Phúc đáp

Rất cám ơn quí vị đã gửi thư cho Ban Việt ngữ đài BBC Luân Đôn. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của quí vị. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đóng góp cho Ban Việt ngữ chúng tôi.