Dễ truy cập

Internet có thể là nguồn thông tin tuyệt vời cho độc giả khuyết tật, giúp con người có thêm nguồn lực để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Chúng tôi mong muốn thiết kế trang BBCVietnamese.com làm sao để mọi quý vị độc giả đều có thể tiếp cận dễ dàng.

Những dịch vụ tiện ích ở BBCVietnamese.com:

Từ cuối năm 2008, BBC đã sử dụng công nghệ 'Semantic markup', không chỉ cải thiện việc tìm thông tin qua các trang tìm kiếm mà còn giúp dễ dàng hơn cho người mù/khiếm thị đọc web bằng phần mềm hỗ trợ.

Nội dung của BBCVietnamese.com có thể được đọc nhanh và dễ dàng nhờ sử dụng hai tiêu chuẩn xuất bản thông tin RSS và ATOM

Bản chỉ có chữ: với một số đối tượng độc giả đặc biệt, quý vị cũng có thể chọn phiên bản chỉ có chữ để đọc.

Tăng kích cỡ chữ (quý vị bấm vào lựa chọn "View" trong trình duyệt, và chọn "Zoom" hoặc "Text Size").

Để đọc thêm thông tin về nhu cầu dễ truy cập web cho người khuyết tật, mời quý vị vào phần "My Web" ở trang BBC tiếng Anh: http://www.bbc.co.uk/accessibility/