Việc làm

Mọi cơ hội việc làm tại BBC Việt ngữ được thông báo và quảng cáo trên trang Việc làm của BBC (BBC Jobs). Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mẫu đơn nộp qua mạng, mô tả công việc và thông tin về quá trình xin việc.

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp