Kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Cập nhật: 14:57 GMT - thứ năm, 7 tháng 6, 2012

Một số hình ảnh người dân Anh nô nức chào mừng Đại lễ Kim cương kỷ niệm tròn 60 năm Nữ hoàng Anh lên ngôi và trị vì.

Công tước Edinburgh, phu quân của Nữ hoàng Anh, không tham dự hòa nhạc mừng đại lễ kim cương vì lý do sức khỏe.

Trước Đại lễ Kim Cương đầu tháng 6/2012, mời các bạn tìm hiểu 30 điều chưa biết về Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Điểm lại cuộc đời Nữ hoàng qua các mốc thời gian chính nhân dịp Đại lễ Kim cương mừng 60 năm trị vì của bà.

Xem Video

Nghe phỏng vấn

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.