có bạn đem chuyện nước Mỹ, nước Anh ra so sánh. Ờ thì tụi Mỹ có nhiều Đảng nhỏ cho thấy dân chủ nhưng chỉ có 2 Đảng lớn thay nhau nắm quyền nhưng cũng nên thấy rằng chúng không chống đối nhau để gây bạo loạn mà chỉ là cạnh tranh giống như cạnh tranh kinh tế mà thôi ! Anh Cộng Hoà sai thì anh Dân Chủ chỉ trích để kiếm phiếu, nhưng rõ ràng là dân Mỹ cũng được lợi ích trong đó: có cơ chế độc lập để giám sát và kiểm tra chính quyền, kiểm tra Đảng đang lãnh đạo đất nước. Ai mà không sai phạm, Đảng cũng thừa nhận mình sai phạm. Nếu có một lực lượng cạnh tranh biết đem ra những khuyết điểm trên cho dân biết và đề ra những phương hướng hoạt động tốt hơn thì rõ ràng đất nước có lợi và nhân dân có lợi. Lần này anh sai thì anh thua, kỳ sau anh sửa sai và giành quyền lại; có gì là bạo loạn ? Có gì là sai nguyên tắc vì dân, do dân?

Có người nói thì chúng ta cũng đã có đa Đảng rồi: Mặt Trận Tổ quốc đó. Xin thưa là Mặt Trận Tổ Quốc không làm đủ nhiệm vụ của mình vì lãnh đạo của nó cũng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì làm sao đây? Khi nào lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc là người ngoài Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc có nhiều quyền hạn tương đương với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mới có tiếng nói đối trọng được, lúc đó cấp lãnh đạo Đảng CSVN mới chú ý lắng nghe và suy nghĩ. Còn như bây giờ thì lúc anh đang suy nghĩ sai thì làm sao anh nghe lời ngay thẳng được ? Anh sẽ cho là người kia là sai, không đúng, mất quan điểm ..v.v..

Người ta có quyền đặt nghi vấn, không công khai thì cũng rỉ tai nhau, cái đó còn nguy hại hơn là cho có Đảng cạnh tranh về chính trị. Nếu có tiếng nói đối trọng để Đảng CSVN biết lắng nghe thì Việt Nam đã không có những sai lầm đặc biệt nghiêm trọng làm tụt hậu đất nước trong những năm 1975-1985. Và các bạn nên nhớ là 20 năm đổi mới phát triển vẫn chưa là gì cho Việt Nam cất cánh bay cao, các bạn đừng ngủ trên chiến thắng và một lần nữa phạm sai lầm vì bệnh kiêu căng, tự mãn.

Nguyễn Nam, HCMC
Trên quan điểm của ĐCSVN, một Đảng đã trải qua biết bao hy sinh mất mát, thì những phát biểu của ông Duyệt là đúng. Và tôi cũng tin rằng: phần đông người dân biết và hiểu những công lao của ĐCSVN trong việc lãnh đạo nhân dân giành lại Độc lập cho dân tộc. Ai phủ nhận điều này, thì người đó là thiên kiến, là hẹp hòi. Nhưng, nếu đứng trên quan điểm dân tộc và thời đại mới, thì những phát biểu đó là không còn phù hợp. Thậm chí, có thể sẽ bị một số người cho rằng: bảo thủ, cố chấp, cố níu kéo lấy quyền lực...

Những ai am tường một cách khách quan lịch sử nước nhà thời cận đại, sẽ biết được sự đan xen giữa đấu tranh giành độc lập (bằng nhiều cách khác nhau của các Đảng phái khác nhau) và đấu đá tranh giành quyền lực - cụ thể là quyền lãnh đạo người dân và đất nước của các Đảng, hòa quyện trong sự can thiệp mạnh tay của các thế lực bên ngoài can thiệp. Trong thời kỳ đấu tranh ấy, tôi rất tán đồng ý kiến của GS Đình Bút, là nên thống nhất - có thể bằng cả bạo lực - ở một Đảng lãng đạo duy nhất để thống nhất sức mạnh và ý chí toàn dân trong cuộc đấy tranh giành Độc lập. Và trong hoàn cảnh đó, ĐCSVN đã vươn lên vị trí lãnh đạo trên chính trường Việt nam.

Chắc không mấy ai có thể quên được cuộc chiến tương tàn giữa ĐCSVN và VNQDĐ cùng các Đảng phái khác. Đây là điều mà ông Duyệt không dám đề cập đến trong hoàn cảnh hiện nay. ĐCSVN đã chiến thắng bằng sức mạnh, nhưng đã thua về danh dự và nhân phẩm con người. "Hàng triệu người vui, và cũng có hàng triệu người buồn" thì đó không phải là một chiến thắng trọn vẹn. Một nửa lòng dân bị chà đạp và thương tổn thì lấy đâu ra sự thành công. Sự tung hô huyền hoặc chỉ có thể là lớp son trát thêm lên thân gỗ mục.

Trước hết, ĐCSVN nên tự thay đổi ngay trong tư duy của chính mình: không thể xây dựng đất nước bằng lối tư duy của thời chiến tranh. Một sự cần thiết phải có: tuyên bố chấm dứt thời kỳ hậu chiến ở Việt nam. Tư duy mới có thể là: kêu gọi và tôn trọng sự chung tay góp sức của các Đảng phái khác, các tầng lớp nhân dân khác, cùng chia sẻ quyền lãnh đạo trên cơ sở cạnh tranh chính trị lành mạnh, lấy phụng sự Tổ Quốc làm đầu. Quyền lợi Đảng phái chỉ là thứ yếu, và chỉ có thể có được một cách hòan hảo một khi quyền lợi của dân tộc và đất nước đạt được. Có như vậy nước ta mới có thể đương đầu và vươn lên được trong hoàn cảnh tòan cầu hóa cạnh tranh khốc liệt này.

Không tên, Đà Nẵng, Việt Nam
Các bạn đòi hỏi đa đảng là để giám sát nhau thì có thể đúng. Nhưng trong một môi trường chính trị như hiện nay trên thế giới, liệu đa đảng thì có thực thi được cái gọi là giám sát nhau đó hay ko, hay là chỉ tranh giành quyền lực, tiền tài, rồi lại bất ổn chính trị, bất ổn đi xuống về kinh tế? Và các bạn lại 1 lần nữa đứng lên hô hào làm 1 cái gì đó để thay đổi. Vấn đề chính thật ra ở đây không phải là 1 đảng hay đa đảng mà chúng ta nên thay đổi về cách nghị cách làm, thay đổi về quan niệm tư duy trong công việc, trong cuộc sống. Hành xử đạo đức có văn minh, không chỉ là kêu gọi và nói suông. Nếu chúng ta làm được những việc này, từ những mỗi con người của nước Việt Nam hay những đồng bào của chúng ta trên toàn thế giới thì đất nước ta sẽ có chuyển biến tích cực, mọi việc đều tốt đẹp lên.

Còn như các bạn kêu gọi ở đây, tôi chỉ thấy các bạn tác động và bàn về chính trị là chính chứ các bạn chưa bàn đến các giải pháp đổi mới, các bạn chỉ nói suông và hô hào nhưng các bạn đã và đang làm được gì và đã thay đổi được những gì xung quanh các bạn để có thể tốt hơn. Đừng quên hay nên biết một câu nếu các bạn là 1 thế hệ trẻ muốn tiến buớc muốn cống hiến "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hảy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc" . Và cuối cùng nếu các bạn cứ mãi đặt và sa vào "Chủ nghĩa cá nhân" lên hàng trên, thì dù ở một chế độ nào các bạn cũng sẽ chỉ là những kẻ hô hào thay đổi, khi các bạn chưa được đáp ứng được các nhu cầu cá nhân. Mà nói cho cùng không một cá nhân trong "Chủ nghĩa cá nhân" hài lòng tất cả những gì mình có, luôn luôn ham muốn có nhiều hơn và nhiều hơn nữa...ect..

VTD, tpHCM
Tôi xin trả lời bạn Quang Dũng ở Bắc Giang: Tôi đồng ý với quan điểm của bạn, nghĩa là Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng. Chúng tôi cũng như 80 triệu người dân Việt Nam chỉ mong cơm no, aó ấm, xã hội công bằng văn minh. Nhưng thử hỏi Đảng CSVN có làm được trọn vẹn điều đó hay không? Bạn thấy đó, nạn tham nhũng tràn lan trong Đảng, trong chính phủ. Đảng hô hào quyết sách nầy nọ nhưng có thực hiện đâu? Tôi không muốn mất ổn định chính trị nhưng Đảng phải thật sự cầu thị. Đừng lừa dối nhân dân nữa. Còn riêng Bạn, Bạn nói sẵn sàng hy sinh gì gì đó. Xin lỗi, cho phép tôi được nghi ngờ mục đích của Bạn

Phan Lê, TP. HCM
Sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm thế Duyệt tôi thấy tức cười quá, nhưng đó là tiếng cười buồn pha lẫn uất ức. Khi còn là sinh viên đại học, tư tưởng về việc Đảng CSVN đã lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và giờ đây các đãng khác không có quyền tranh, đặc quyền này chỉ dành cho Đảng CSVN.

Như vậy Đảng CSVN đã đấu tranh để dành được đặc quyền và các thành viên trong Đãng quyết giữ bằng được đặc quyền đó.

Để làm được điều này, Đảng ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của mình đó là thu hút thêm nhiều người vào Đảng và tôi tin rằng nếu bất cứ ai là thành viên của Đảng CSVN khi được hỏi lý do vào Đảng trả lời rằng vì tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân đất nước mà không có cảm giác xấu hổ là một điều rất lạ hoặc các vị đã quen với việc dùng khái niệm yêu nước để che chắn cho các đặc quyền của mình khi là thành viên của Đảng.

Các vị luôn nói là nhân dân làm chủ mà những người thực sự do dân bầu ra không biết là ai trong cả quốc hội lẫn trong bộ máy chính trị nếu không có sự đồng ý của Đảng. Các quyết định quan trọng của đất nước lại thuộc về Đảng, không phải thuộc Quốc hội.

Nếu các vị cho rằng mình trong sáng, không tư lợi (điều này chỉ có các vị mới biết khi đối diện với chính mình và sự nghèo khó của dân Việt) tại sao quí vị lại không thử có một cuộc trưng cầu dân ý về niềm tin của người dân Việt Nam đối với quí vị.

Không nêu tên
Theo tôi nghĩ, Đảng viên hay không Đảng viên thi cũng có người xấu người tốt. Chỉ có điều phải thay đổi một cơ chế nào đó để trừng trị cái bọn xấu xa đó thì còn chưa rõ thôi.

Tuy nhiên thật sự là chuyện vào Đảng bây giờ có khi là vì cơ hội, cũng có những người chả có mưu mô gì nhưng vào đảng theo kiểu như " gặp tai nạn" oó người thấy vào Đảng cứ như là môđen thời thượng thì vào, vả lại Đảng cũng đang trong giai đoạn " khuyến mãi đặc biệt" mà, nhiều người bảo cho vào thì ừ vào xem nó thế nào.

Họp Đảng bây giườ mới chán chứ, tôi nói thật kể cả là ở một Chi Bộ Đảng cực kỳ trong sạch còn chán nữa là. Chẳng ai phát biểu gì hết, vì chả gì đáng nói cả, vả lại vì họ trong sạch cho nên thấy tất cả những chuyện " tài liệu tuyên truyền " đều giả dối và vô nghĩa lý, tôi nói thật có khi họ chả thèm đọc xem chính sách của Đảng ra sao nũa.

Đôi khi những cuộc trưng cầu và những cuộc thi tìm hiểu về Đảng co ai thèm làm bài thi đâu vi bên trên đã cho sẵn bài trả lời rồi, cứ đánh máy lại sau đó điền tên của cá nhân ai người đấy đem nộp cuối cùng chả hiểu sao vẫn co người đoạt giải.

Hưng, Hà Nội
Về đa nguyên đa đảng tôi thấy tranh luận nhiều mà không ai đủ lý lẽ. Tốt nhất là trưng cầu dân ý. Lúc đó khỏi ai cần lớn tiếng nói thay cho dân. Nếu đa số dân chúng tin tưởng Đảng Cộng sản thì những người "dân chủ" phải im tiếng. Còn nếu dân thấy cần đa đảng thì hãy tôn trọng ý nguyện của dân.

No Name, Hải Phòng
Hồi hai cuộc chiến tranh xảy ra tôi công nhận là Đảng lãnh đạo, nhưng tôi không hiểu ông nghĩ thế nào mà chỉ có kể ra là Đảng lãnh đạo mà không hề nói gì đến công lao của những người đã nằm xuống. Ông Duyệt thử nghĩ xem Đảng lãnh đạo nhưng ai hi sinh mới là điều quan trọng.

Còn nói đến chuyện tranh giành tôi lại hỏi ông, ngày xưa Đảng lãnh đạo thì có ai tranh cùng các ông không? thế ngày nay Đảng lãnh đạo thì ai tranh giành cùng Đảng nào, hay chỉ là những ông to bà lớn trong ban lãnh đạo tranh giành tiền của của nhân dân nào?

Nam, Hà Nội
Thật là kỳ khôi khi lý luận là đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh thì bây giờ dân tộc Việt Nam phải chấp nhận đảng một mình một ngựa trên cương vị lãnh đạo vào thời bình.

Kiểm điểm lại thì thấy nước ta tụt hậu so với các bạn bè láng giềng toàn là do những chính sách sai lầm của Đảng cả. Phát triển kinh tế trong những năm gần đây không phải do công của Đảng. Con ngựa chạy chậm do có quá nhiều dây trói, nay cởi bớt ra nó chạy nhanh hơn thì không phải do công của người cởi trói, mà do công của con ngựa.

Bây giờ, nếu những người lãnh đạo cộng sản còn sáng suốt thì nên trao quyền cho cả dân tộc lựa chọn người lãnh đạo của mình. Nếu không thế hệ con cháu chúng ta khi nhắc đến thời kỳ cộng sản thì lại rùng mình, giống như bây giờ chúng ta rùng mình khi nghĩ đến thời kỳ cải cách ruộng đất ở Việt Nam.

Trần Nguyên, Hà Nội
Tôi cũng là một người dân bình thường, cũng có những ước mơ bay bổng, cũng đã gặp những khó khăn trong cuộc sống, cũng nhiều lần phê phán xã hội. Nhưng tôi không thực sự hiểu mọi người tranh luận vấn đề đa nguyên đa đảng để làm gì.

Trong khi nếu các bạn có tâm với đất nước thì các bạn hãy thể hiện tấm lòng của mình bằng ác hành động cụ thể đi. Gia đình bạn, mọi người xung quanh bạn đang cần sự giúp đỡ của bạn rất nhiều. Nếu các bạn thực sự giỏi và muốn đóng góp cho đất nước tiến bộ, sánh ngang cùng bạn bè thế giới thì các bạn hãy thể hiện đi. Nếu thực sự các bạn giỏi và có tâm thì việc Đa nguyên và đa đảng liệu có nghĩa lý gì vì với khả năng của mình, các bạn đều có thể làm được.

Vậy các bạn phí thời gian trong cuộc sống ngắn ngủi của mình để tranh luận thì phỏng có ích gì.

PMC, Hà Nội
Các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam đang ra sức tuyên truyền về thành tựu 20 năm đổi mới, và nhiều người còn ra sức cổ vũ nữa chứ. Thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới. Nềm kinh tế thiếu ổn định phụ thuộc quá nhiều vào viện trợ và đầu tư nước ngoài. Phân hóa giàu nghèo ngày càng cao người nông dân đa số vẫn khổ cực, thu nhập dưới 1 USD/ngày, ăn chỉ cần no mà không cần ngon, không cần dinh dưỡng, không cần an toàn.

Giao thông thì lộn xộn; tham nhũng tràn lan; xuất khẩu thì dầu và nguyên liệu thô; nợ nước ngoài không dám công bố; xã hội thì đầy dãy bất cập; đạo đức, ý thức xã hội xuống cấp trầm trọng.

Thế mà gọi là thành tựu? Bản thân ông Duyệt trong thế cưỡi lưng cọp, và nằm trong guồng máy tạm gọi là tuyên truyền rồi thì làm sao mà có thể nói khác được.

ADK, Hà Nội
Tôi thấy có một số bạn hình dung khái niệm " đa nguyên - đa đảng " như một vấn đề rất nguy hiểm đối với an ninh và ổn định của đất nước.

Tôi không nghĩ như vậy. Sự hỗn loạn do sự tranh trấp của các đảng phái chỉ xuất hiện ở những xã hội có luật lệ tranh cử không canh trạnh hoặc các đảng phái ở xã hội đó muốn duy trì những luật lệ không rõ ràng để gian lận trong bầu cử.

Do vậy, chỉ có môi trường cạnh tranh chính trị thì sẽ không có những cảnh xung đột phi văn hóa như các bạn nghĩ. Một môi trường cạnh tranh chính trị với tối đa 3 đảng phái khác nhau cùng hoạt động chính trị cũng là một cơ chế " đa nguyên đa đảng" sẽ hạn chế được những sự hỗn loạn trong bầu cử.

Trong bối cảnh "toàn cầu hóa" như hiện nay, đổi mới kinh tế không phù hợp với môi trường chính trị, thì sẽ tạo ra một xã hội khập khễng.

Tuy nhiên, tôi thấy có một số người bạn hỏi rằng: " Tại sao Trung Quốc - là một nước cộng sản - duy trì chính sách độc quyền chính trị, nhưng lại vẫn phát triển kinh tế mạnh so với thế giới ?". Tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này, cũng như cho vấn đề " tự do kinh tế" và " tự do chính trị". Các bạn có ý kiến về vấn đề này và kinh nghiệm về Trung Quốc, xin chỉ giúp.

CT, Hà Nội
Đa nguyên, đa đảng ở Việtnam đã là chủ đề được dư luận trong và ngoài nước bàn đến từ lâu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Đảng CSVN cũng đã tồn tại và là tổ chức lãnh đạo duy nhất đến nay là 76 năm mà nhân dân Việt Nam vẫn chấp nhận được.

Trong khi đó ở một số nước khác cũng có đa nguyên đa đảng từ lâu nhưng cũng chưa đảm bảo được dân tộc của hơn hẳn ta. Ngoài ra, bất ổn chính trị luôn là nỗi lo cua họ. Vậy theo tôi, đa nguyên, đa đảng hay độc đảng không phải là vấn đề then chốt, mà là vấn đề dù tổ chức nào nắm chính quyền lãnh đạo dân tộc nào thì phải đảm bảo được lợi ích của toàn dân tộc đó, chứ không phải chỉ là đại diện cho một nhóm đối tượng nào đó.

Đa nguyên, đa đảng nhưng mỗi đảng chỉ đại diện cho lợi ích cho một nhóm nào đó thì cũng chưa phải là toàn diện.

Vậy Đảng CSVN chưa thể hiện được mình và không bảo vệ được lợi ích của toàn dân tộc Viêt Nam thì dân tộc Việt Nam có quyền đòi hỏi ở ĐCSVN. Vậy cơ chế nào để dân ta có thể giám sát và can thiệp được buộc tổ chức đang nắm chính quyền phải theo và bảo vệ được lợi ích của dân tộc, chứ không phải chỉ là đại diện cho một nhóm đối tượng nào đó mới là quan trọng.

Theo tôi chúng ta nên bàn là CƠ CHẾ NÀO để đảm bảo lợi ích của đảng nắm chính quyền thực sự (ĐCS ở VN hiện nay)chính là lợi ích của toàn dân tộc.

Tôi đồng ý ĐCS Việt nam đang có quá nhiều vấn đề và chưa đảm bảo được lợi ích của dân tộc, nhưng nếu đa nguyên, đa đảng rồi để tạo ra những cuộc tranh giành quyền lực, tranh lợi ích riêng cho nhóm đối tượng của mình rồi quên mất lợi ích dân tộc thì chẳng hay ho gì.

Nguyễn Huỳnh, California
Thứ nhất, theo tôi ở Việt Nam không thể đa nguyên đa đảng, nên để một đảng biết phấn đấu và biết sửa sai. Một số nước trên thế giới sự đa nguyên đa đảng đã làm cho đất nước nảy sinh nội chiến, đả kích nhau. Liệu ở nước ta, một nước vừa thoát khỏi chiến tranh, các thế lực luôn nhòm ngó có để cho chúng ta yên ổn không khi mà nhiều đảng phái, hãy nhìn vào Ba Lan, và một số nước c! hâu Âu sẽ thấy những rắc rối trước và sau bầu cử.

Thứ hai, không thể phủ nhận những gì mà cha ông ta đã ngã xuống, nước Việt nam không có Hồ chủ Tịch lãnh đạo chắc hẳn sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Trước đó là bao nhiêu nhân sỹ yêu nước đều bị vùi dập, đàn áp, liệu rằng không có người đứng đầu lãnh đậo thì hàng triệu người dân việt nam có dám đứng lên không, thử hỏi ông cha của bạn có dám đứng lên mà Chống lại Thực dân và địa chủ không? hay là lại cúi xuống mà làm phu làm hầu.

Nếu bạn nói rằng, Đảng CS không làm gì mà đó là máu xương của con ngừoi Viẹt nam, vậy xin thưa rằng, Sài gòn và bao nhiêu tỉnh miền nam có biết bao nhiêu kẻ đã nã súng vào anh em, cha mẹ họ hàng, để nhận những đồng Đôla nhơ nhuốp, tiền ư, đúng, cái sự giầu có rất cần, nhưng nó phải là lương tri.

"NHÂN VÔ THẬP TOÀN" nói chi là cả một xã hội, ta nhìn nhận sự việc bằng cả hai mặt của vấn đề, đất nước có tốt lên, và có nhiều yếu kém ta phải góp ý để xây dựng, mọi cái không thể một sự mà đổi thay ngay được.

Bạn nhìn vào xã hội hiện đại như Mỹ ư, dân dám phản đối Tổng thống, đúng, nhưng đó là tự do ngôn luận, để rồi bạn có hiều sự thực số phận của họ không. Hạ viện còn không làm gì được tổng thống, lên tiếng để rồi làm gì, biểu tình cho oai thôi sao, vấn đề là giải quyết mâu thuẫn nảy sinh. bạn có nhìn thấy xác người lềnh bềnh trên đường phố không?

Long, Hà Nội
Chúng tôi biết ơn những người đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc nhưng với tình hình hiện nay cán bộ của Đảng đã biến chất, vì vậy các ông nên nghĩ lại đi. Hãy xuống những vùng quê nghèo, thăm và tìm hiểu cuộc sống của dân, tìm hiểu những chuyện chối tỷ mà một người dân đen thường hay gặp khi va chạm với cán bộ của Đảng đang ở trong bộ máy công quyền.

Tôi cũng đang là một Đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sau mỗi kỳ kiểm điểm cuối năm. Tôi cũng đang làm ở một cơ quan nhà nước, cũng là công chức đây nhưng tôi luôn tự cảm thấy áy náy vì mình không dám ra khỏi cái guồng máy này vì cuộc sống gia đình. Thế nhưng tôi luôn cố gắng để những người đến làm việc với tôi không có cái cảm giác bị hành và tôi nghĩ rằng nếu có Đảng dân chủ hay gì gì đó tôi sẽ xin ra khỏi Đảng ngay.

