Liên lạc

Chúng tôi lắng nghe ý kiến của quí vị, hãy điền vào bảng sau đây để gửi thư điện tử cho chúng tôi, hoặc quí vị có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

BBC Vietnamese,

Floor 5, Zone B

Broadcasting House

Portland Place

London

W1A 1AA

Email: vietnamese@bbc.co.uk