Tranh chấp phe nhóm và chính trị VN

Cập nhật: 09:56 GMT - thứ năm, 10 tháng 1, 2013

Cựu Viện trưởng Viện Xã hội học nói Đảng cần thay đổi nhận thức về 'kinh tế thị trường, sở hữu toàn dân' nếu muốn chống tham nhũng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng nói 'không làm gì sai trái với pháp luật' khi lên báo lần đầu tiên sau Hội nghị Trung ương 6.

Blogger Bùi Văn Bồng viết về kêu gọi dân chủ, chống tham nhũng khi hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng đi gặp cử tri.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện khó khăn trong bối cảnh cơ cấu lại khâu giải trình trách nhiệm kinh tế.

Nguyễn Hùng bình luận có ít nhất ba cách để giải thích quyết định của 175 đảng viên trong phòng họp về vấn đề nhân sự.

Tinh thần tập thể 'đóng cửa bảo nhau' đã thắng lợi tại Hội nghị Trung ương nhưng nhiều chủ đề lớn vẫn dùng dằng chưa dứt.

Trang blog ‘Quan làm báo’ không còn cập nhật được ở địa chỉ cũ mà lại có bài tấn công bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Trung ương Đảng CSVN họp Hội nghị 6 bàn chủ trương quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, báo cáo kết quả phê và tự phê.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Việt Nam trong tháng Chín tăng mức kỷ lục, gây quan ngại đây là dấu hiệu tái lạm phát.

Nhà quan sát Carl Thayer bình vụ bắt cựu lãnh đạo Vinalines và cạnh tranh chính trị ở cấp cao tại Việt Nam.

Đại diện IMF ở Hà Nội nói về các 'lỗ hổng thống kê' và các vấn đề kinh tế Việt Nam đang cần cải cách.

TS Lê Đăng Doanh đề nghị sớm chấm dứt việc thí điểm đặt các tập đoàn trực tiếp do Thủ tướng Dũng quản lý.

Chuyên gia David Brown nói sẽ không xảy ra việc Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu cách chức Thủ tướng.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.