Ngày xưa các xếp khoái tôi nên bảo tôi viết đơn vào thôi, để tránh rắc rối tôi cũng đồng ý cho xong và chưa bao giờ có ý kiến trong các cuộc họp chi bộ. Nói thế để các ông hiểu về tình hình hiện tại nhé.

Linh, Moscow
Đảng CS đã có thời kỳ sát cánh cũng nhân dân bảo vệ lợi ích dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Nhưng đảng cũng có “công” đưa nước ta “sánh ngang” với các nước chậm tiến, lạc hậu, tham nhũng. Thêm nữa “nhờ” chính sách giáo dục ngu dân mà đảng áp đặt nên dân trí Việt Nam được bạn Heo May (và các đồng chí lãnh đạo của bạn) nghi ngờ.

Thế thì nhân dân còn tiếc đảng làm gì nữa, chả lẽ cứ tiếp tục tin tưởng vào “tài năng” , “trí tuệ”,” tấm gương “trong sạch” của đảng chăng?

Đỗ, Thanh Hóa
Không nên gặm nhấm quá khứ mãi thế. Hễ có ai đó phê phán cái xấu của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì các ông lại lùi lại thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ để hù doạ mọi người.

Theo tôi thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ là việc không thể so sánh với công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay được. Và thắng lợi đó không thể nói là của Đảng Cộng Sản VN, mà phải nói là của nhân dân VN. Việc này ta không nên nói tới nữa. Các ông hãy nhìn vào thực tế bây giờ đi.

Tôi cũng không muốn trong một đất nước có quá nhiều Đảng phái để rồi giữa các đảng tranh giành quyền lực, có thể gây ra nội chiến. Nhưng ít nhất cũng cần phải có một Phe phái chính trị đối đầu với Đảng Cộng Sản, để tạo ra cạnh tranh lành mạnh trong việc lựa chọn những người có đủ tài, đức lãnh đạo đất nước.

Vũ Quang, Vĩnh Phúc
Tôi là một Đảng viên, đã có 20 năm tuổi Đảng rồi, đã tham gia bộ đội chống " Bọn bành trướng Bắc Kinh" để gìn giữ cõi bờ củaTổ quốc. Ngày xưa, chống Pháp và chống Mỹ lấy lại đất nước thì toàn dân tộc ta dựa lưng vào nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khi ấy Đảng còn trong sạch, dân ta còn tin, sức mạnh toàn dân tộc được tập hợp thành sức mạnh chống ngoại xâm.

Nhưng bây giờ Đảng ta dường như đã hết vai trò lịch sử. Đảng viên tha hóa, biến chất, tham nhũng nơi nơi. Lòng dân chẳng còn biết tin vào đâu nữa.

Trong khi thế giới người ta phát triển như vũ bão hàng ngày, thì mình cứ tự động viên mình, rằng ngày xưa ăn cháo đánh giặc, bây giờ có cơm ăn no lại có gạo xuất khẩu là sung sướng lắm rồi. Hãy nhìn xem các quốc gia xung quanh và trên thế giới xem người ta làm thế nào mà làm, cho dân mình mở mày mở mặt với thế giới. Là đảng viên cộng sản nhưng tôi cũng muốn VN ta cũng đa đảng để cạnh tranh lành mạnh, đưa đất nước ta nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

Văn Long, Đà Nẵng
Đảng CS Việt Nam là đội ngũ đã đem lại độc lập, chủ quyền va hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Không có Đảng thì nhân dân Việt Nam còn sống trong cảnh bị đàn áp, khủng bố chà đạp lên quyền con người do bọn đế quốc Pháp, Mỹ gây ra.

Mọi người dân Việt Nam có lương tri cần đoàn kết, hòa hợp dân tộc một lòng ủng hộ ĐCS Việt Nam xây dựng Việt Nam giàu mạnh. Cứ xem đa đảng như ở Nga hay một số nước thuộc Liên Xô cũ thì hiện nay với sự bất an về chính trị, xã hội thì biết ngay.

Đặng Minh, Đà Nẵng
Đúng là ĐCS là Đảng lãnh đạo đất nước Việt Nam bước qua cuộc kháng chiến. Không ai phủ nhận vai trò của ĐCS trong thời kỳ chiến tranh. Thế nhưng hãy nhìn xem Đảng Cộng Sản đã làm được gì cho đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Một điều thất vọng trong cách nghĩ là tại sao là "tranh giành" mà không phải là "cạnh tranh lành mạnh". Trong thời chiến Đảng Cộng sản là số 1 và không ai phủ nhận điều đó. Nhưng trong thời điểm hiện nay thì sao? Tại sao không tạo ra một môi trường cạnh tranh để Đảng lãnh đạo phải là Đảng phù hợp nhất, làm được nhiều điều cho đất nước nhất.

Một điều thất vọng trong cách nghĩ "không thể tranh giành" là thử hỏi nếu một người giúp một người khác thoát chết thì, theo cách nghĩ này, phải chăng anh ta có quyền phán quyết cuộc đợ người đó chứ không phải ai khác.

Tâm, Cần Thơ
Lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn của BBC. Việc giành độc lập là do toàn dân trong thời kỳ đó nếu không có đảng cộng sản thì vẫn có những đảng phái khác những tổ chức khác lãnh đạo nhân dân giành độc lập. Trong tình hình nước nhà lâm nguy mọi người dân đều đứng lên chống lại sự xâm lược. Người dân không cần biết đó là đảng gì, chỉ cần tập hợp dân lại tổ chức chống ngoại xâm, lúc đó các đảng phái còn lo giành giật cái gì.

Bây giờ vai trò lịch sử của đảng cộng sản đã xong rồi nên nhường cho xu hướng tiến bộ mới phù hợp với trào lưu thế giới hiện để đưa đất nước đi lên.

Heo May, TP. HCM
Theo tôi không nhất thiết cứ đa đảng là tốt.Thực tế ở một số nước mặc dù đa đảng nhưng thực chất chỉ có một đảng lãnh đạo, những đảng còn lại chỉ rất nhỏ ko có tiếng nói mạnh trên chính trường (Hàn quốc là ví dụ).

 Không nên đòi trưng cầu dân ý về những vấn đề quá lớn lao. Dân ta nói là ít mù chữ nhưng thực chất có trình độ cao lại không bao nhiêu.
 

Cái chính là phải phá thế trì trệ trong cách nghĩ, cách làm khi một Đảng lãnh đạo, điều này có thể làm được, không nhất thiết phải đa đảng. Hơn nữa không nên so sánh ta với các nước xung quanh đã phát triển hơn vì xuất phát điểm của chúng ta quá thấp.

Cái trì trệ không chỉ nằm trong Đảng mà còn nằm trong chính mỗi người dân chúng ta (thử hỏi những người trong đảng từ đâu mà ra). Cũng ko nên đòi trưng cầu dân ý về những vấn đề quá lớn lao như vậy. Dân ta nói là ít mù chữ nhưng thực chất có trình độ cao lại không bao nhiêu. Khi ko đủ trình độ để nhìn vấn đề thì khó đưa ra quyết định đúng đắn,nhiều quyết định ko đúng đắn hẳn nhiên sẽ gây hậu quả khôn lường.

Trần Vinh
Tôi chưa hiểu là tại sao lại phải đa đảng, mong anh em chứng minh cho tôi cái giả định cho rằng hễ có đa đảng là có dân chủ. Thời Pháp xâm lược VN (1946-1954), bị nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đánh cho bá sống bán chết, chúng bày trò thành lập nhiều đảng (toàn bọn tay sai Pháp) rồi nặn ra cái chính quyền Bảo Đại để bắt dân VN đánh thay cho chúng và chết thay cho chúng (đó là 1 bằng chứng nói lên đa đảng không dẫn đến dân chủ).

