70 năm Cách mạng Tháng 8 và Thế chiến II

Top story group 1

Quốc khánh và 'quyền mưu cầu hạnh phúc'

Ý kiến nói thay vì tổ chức các sự kiện hoành tráng vào Ngày Quốc khánh, người dân cần những điều thực chất hơn.

Top story group 2

Watch Listen