 Ở Mỹ tuy bề ngoài cũng là đa đảng, nhưng các đảng đó chỉ là các đảng của thực dân da trắng thống trị
 

Thời Mỹ nhảy vào xâm lược VN (1954-1975) chúng cũng nuôi tay sai (đa đảng), bầy tay sai đó tranh giành chém giết nhau để làm tay sai cho quân xâm lược Mỹ, trong 1 năm lật đổ đảo chính nhau cả chục lần. Đó là 1 bằng chứng nữa nói lân đa đảng không dẫn đến dân chủ.

Ở Mỹ tuy bề ngoài cũng là đa đảng, nhưng các đảng đó chỉ là các đảng của thực dân da trắng thống trị, nhân dân Mỹ dâu có quyền lập đảng? Đó là 1 ví dụ nữa nói lên đa đảng mà không có dân chủ.

Ở Anh, bề ngoài cũng đa đảng nhưng bất cứ ai muốn làm chính trị cũng phải thề thốt trung thành với nữ hoàng của những kẻ thực dân Anh. Tại sao phải thề với nữ hoàng của những tên thực dân? giả sử tôi là công dân Anh nhưng không thích thực dân và do đó không thích nữ hoàng thì sao ?

Nguyễn Kỳ Anh, tp.HCM
Thưa cụ Phạm Thế Duyệt. Xin các ông đừng có cứ ngồi kể công của các ông để mà ngồi trên quyền lợi của dân tộc VN này. Ông cho là ĐCS đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp Mỹ, nhưng thưa cụ công lao lớn nhất thuộc về dân tộc Việt Nam anh hùng này.

Bằng chứng là hàng triệu thanh niên VN đã hy sinh cho 2 cuộc kháng chiến, họ không phải là đảng viên CS, và họ đã chiến đấu cho tổ quốc VN, cho quyền lợi dân tộc, chứ không phải cho ĐCS. Công lao của đảng CS sẽ đuoc lịch sử phán xét. Ngày nay hãy để cho nguời có tài đức thực sự lãnh đạo đất nuớc này, dù họ là cộng sản hay không cộng sản. Các ông lấy quyền gì mà nói "chúng tôi không bao giờ xem cái việc ấy (đa nguyên, đa đảng) lại cần đặt ra thảo luận làm gì". Chuyện này là của cả dân tộc VN, không phải chỉ riêng một ĐCS quyết định đuợc.

Phạm Minh, San Diego, USA
Theo tôi nhiều đảng phái quá thì rất phức tạp, nhưng cứ để một đảng kiểu như hiện tại thì các ông lộng hành quá. Tham nhũng, quan liêu tràn lan, xã hội, vấn nạn giáo dục (xì ke, đĩ điếm), môi trường (kẹt xe, khói bụi) xuống cấp quá nhanh . Đã đến lúc cần có thêm một đảng đối lập để tạo sự cạnh tranh trong chính trị (như trong thương mại vậy).

Tuấn Khoa, Houston, USA
Khi được hỏi về vấn đề đa đảng mà ông Duyệt trả lời “Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc. Đây không phải là vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền” thì chả khác nào như ông tổng giám đốc Air VN trả lời trước đây, kiểu như là "VN chưa có nguyên tắc đa nguyên, đa đảng vì ĐCSVN chưa thích đa đảng”. Nghe nói ông Duyệt là một trong những người khá cởi mở trong đảng mà còn bảo thủ và đầy đảng tính đến như vậy thì người dân VN còn phải khá vất vả trong nhiều năm tới.

Trần Quang Trung, tp.HCM
Ông Duyệt nói Việt Nam không cần đa đảng để biện hộ cho sự độc đảng, nhưng đó là lập luận kiểu trẻ con. Khái niệm "dân chủ" đi đâu rồi hả ông?

Nguyễn Hùng, Sài Gòn
Hãy để sang bên những vụ bê bối của các chi bộ Đảng hay quan chức cấp cao là Đảng viên dẫn xói mòn niềm tin của người dân, tôi thấy lý luận của ông Duyệt chưa thuyết phục vì xin hỏi: Cớ sao Đảng phải chấp nhận nhiều thành phần kinh tế mà trước thời kỳ Đổi mới thì không? Vì thấy rằng độc quyền kinh tế dẫn tới các công ty nhà nước làm dở quá nên phải có cạnh tranh mới thúc đẩy kinh tế phát triển?

Chủ nghĩa Mác cũng thừa nhận: mâu thuẫn là động lực phát triển xã hội. Vậy đơn đảng là làm yếu hoặc mất đi động lực đó. Cũng như trong kinh tế, cần phải có các nhóm lợi ích đối trọng (về chính trị) để giúp kiểm chứng các chính sách mà Đảng hoạch định (và nhiều khi còn bao biện chỉ huy thay nhà nước, hay đôi khi phải thừa nhận có sai lầm như Cải cách ruộng đất). Vấn đề là làm thế nào hoạch định một môi trường, lộ trình cho các đảng khác hình thành mà không dẫn tới nồi da sáo thịt bởi các kẻ cơ hội. Lộ trình đó tất nhiên không phải là: khi gia đình một số Đảng viên quan chức cấp cao đã trở thành các trùm tài phiệt kinh tế bằng việc tham nhũng hay cạnh tranh không lành mạnh rồi Đảng ta mới "đổi mầu", đa nguyên vì nó chẳng đem lại quyền lợi cho những người lao động chân chính.

Vô danh
Các cụ cứ dọa đa đảng là loạn. Sai. Thông thường mỗi đảng phải giành được ít nhất 5% số phiếu cử tri thì mới có thể tham gia vào chính trường, có ghế trong quốc hội. Hiến pháp là do quốc hội thảo ra và thành viên các đảng chấp nhận và tuân theo. Ai làm sai thì pháp luật cứ thế mà trị.

Trần, Huế
Tôi không đồng ý vớI nhận xét chủ quan của ông Duyệt (và của tất cả những ngườI đang hưởng bổng lộc bất công của chế dộ) là: ý dân muốn đảng tiếp tục duy trì độc đảng, cũng là lối ngụy biện của điều 4 hiến pháp. Thời buổi này xác quyết điều gì cũng phảI có căn cứ khoa học (qua trưng cầu dân ý). Không thể nói theo kiểu “cả vú lấp miệng em”. Cũng như hiện nay mà VN vẫn còn duy trì một cơ cấu chính quyền của thời chiền tranh bưng biền (chỉ có khoai sắn và một lòng yêu nước tột độ) với những kiểu quản lý con ngườI bằng: tự kiểm tự phê, rút kinh nghiệm, lý lịch v.v. và cá nhân phụ trách, tập thề lãnh đạo để rồi chẳng ai chịu trách nhiệm trước nhân dân cả, ông thủ tướng cũng chẳng có quyền đốI vớI bộ trưởng.

 
 
Xin đừng vẽ chuyện “xáo trộn” của đa đảng ra mà hù dọa nữa, chúng tôi muốn đưọc cái quyền quyết định như dân Thái lan vừa qua.

Ôi, một chính quyền lạc hậu và hủ hoá như thế mà đòi bắt kịp thiên hạ, đòi chống tham nhũng. Bao nhiêu bài diễn văn rỗng tuếch (nên nhớ là ông Bình, ông Tiến, ông Dũng đọc diễn văn không thua ai cả) và cờ xí biểu ngữ đỏ loét rợp trờI cùng với những lời ca ngợI 20 năm đổI mới (nếu không thì chết ngắc hết rồi) vẫn không đủ để cứu vãn niềm tin của người dân được (cho dù không có vụ PMU18) vì đã hỏng hết từ cái gốc rồi.

Bắt dân VN chịu thêm 5, 10 năm nữa thì thật đáng tội. Xin đừng vẽ chuyện “xáo trộn” của đa đảng ra mà hù dọa nữa, chúng tôi muốn đưọc cái quyền quyết định như dân Thái lan vừa qua. Người dân VN bây giờ không còn “bảo sao nghe vậy” như thời chiến tranh nữa đâu.

Nguyễn Đạt, tp.HCM
Thực sự tôi không muốn đa nguyên đa đảng. Bởi kèm theo nó là sự bất ổn khi các đảng phái tranh giành nhau quyền lực ví như một số nước láng giềng. Tuy nhiên ĐCS nhất thiết phải cải tổ lại cơ cấu tổ chức làm sao người lãnh đạo phải thật sự vì dân vì nước chứ không phải như cơ chế bây giờ "có tiền mua tiên cũng được". Tôi nói vậy xin Bác Duyệt - người đại diện cho ĐCS- đừng giận tôi. Là người trẻ tuổi nhưng không có nghĩa là không biết nghĩ về vận mệnh của đất nước - xin mạo muội nói vậy - chúng tôi luôn luôn khát khao được ccóng hiến hết mình cho tổ quốc nhưng đừng đánh đồng những người có học như chúng tôi với loại vô học (tôi nói vậy bởi bọn vô học đa số là con em lãnh đạo, mặc dù đa số bọn này khá là thông minh, chỉ toàn dựa vào những đồng tiền tham ô hối lộ của các cụ cho là chính ). Bởi bọn tôi tuy xuất thân đều là nông dân nghèo khổ nhưng mặt khác hầu như gia đình chúng tôi đứa ít nhất cũng có một người hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Điều mong muốn của chúng tôi ít nhất đồng lương nhận được cũng phải lo cho mẹ già (chưa kể đến ông, bà...) ở quê suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để rồi còn phải chạy vạy lo tiền học phí, tiền ở hàng tháng rồi ra trường cong phải lo tiền chạy việc (ít nhất cũng phải có 5 triệu đồng)... Bác Hồ ơi sao Bác chẳng linh thiêng gì cả để lớp cha, chú của chúng cháu góp xương máu cho dân tộc này chưa đủ hay sao còn phải bắt bố, mẹ cháu phải lo tiền chạy việc nữa....???

Nguyễn Thái, tp.HCM
Ngài Phạm Thế Duyệt có nói "giành độc lập dân tộc, chống xâm lược, toàn bộ đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo". Điều đó đúng, nhưng từ bây trở đi để chấn hưng nền kinh tế nước Việt Nam một cách ngoạn mục có thể sánh vai cùng các nước trên thế giới mà không mất nhiều thời gian thì đó sẽ là công của ai?

Công của Đảng Cộng Sản nữa thì hay quá, chỉ sợ sẽ là công của một nhân tài đất nước sắp xuất hiện ra hay là công của một Đảng mới nào đó sắp thành lập. Hay công của toàn dân VN ?

Phạm Tiến, Mátxcơva
Tại sao không có chuyện đa nguyên, đa đảng được? Thưa ông Phạm Thế Duyệt, ông chỉ có biện minh và lấy cái cớ là trước đây lãnh đạo hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Thà rằng các ông cứ để cho Mỹ nó nhảy vào còn sướng hơn. Các ông giành độc lập xong rồi thì thi nhau tham nhũng. Có những người con xa xứ quyên góp tiền về ủng hộ đồng bào bị lũ lụt bị các ông bòn rút hết. Nguồn vốn ODA cũng bị mang đi cho gái và đánh bạc.

Nhân, Sài Gòn
Tôi thực sự chán ngấy mấy ông cộng sản. Thành tựu của nhân dân trong thời gian quá độ, công lao của cộng đồng Việt kiều gửi tiền về giúp đỡ thân nhân, của những người Việt đi xuất khẩu lao động, làm đầy tớ cho người nước ngoài, tiền từ bán tài nguyên của đất nước và do nước ngoài đầu tư, chứ mấy ông cộng sản làm được cái gì cho dân ngoài đục khoét, tham nhũng và ăn trên xương máu đồng loại.

Mấy ông cộng sản sai lầm trong việc không chấp nhận kinh tế thị trường, nay mấy ông sửa sai, nhờ đó người dân đỡ khổ hơn mà thôi. Lợi dụng mở cửa thị trường kinh doanh mấy ông cộng sản cũng cài đặt con cháu vào các vị trí đặc lợi để bòn rút của cài và tài nguyên quốc gia thôi. Thử xem tất cả các vị trí từ trung ương xuống địa phương có người nào không phải là đảng viên không?

Phạm Xuân Quý, Saigon
Vẫn nên để Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo đất nước, nhưng là lãnh đạo ở cấp xã thôi vì Đảng từ xưa đến nay đều khẳng định mình là đỉnh cao của nhân loại mà. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Đảng cộng sản Việt nam mới thừa nhận mình là trí tuệ của nhân loại, là đội tiên phong trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng của giai cấp công nhân gì mà chưa đến 0,5% số lượng đại biểu dự đại hội là công nhân và nông dân.

TTD, Saigon
Mấy mươi năm Đảng CS lãnh đạo đất nước rồi. Có gì hay ho đâu mà cứ giành hoài. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi hãy để cho người dân tự quyết định số phận của mình. Mọi chuyện đã rõ rồi còn nói khoác làm gì nữa làm như người ta là con nít không biết gì hết

Vô danh
Ông Phạm Thế Duyệt nói giống thời vua chúa quá. Ông nào chiếm được đất nước đương nhiên đất nước là của ông đó. Nếu ổng dòm qua các nước bên cạnh sẽ thấy không có đảng cộng sản nhưng người ta vẫn phát triển ào ào. Cứ cái tư tưởng thắng vua thì được làm vua thì tương lai Việt Nam chắc là không sáng sủa lắm

Đặng Gia, Saigon
Ông PTD này trả lời PV BBC nghe buồn cười quá... Việt Nam giành được độc lập thì ông cho là công Đảng của ông, từ đó ông coi đất nước này như là cõi riêng của Đảng CS. Vậy ông làm ơn cho biết nhờ "công" của ai mà Việt Nam luôn được xếp đội sổ trong mọi lĩnh vực mà các tổ chức quốc tế thống kê, nhưng mà lại đứng đầu về tham nhũng. Xin thưa với ông rằng đất nước này là của tất cả mọi người VN sống bất cứ nơi đâu trên TG này chứ không phải là tài sản riêng của 3 triệu đảng viên ĐCS.

Về chuyện người VN không muốn đa nguyên, đa đảng mà ông nói thì ông nên vào internet để xem người dân VN muốn gì. Ông nói ĐCS chẳng tranh giành với ai bởi vì có ai đâu mà tranh giành với mấy ông, mới có tổ chức hay đoàn thể nào mà không chịu sự kiểm soát của mấy ông ra đời thì mấy ông "đập chết ăn thịt" rồi còn gì.

Phạm Sơn, Hà Nội
Tôi thực sự không hiểu những người cộng sản Việt Nam nghĩ gì khi cho là mình có quyền trên tất cả. Họ có biết rằng mình đang đi tụt hậu không? Tại sao không tự do dân chủ thực sự được, hay quí vị cộng sản chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ người dân? Không có gì tồn tại muôn đời đâu.

Nguyễn Phương Quân, tp. HCM
Cụ Duyệt nói riêng và đảng nói chung nên nhìn kỹ lại đi. Tại sao vấn nạn tham nhũng ngày càng nhiều so với số tài sản của đất nước thất thoát phải tính bằng nhiều triệu USD. Đây là tiền đi vay. Số cán bộ dính líu tới tham nhũng ngày càng thấy nhiều cán bộ cao cấp hơn. Họ là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng và béo bở.

Nếu đảng cộng sản Việt Nam không thật sự cầu thị, đổi mới triệt để thì e rằng đến một lúc nào đó đảng sẽ mất tất cả niềm tin của hơn 80 triệu dân Việt Nam. Đừng đem hào quang của quá khứ ra khỏa lấp ung nhọt và biện minh cho những yếu kém của đảng. Hào quang quá khứ là của cả dân tộc Việt nam chứ không phải của riêng một đảng phái nào cả.

Helicopter, tp.HCM
Một đảng để rồi: Đảng luôn luôn đúng, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến lên à? Một Đảng thì biết đến bao giờ Đảng mới nhận ra được là mình thật sự yếu kém? Dân chủ thì phải có sự lựa chọn, không được lựa chọn thì không là dân chủ.

Vô danh, Hà Nội
Bản thân tôi nhận thấy đa đảng là sự cần thiết để Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn và bền vững hơn hiện nay. Bởi vì ĐCS Việt nam hiện nay tuy rằng đang có những bước đổi mới, nhưng là vì là Đảng tự trị nên khó có thể trở thành trong sạch và sáng suốt.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những nước chỉ có một Đảng đều là nhưng nước kém phát triển. Là người dân Việt Nam tôi mong muốn có một cuộc trưng cầu dân ý để người dân có thể đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đa đảng.

Mạnh, Nam Định
Đất nước vừa trải qua 2 cuộc chiến tàn khốc, mở cửa được 20 năm. Thành tựu đã đạt thì không cần bàn nhiều, chúng ta đang được sống trong một xã hội thanh bình, nhiều tương lai rộng mở phía trước, thử hỏi cần gì phải đa đảng. Đa đảng chỉ áp dụng cho những cường quốc đã phát triển cách đây hàng trăm năm thôi.

ADSD
Ông Phạm Thế Duyệt nói rằng không phải Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền, mà được nhân dân thừa nhận quyền lãnh đạo đất nước. Thế tại sao không tổ chức trưng cầu dân ý, để nhân dân thừa nhận sự chính danh của Đảng. Đảng đã tin tưởng chắc chắn như vậy thì tại sao lại không lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Có lần một vị lãnh đạo cao cấp phát biểu trên báo rằng không tiến hành trưng cầu dân ý vì dân trí còn thấp. Thấy cũng lạ là sau 20 năm thành tựu dổi mới rực rỡ như vậy, thành tích giáo dục luôn có học sinh tốt nghiệp trung học khá giỏi tới trên 90% mà dân trí vẫn còn thấp. Lạ thật.

Nguyễn Thanh, TP. HCM
Hãy làm một cuộc thăm dò thử xem sao? Theo tôi không cần nhiều Đảng, nhiều Đảng lộn xộn làm an ninh bất ổn, dan tình khó chịu lắm.

Tôi chỉ cần 2 Đảng đối lập nhau để tìm ra những cái nhược điểm của Đảng kia mà khắc phục cùng nhau phát triền thôi. Đừng quá lạm dụng đa nguyên đa Đảng mà gây ra chia rẽ dân tộc. Hãy vì mục tiêu dân tộc Việt Nam mà phấn đấu cho sự phồn vinh tổ quốc VN. Hãy bỏ cái mục tiêu XHCN đi, thay vào đó là mục tiêu dân tộc. Mục tiên XHCN ôi quá xa vời quá, nó chỉ là xã hội không tưởng mà thôi.

Vũ Kiên, Bình Phước
Ai đi lại với người dân bình thường thì thấy đa số đã mất niềm tin vào đảng cộng sản. Họ muốn có thay đổi chính trị để giúp cuộc sống tự do, hạnh phúc hơn. Chỉ có những ai móc ngoặc, hợp tác và có phần hùn làm ăn với cái chế độ này, rồi những ai tham nhũng lấy tiền dân để thành tư bản đỏ, thì mới mở miệng ra là ca ngợi chế độ.

Còn đa số dân thì chán quá rồi. Cứ làm thăm dò ý kiến rộng rãi xem.

Thanh Sơn, Hà Nội
Tôi rất muốn đa đảng, tại sao lại không? Rất tiếc là chưa có một lần trưng cầu dân ý cho toàn thể dân tộc VN. Trong nhiều cuộc nói chuyện với bạn bè về vấn đề thời cuộc, tôi thấy đa số các bạn trẻ đều chán cái cơ chế một đảng độc quyền, nó sinh ra quá nhiều tiêu cực xã hội. Chỉ tiếc là chưa có một diễn đàn rộng khắp thu hút được nhiều người bày tỏ quan điểm thực sự của mình.

Ở VN, những người muốn được "yên thân mà làm ăn" thì có mấy ai dám lên tiếng phản đối một đảng cơ chứ?

Độc giả không nêu tên
Truyền thông Việt Nam cứ ở đâu có bạo loạn lật đổ là đài truyền hình đưa tin tới tấp, cốt để làm dân ta sợ. Chứ ở những chỗ mà người ta biểu tình hòa bình thì lại thậm thụt không dám tin đưa bài gì cả. Hàn quốc, Nhật bản cũng là da vàng cả, sao họ làm được?

Năm 1946 dân ta có chưa tới 5% số người biết chữ mà vẫn có đa đảng đó sao, bây giờ dân trí cao thì lại không được? Chẳng qua các ông ấy muốn quyền lực và quyền lợi cứ nằm mãi trong tay mình mà quên đi quyền lợi dân tộc. Không sao, lịch sử sẽ phán xét. Chẳng có cái đảng chính trị nào mà tồn tại mãi được đâu.

Hưng, TP. HCM
Đúng vậy, với trình độ phát triển như hiện nay của Việt Nam thì đa nguyên đa đảng rất nguy hiểm, dễ bị các thế lực tác động gây mất ổn định, có thể còn nội chiến. Nhưng đảng CS cần phải thay đổi tư duy lãnh đạo, biết trọng dụng người tài và chống được tham nhũng, nếu không làm được điều đó thì sớm muộn dẫn đến bất ổn thôi.

Giấu tên, Hà Nội
Trong bất kỳ một xã hội nào đều có những mặt tốt và mặt xấu. Ngay cả chính bản thân mỗi một con người trong bất kỳ quốc gia nào cũng đều có suy nghĩ 2 chiều về đất nước của họ. Tôi tin là đường lối chính trị của Việt nam đang đi đúng hướng.

Và có thể thấy một cách rõ nét rằng trong những năm trở lại đây đời sống của nhân dân Việt đã được cải thiện rõ rệt cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Là một người trẻ tuổi đang đặt vận mệnh của mình trong công cuộc đi lên của đất nước, tôi thấy thật thất vọng với một số bạn trẻ như mình quay lưng lại với Tổ quốc.

Tôi trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc và cũng thật ngưỡng mộ những thành tựu mới của khoa học công nghệ hiện đại. Hãy thử nghĩ xem, tại sao những con người có cùng chung dòng máu Việt không nối kết lại để làm cho bản thân mình trở nên hiện đại hơn, hòa nhập với bạn bè quốc tế mà vẫn mang trong mình một bản sắc văn hóa riêng biệt, rất Việt nam.

Các bạn đừng vội chán nản bởi chính các bạn đã không đủ sự quyết tâm để vượt qua những định kiến của chính mình thì các bạn có quyền xét nét hành động của những người khác không.

Mặc dù, trong thời gian này, những sự kiện về tham nhũng đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước ta nhưng đã có những con người đủ sự dũng cảm để đối mặt, để đấu tranh đòi lại sự công bằng sao các bạn không thấy đó là những tấm gương mình phải học tập.

Tôi không bênh vực ai và càng không ngại ngùng khi nói lên chính kiến của chính mình. Nhưng mỗi tư tưởng, mỗi chính kiến phải mang trong đó sự suy xét và nhận định khách quan. Và theo tôi, ngay cả Tổng thống Mỹ đương thời cũng phải được suy xét xem có phải là người dân Mỹ chính thống hay không thì tư tưởng dân tộc đã được thể hiện rõ nét trong mọi quốc gia, kể cả các nước TBCN.

Vậy, tôi chỉ mong khi đưa ra được những ý kiến của mình sẽ giúp một phần nào đó cho thế hệ chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ và đủ sức để chung vai đưa nước đi lên.

Trần Tiến, Đà Nẵng
Đa đảng là điều kiện đầy đủ và cần thiết cho viêc phơi bày tệ nạn tham nhũng, quan liêu, thiếu khả năng và kiến thức lãnh đạo, nghèo tầm nhìn. Đồng thời đa đảng cũng là một phương thức cho các nhà lãnh đạo tài ba để thâu thâp những ý kiến có giá trị, để quan sát một vấn đề triệt để, và nâng cao các quyền căn bản của con người.

Vấn đề không phải ở chỗ Việt Nam nên có đa đảng hay không, mà là làm sao để xây dựng hệ thống đa đảng sao cho lành mạnh cho dân tộc.

Trần Minh, Westminster, Mỹ
Theo chủ thuyết Mac-Lê, đối lập mới có tiến bộ, cải cách. Vậy xin hỏi, nếu nhiều người trong Đảng đã trở thối nát, tham nhũng và lây lan ra thành một vết ung loang lở đến tận xương tuỷ của Đảng, ai sẽ là người tạo ra sự tiến bộ, sửa sai, góp ý. Nếu không có đối lập, nói một cách khác, đa đảng, người mù có thể dẫn người mù được chăng?

Nguyễn Văn Dậu
Tôi là dân lao động, thành phần bần cố nông, học ít. Tôi rất ủng hộ với quan điểm của cụ Phạm Thế Duyệt. Nhưng hỏi cụ tìm đâu ra người dám làm dám chịu trước nhân dân bây giờ? Thời nay hơi bị hiếm.

Kỳ, TP. HCM
Trước đây thì tôi phản đối đa nguyên đa đảng, nhưng chỉ mới đi một vòng ba nước ở Đông Nam Á thấy mình rõ ràng quá nghèo nhưng một bộ phận lại quá giàu (nếu giàu bằng tài năng thì mừng đằng này toàn lợi dụng Đảng để tham nhũng và làm giàu).

Tôi nghĩ cần phải có ít nhất một Đảng đối lập để 2 Đảng này giám sát nhau cũng chả cần dân phải giám sát Đảng làm gì. Tôi lấy thì dụ đơn giản thế này trước đây có một hãng xe chất lượng cao trong lúc khó khăn thì giá vé là 45K, khách bắt đầu quen dần thì giá cứ tăng 50K, 60K, 70K rồi 80K, cho đến 1 ngày có thêm một hãng thứ 2 xuất hiện để canh tranh thì hãng thứ nhất cũng phải trở lại giá đúng chứ không phải muốn làm gì thì làm. Chính trị cũng thế thôi.

Trường, TP. HCM
Nếu cho sự lãnh đạo của ĐCS VN là tất yếu được đa số nhân dân đồng tình thì tại sao ĐCS lại luôn luôn né tránh khi đề cập đến vấn đề đa nguyên đa đảng? Sao Đảng không dám tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý?

Chính K.Marx, sư phụ của các ông cũng cho rằng " Thực tiễn sẽ kiểm tra chân lý". Trưng cầu dân ý đi rồi ông sẽ thấy thực tiễn có đúng như lời ông nói hay không.

Đa đảng chưa hẳn diệt được tham nhũng nhưng muốn chống tham nhũng thì phải đa đảng. Do đó VN thực sự muốn chống tham nhũng thì trước hết phải đa đảng mới tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong đời sống chính trị. Có như vậy mới hy vọng đẩy lùi được tham nhũng đang hoành hành như hiện nay ở VN.

Trung, TP. HCM
Xin chào ông Phạm Thế Duyệt. Tôi là dân Việt Nam đây, chả hiểu ngài nói thế nào, chứ tôi có góp ý với đảng vừa rồi, trong đó yêu cầu cho tôi được trực tiếp bầu cử đảng phái nào mang lại cái tốt nhất cho Việt Nam.. Xin đừng khư khư cả vú lấp miệng em.

Thành, Moscow
Mấy cuộc kháng chiến là công lao sương máu của cả dân tộc chứ có phải của một đảng hai, ba triệu thành viên đâu. Quá khứ và hiện tại phải tách biệt. Nếu thừa nhận công lao kháng chiến là của cả dân tộc, thì phải cho những thành viên của cả dân tộc ấy có cơ hội ra ứng cử, nắm quyền.

Vào đảng cộng sản bây giờ chủ yếu toàn vì mục đích cá nhân, chứ mấy ai vì đất nước. Cháu công nhận mấy năm 60, 70 đảng còn trong sạch, còn bây giờ thì chán quá rồi.

Trung, Hải Phòng
Kể công lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến rồi ôm khư khư lấy quyền được tham nhũng, được ăn trên ngồi chốc. Người dân ngấy các ông lắm rồi ạ. Cả đất nước này chìm đắm mấy chục năm trong lạc hậu, nghèo đói đối với các ông còn chưa đủ hay sao?

Ẩn danh
Cứ làm 1 cuộc trưng cầu dân ý trong vòng 1 tháng xem sao ! Tôi dám cá tất cả những gì tôi có là số người muốn có đa đảng chiếm ít nhất 2/3 cho mà xem. Bác Hồ ơi, độc lập thì có rồi nhưng công bằng, hạnh phúc ở đâu?

Thanh Hiếu, TP. HCM
"Phải có mâu thuẫn mới có sự tiến bộ" (Chương trình giáo dục công dân cấp 3). Ở Việt Nam không hề có mâu thuẫn vì nó không được phép tồn tại. Cách làm của Cộng sản là ngăn cản sự tiến bộ của người Việt Nam.

Nguyễn Phong, Illinois, Mỹ
Tôi không ủng hộ đa nguyên, đa đảng, nó gây nguy hại cho ổn định quốc gia non trẻ như Việt Nam. Cứ xem Thái Lan, Philippines là rõ, thường xuyên bạo động, chia rẽ dân tộc. Vấn đề cần giải quyết là nâng cao tính dân chủ trong đảng một cách quyết liệt.

Không nêu tên
Việc các lãnh đạo Việt Nam hiện nay biện luận rằng vì Đảng CS đã lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thì đương nhiên cần lãnh đạo thời bình, rõ ràng là không khách quan. Đừng xem thường trí tuệ nhân dân như thế.

Quang Dũng, Bắc Giang
Năm nay tôi 21 tuổi và là sinh viên. Theo tôi, tại sao lại phải đa đảng, tại sao lại phân chia ra nhiều chi vậy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản mấy chục năm qua, trong chiến đấu rồi chỉ hai chục năm đổi mới, thành tựu đã thu được thật lớn lao. Nước ta chẳng có gì mà không tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng CS.

Tôi mong xã hội VN mãi mãi giữ được tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản.

Nguyễn Tuấn, Hà Nội
Tôi đọc bài phỏng vấn của BBC với ông Phạm Thế Duyệt, cảm thấy hơi buồn một chút. Tôi thực sự muốn BBC làm cuộc thăm dò qua internet đối với vấn đề đa nguyên đa đảng trong lòng người dân Việt Nam.

Giấu tên
Không hiểu cụ Duyệt lấy căn cứ đâu mà nói nhân dân đồng ý cho Đảng tiếp tục một mình một chiếu. Vàng thật không sợ lửa, đề nghị cụ làm một cái thăm dò ý kiến của dân xem.

Buồn cười giống cái kiểu ông thạc sĩ Vưu Nghị Lực tự đại diện cho 80% nông dân Cà Mau để đấu tố cô nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thôi thì Đảng sẽ mãi mãi vững bền và dân tộc vẫn tiếp tục lẹt đẹt.

Trang Nguyên, TP. HCM
Tôi là người Việt Nam muốn đa đảng, sao ông nỡ nào lại nói không. Tôi chán cái gọi là Đảng Cộng sản quá rồi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Đại hội X chính thức khai mạc
18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân