So sánh thể lực cùng ngôi sao Olympics

Cập nhật: 15:21 GMT - thứ năm, 21 tháng 6, 2012

Tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, 1.882 vận động viên đã giành được tổng cộng 2.058 huy chương. Từ nhảy cầu tới cử tạ, thể dục dụng cụ tới bóng rổ, các vận động viên với các chiều cao và trọng lượng khác nhau đã đạt được thành công đỉnh cao trong môn thể thao mà họ lựa chọn. Hãy khám phá những người chiến thắng dưới đây và xem thử xem bạn có thể so sánh ra sao với những người đã đoạt được huy chương.

Các vận động viên giành huy chương Olympic: bạn thuộc thứ hạng nào?

Cao nhất Nặng nhất
 • Nhẹ nhất,140,28
 • Thấp nhất,137,31
 • 140,32
 • 142,33
 • 150,35
 • 145,36
 • 145,37
 • 146,37
 • 146,39
 • 150,40
 • 155,40
 • 159,40
 • 145,41
 • 159,42
 • 168,42
 • 149,43
 • 152,43
 • 160,43
 • 153,44
 • 155,44
 • 154,45
 • 157,45
 • 160,45
 • 162,45
 • 150,47
 • 155,47
 • 163,47
 • 165,47
 • 166,47
 • 167,47
 • 146,48
 • 149,48
 • 150,48
 • 154,48
 • 155,48
 • 156,48
 • 157,48
 • 158,48
 • 160,48
 • 161,48
 • 162,48
 • 164,48
 • 165,48
 • 166,48
 • 168,48
 • 170,48
 • 174,48
 • 152,49
 • 153,49
 • 155,49
 • 157,49
 • 158,49
 • 160,49
 • 163,49
 • 166,49
 • 167,49
 • 174,49
 • 152,50
 • 155,50
 • 157,50
 • 158,50
 • 160,50
 • 162,50
 • 165,50
 • 166,50
 • 167,50
 • 168,50
 • 172,50
 • 159,51
 • 161,51
 • 162,51
 • 163,51
 • 165,51
 • 166,51
 • 167,51
 • 177,51
 • 155,52
 • 157,52
 • 158,52
 • 159,52
 • 160,52
 • 161,52
 • 162,52
 • 163,52
 • 164,52
 • 165,52
 • 167,52
 • 168,52
 • 172,52
 • 150,53
 • 155,53
 • 157,53
 • 162,53
 • 164,53
 • 165,53
 • 167,53
 • 170,53
 • 175,53
 • 183,53
 • 157,54
 • 159,54
 • 160,54
 • 161,54
 • 162,54
 • 163,54
 • 164,54
 • 165,54
 • 166,54
 • 168,54
 • 169,54
 • 170,54
 • 172,54
 • 173,54
 • 174,54
 • 175,54
 • 176,54
 • 178,54
 • 155,55
 • 156,55
 • 158,55
 • 160,55
 • 161,55
 • 162,55
 • 163,55
 • 164,55
 • 165,55
 • 166,55
 • 167,55
 • 168,55
 • 169,55
 • 170,55
 • 171,55
 • 172,55
 • 173,55
 • 174,55
 • 175,55
 • 152,56
 • 155,56
 • 156,56
 • 158,56
 • 160,56
 • 161,56
 • 162,56
 • 163,56
 • 164,56
 • 165,56
 • 166,56
 • 168,56
 • 169,56
 • 170,56
 • 171,56
 • 172,56
 • 174,56
 • 175,56
 • 176,56
 • 178,56
 • 155,57
 • 159,57
 • 160,57
 • 161,57
 • 162,57
 • 163,57
 • 164,57
 • 165,57
 • 166,57
 • 167,57
 • 168,57
 • 169,57
 • 170,57
 • 171,57
 • 172,57
 • 173,57
 • 177,57
 • 180,57
 • 156,58
 • 158,58
 • 160,58
 • 161,58
 • 162,58
 • 163,58
 • 164,58
 • 165,58
 • 166,58
 • 167,58
 • 168,58
 • 169,58
 • 170,58
 • 171,58
 • 172,58
 • 173,58
 • 175,58
 • 176,58
 • 178,58
 • 183,58
 • 162,59
 • 163,59
 • 164,59
 • 165,59
 • 168,59
 • 169,59
 • 170,59
 • 171,59
 • 172,59
 • 173,59
 • 174,59
 • 175,59
 • 176,59
 • 183,59
 • 150,60
 • 153,60
 • 160,60
 • 162,60
 • 164,60
 • 165,60
 • 166,60
 • 167,60
 • 168,60
 • 169,60
 • 170,60
 • 171,60
 • 172,60
 • 173,60
 • 174,60
 • 175,60
 • 176,60
 • 177,60
 • 178,60
 • 179,60
 • 180,60
 • 163,61
 • 166,61
 • 168,61
 • 169,61
 • 170,61
 • 172,61
 • 173,61
 • 174,61
 • 175,61
 • 176,61
 • 178,61
 • 179,61
 • 161,62
 • 162,62
 • 163,62
 • 165,62
 • 167,62
 • 168,62
 • 169,62
 • 170,62
 • 172,62
 • 173,62
 • 174,62
 • 175,62
 • 176,62
 • 178,62
 • 180,62
 • 182,62
 • 185,62
 • 155,63
 • 157,63
 • 158,63
 • 162,63
 • 163,63
 • 164,63
 • 165,63
 • 166,63
 • 167,63
 • 168,63
 • 169,63
 • 170,63
 • 171,63
 • 172,63
 • 173,63
 • 174,63
 • 175,63
 • 176,63
 • 177,63
 • 178,63
 • 180,63
 • 189,63
 • 162,64
 • 163,64
 • 164,64
 • 165,64
 • 168,64
 • 169,64
 • 170,64
 • 171,64
 • 172,64
 • 173,64
 • 174,64
 • 175,64
 • 176,64
 • 177,64
 • 178,64
 • 179,64
 • 180,64
 • 181,64
 • 183,64
 • 184,64
 • 185,64
 • 150,65
 • 163,65
 • 164,65
 • 165,65
 • 166,65
 • 167,65
 • 168,65
 • 169,65
 • 170,65
 • 171,65
 • 172,65
 • 173,65
 • 174,65
 • 175,65
 • 176,65
 • 178,65
 • 179,65
 • 180,65
 • 181,65
 • 182,65
 • 183,65
 • 160,66
 • 162,66
 • 163,66
 • 165,66
 • 167,66
 • 168,66
 • 170,66
 • 171,66
 • 172,66
 • 173,66
 • 174,66
 • 175,66
 • 176,66
 • 177,66
 • 178,66
 • 182,66
 • 183,66
 • 163,67
 • 167,67
 • 169,67
 • 170,67
 • 171,67
 • 172,67
 • 174,67
 • 175,67
 • 176,67
 • 177,67
 • 178,67
 • 180,67
 • 181,67
 • 182,67
 • 183,67
 • 188,67
 • 163,68
 • 165,68
 • 170,68
 • 171,68
 • 172,68
 • 173,68
 • 174,68
 • 175,68
 • 176,68
 • 177,68
 • 178,68
 • 179,68
 • 180,68
 • 181,68
 • 183,68
 • 193,68
 • 160,69
 • 164,69
 • 165,69
 • 166,69
 • 167,69
 • 168,69
 • 170,69
 • 172,69
 • 173,69
 • 174,69
 • 175,69
 • 176,69
 • 177,69
 • 179,69
 • 180,69
 • 181,69
 • 183,69
 • 185,69
 • 179,70
 • 160,70
 • 165,70
 • 167,70
 • 169,70
 • 170,70
 • 172,70
 • 173,70
 • 174,70
 • 175,70
 • 177,70
 • 178,70
 • 179,70
 • 180,70
 • 182,70
 • 183,70
 • 184,70
 • 185,70
 • 186,70
 • 187,70
 • 188,70
 • 189,70
 • 193,70
 • 196,70
 • 170,71
 • 171,71
 • 172,71
 • 173,71
 • 174,71
 • 175,71
 • 176,71
 • 178,71
 • 179,71
 • 180,71
 • 183,71
 • 185,71
 • 163,72
 • 167,72
 • 168,72
 • 170,72
 • 172,72
 • 173,72
 • 174,72
 • 175,72
 • 176,72
 • 177,72
 • 178,72
 • 179,72
 • 180,72
 • 181,72
 • 182,72
 • 183,72
 • 184,72
 • 186,72
 • 187,72
 • 191,72
 • 193,72
 • 165,73
 • 167,73
 • 170,73
 • 173,73
 • 174,73
 • 175,73
 • 176,73
 • 177,73
 • 178,73
 • 179,73
 • 180,73
 • 181,73
 • 182,73
 • 183,73
 • 184,73
 • 185,73
 • 186,73
 • 187,73
 • 190,73
 • 167,74
 • 170,74
 • 171,74
 • 172,74
 • 174,74
 • 175,74
 • 176,74
 • 177,74
 • 178,74
 • 179,74
 • 180,74
 • 181,74
 • 183,74
 • 184,74
 • 190,74
 • 164,75
 • 168,75
 • 171,75
 • 173,75
 • 174,75
 • 175,75
 • 176,75
 • 177,75
 • 178,75
 • 179,75
 • 180,75
 • 181,75
 • 182,75
 • 183,75
 • 184,75
 • 185,75
 • 187,75
 • 189,75
 • 190,75
 • 193,75
 • 196,75
 • 167,76
 • 170,76
 • 173,76
 • 177,76
 • 178,76
 • 179,76
 • 180,76
 • 182,76
 • 183,76
 • 184,76
 • 185,76
 • 186,76
 • 189,76
 • 190,76
 • 193,76
 • 195,76
 • 165,77
 • 168,77
 • 172,77
 • 173,77
 • 176,77
 • 177,77
 • 178,77
 • 180,77
 • 181,77
 • 183,77
 • 184,77
 • 185,77
 • 186,77
 • 187,77
 • 188,77
 • 189,77
 • 190,77
 • 191,77
 • 193,77
 • 196,77
 • 172,78
 • 173,78
 • 175,78
 • 176,78
 • 177,78
 • 178,78
 • 179,78
 • 180,78
 • 181,78
 • 182,78
 • 183,78
 • 184,78
 • 185,78
 • 186,78
 • 188,78
 • 189,78
 • 190,78
 • 193,78
 • 163,79
 • 176,79
 • 178,79
 • 180,79
 • 182,79
 • 183,79
 • 184,79
 • 185,79
 • 186,79
 • 187,79
 • 188,79
 • 190,79
 • 191,79
 • 192,79
 • 194,79
 • 196,79
 • 198,79
 • 169,80
 • 170,80
 • 175,80
 • 177,80
 • 178,80
 • 179,80
 • 180,80
 • 181,80
 • 182,80
 • 183,80
 • 184,80
 • 185,80
 • 186,80
 • 188,80
 • 190,80
 • 191,80
 • 192,80
 • 193,80
 • 195,80
 • 196,80
 • 175,81
 • 176,81
 • 178,81
 • 180,81
 • 181,81
 • 186,81
 • 187,81
 • 188,81
 • 190,81
 • 191,81
 • 193,81
 • 176,82
 • 178,82
 • 179,82
 • 180,82
 • 181,82
 • 182,82
 • 185,82
 • 187,82
 • 188,82
 • 190,82
 • 191,82
 • 192,82
 • 193,82
 • 196,82
 • 198,82
 • 200,82
 • 176,83
 • 180,83
 • 182,83
 • 184,83
 • 185,83
 • 186,83
 • 187,83
 • 188,83
 • 189,83
 • 190,83
 • 191,83
 • 195,83
 • 198,83
 • 170,84
 • 175,84
 • 177,84
 • 178,84
 • 179,84
 • 180,84
 • 182,84
 • 183,84
 • 185,84
 • 187,84
 • 188,84
 • 189,84
 • 190,84
 • 191,84
 • 195,84
 • 172,85
 • 175,85
 • 176,85
 • 179,85
 • 181,85
 • 182,85
 • 184,85
 • 185,85
 • 186,85
 • 188,85
 • 190,85
 • 192,85
 • 193,85
 • 195,85
 • 196,85
 • 200,85
 • 202,85
 • 203,85
 • 205,85
 • 173,86
 • 177,86
 • 178,86
 • 180,86
 • 181,86
 • 183,86
 • 184,86
 • 185,86
 • 187,86
 • 188,86
 • 189,86
 • 190,86
 • 191,86
 • 193,86
 • 195,86
 • 196,86
 • 198,86
 • 176,87
 • 182,87
 • 183,87
 • 184,87
 • 185,87
 • 187,87
 • 188,87
 • 190,87
 • 191,87
 • 193,87
 • 194,87
 • 195,87
 • 198,87
 • 167,88
 • 181,88
 • 182,88
 • 183,88
 • 185,88
 • 187,88
 • 188,88
 • 189,88
 • 190,88
 • 191,88
 • 192,88
 • 201,88
 • 202,88
 • 172,89
 • 180,89
 • 181,89
 • 185,89
 • 191,89
 • 192,89
 • 193,89
 • 194,89
 • 195,89
 • 196,89
 • 197,89
 • 200,89
 • 205,89
 • 175,90
 • 180,90
 • 182,90
 • 183,90
 • 184,90
 • 185,90
 • 186,90
 • 187,90
 • 188,90
 • 189,90
 • 190,90
 • 191,90
 • 192,90
 • 193,90
 • 194,90
 • 195,90
 • 196,90
 • 198,90
 • 210,90
 • 180,91
 • 183,91
 • 185,91
 • 188,91
 • 190,91
 • 191,91
 • 193,91
 • 194,91
 • 196,91
 • 201,91
 • 206,91
 • 178,92
 • 181,92
 • 183,92
 • 184,92
 • 185,92
 • 186,92
 • 190,92
 • 191,92
 • 192,92
 • 193,92
 • 194,92
 • 195,92
 • 196,92
 • 198,92
 • 205,92
 • 174,93
 • 182,93
 • 183,93
 • 184,93
 • 188,93
 • 190,93
 • 191,93
 • 192,93
 • 193,93
 • 194,93
 • 196,93
 • 199,93
 • 200,93
 • 206,93
 • 175,94
 • 177,94
 • 178,94
 • 181,94
 • 183,94
 • 186,94
 • 187,94
 • 188,94
 • 191,94
 • 192,94
 • 193,94
 • 194,94
 • 195,94
 • 196,94
 • 197,94
 • 198,94
 • 200,94
 • 208,94
 • 178,95
 • 180,95
 • 185,95
 • 187,95
 • 188,95
 • 189,95
 • 190,95
 • 191,95
 • 193,95
 • 194,95
 • 195,95
 • 196,95
 • 197,95
 • 200,95
 • 203,95
 • 180,96
 • 182,96
 • 184,96
 • 185,96
 • 186,96
 • 190,96
 • 191,96
 • 192,96
 • 193,96
 • 195,96
 • 198,96
 • 199,96
 • 200,96
 • 206,96
 • 189,97
 • 190,97
 • 191,97
 • 192,97
 • 193,97
 • 196,97
 • 198,97
 • 180,98
 • 185,98
 • 187,98
 • 188,98
 • 189,98
 • 191,98
 • 192,98
 • 193,98
 • 195,98
 • 196,98
 • 197,98
 • 198,98
 • 203,98
 • 204,98
 • 185,99
 • 190,99
 • 193,99
 • 197,99
 • 185,100
 • 187,100
 • 188,100
 • 190,100
 • 192,100
 • 193,100
 • 195,100
 • 196,100
 • 197,100
 • 198,100
 • 199,100
 • 200,100
 • 201,100
 • 202,100
 • 203,100
 • 206,100
 • 204,101
 • 173,102
 • 181,102
 • 190,102
 • 191,102
 • 192,102
 • 193,102
 • 195,102
 • 196,102
 • 198,102
 • 200,102
 • 201,102
 • 183,103
 • 195,103
 • 209,103
 • 185,104
 • 193,104
 • 196,104
 • 197,104
 • 198,104
 • 203,104
 • 205,104
 • 208,104
 • 172,105
 • 176,105
 • 182,105
 • 183,105
 • 190,105
 • 193,105
 • 200,105
 • 201,105
 • 203,105
 • 207,105
 • 198,106
 • 199,106
 • 191,107
 • 192,107
 • 196,107
 • 197,107
 • 201,107
 • 204,107
 • 194,108
 • 203,108
 • 204,108
 • 207,108
 • 183,109
 • 201,109
 • 203,109
 • 186,110
 • 192,110
 • 193,110
 • 205,110
 • 180,111
 • 198,111
 • 200,111
 • 188,112
 • 199,112
 • 202,112
 • 204,112
 • 180,113
 • 186,113
 • 196,114
 • 198,114
 • 192,115
 • 205,115
 • 208,115
 • Cao nhất,215,115
 • 171,117
 • 206,117
 • 187,120
 • 188,120
 • 190,120
 • 192,120
 • 195,120
 • 198,120
 • 211,120
 • 188,122
 • 213,122
 • 170,125
 • 194,125
 • 196,125
 • 187,126
 • 204,127
 • 180,128
 • 200,130
 • 188,135
 • 204,135
 • 202,140
 • 210,140
 • 181,145
 • 198,145
 • 183,146
 • Nặng nhất,181,167

This interative features requires Javascript. Alternatively you can view the data below:

Xem tập hợp dữ liệu đầy đủ.

 

  Twitter
   HọTênQuốc giaMôn thể thaoHuy chương đoạt đượcTrọng lượng(kg)Chiều cao(cm)
   WangXinTrung QuốcNhảy cầuĐồng28140
   WangXinTrung QuốcNhảy cầuVàng28140
   DengLinlinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng31137
   JiangYuyuanTrung QuốcThể dục dụng cụVàng32140
   MelissaWuAustraliaNhảy cầuBạc33142
   HeKexinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng33142
   HeKexinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng33142
   YangYilinTrung QuốcThể dục dụng cụĐồng35150
   YangYilinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng35150
   YangYilinTrung QuốcThể dục dụng cụĐồng35150
   LiShanshanTrung QuốcThể dục dụng cụVàng36145
   AnaTămirjanRomaniaThể dục dụng cụĐồng37145
   GabrielaDrăgoiRomaniaThể dục dụng cụĐồng37146
   AndreeaGrigoreRomaniaThể dục dụng cụĐồng39146
   AndreeaAcatrineiRomaniaThể dục dụng cụĐồng40150
   ChenRuolinTrung QuốcNhảy cầuVàng40155
   ChenRuolinTrung QuốcNhảy cầuVàng40155
   ElvanAbeylegesseThổ Nhĩ KỳĐiền kinhBạc40159
   ElvanAbeylegesseThổ Nhĩ KỳĐiền kinhBạc40159
   ShawnJohnsonHoa KỳThể dục dụng cụBạc41145
   ShawnJohnsonHoa KỳThể dục dụng cụBạc41145
   ShawnJohnsonHoa KỳThể dục dụng cụBạc41145
   ShawnJohnsonHoa KỳThể dục dụng cụVàng41145
   MeseretDefarEthiopiaĐiền kinhĐồng42159
   YevgeniyaKanayevaNgaThể dục nhịp điệuVàng42168
   StelianaNistorRomaniaThể dục dụng cụĐồng43149
   ChengFeiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng43152
   ChengFeiTrung QuốcThể dục dụng cụĐồng43152
   ChengFeiTrung QuốcThể dục dụng cụĐồng43152
   OlgaKaniskinaNgaĐiền kinhVàng43160
   OksanaChusovitinaĐứcThể dục dụng cụBạc44153
   Un-JongHongBắc Triều TiênThể dục dụng cụVàng44155
   NamHyun-HeeHàn QuốcĐấu kiếmBạc45154
   IrinaKalentyevaNgaĐua xe đạpĐồng45157
   NastiaLiukinHoa KỳThể dục dụng cụVàng45160
   NastiaLiukinHoa KỳThể dục dụng cụBạc45160
   NastiaLiukinHoa KỳThể dục dụng cụĐồng45160
   NastiaLiukinHoa KỳThể dục dụng cụBạc45160
   NastiaLiukinHoa KỳThể dục dụng cụBạc45160
   CatherineNderebaKenyaĐiền kinhBạc45160
   ZhouChunxiuTrung QuốcĐiền kinhĐồng45162
   ZouKaiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng47150
   ZouKaiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng47150
   ZouKaiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng47150
   BridgetSloanHoa KỳThể dục dụng cụBạc47150
   YuliyaPakhalinaNgaNhảy cầuBạc47155
   YuliyaPakhalinaNgaNhảy cầuBạc47155
   AnastasiaPozdnyakovaNgaNhảy cầuBạc47155
   PaolaEspinosaMexicoNhảy cầuĐồng47155
   Alba MaríaCabelloTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc47163
   ShalaneFlanaganHoa KỳĐiền kinhĐồng47165
   HasnaBenhassiMoroccoĐiền kinhĐồng47166
   JanethJepkosgeiKenyaĐiền kinhBạc47167
   RyokoTamura-TaniNhật BảnJudoĐồng48146
   ChenWei-LingĐài LoanCử tạĐồng48149
   PaulaParetoArgentinaJudoĐồng48150
   YanetBermoyCubaJudoBạc48154
   CarolHuynhCanadaĐấu vậtVàng48154
   SibelÖzkanThổ Nhĩ KỳCử tạBạc48155
   IriniMerleni-MykulchynUkrainaĐấu vậtĐồng48156
   ChiharuIchoNhật BảnĐấu vậtBạc48157
   ZhouLuxinTrung QuốcNhảy cầuBạc48158
   AlinaDumitruRomaniaJudoVàng48158
   MariyaStadnikAzerbaijanĐấu vậtĐồng48158
   NataliyaSydorenko-TobiasUkrainaĐiền kinhĐồng48160
   ConstantinaTomescuRomaniaĐiền kinhVàng48160
   EmmaSnowsillAustraliaBa môn phối hợpVàng48161
   EliseRechichiAustraliaĐua thuyền buồmVàng48162
   TiruneshDibabaEthiopiaĐiền kinhVàng48162
   TiruneshDibabaEthiopiaĐiền kinhVàng48162
   ZouShimingTrung QuốcQuyền AnhVàng48164
   EuniceJepkorirKenyaĐiền kinhBạc48164
   SerdambaPürevdorjinMông CổQuyền AnhBạc48165
   YampierHernándezCubaQuyền AnhĐồng48165
   GuBeibeiTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng48166
   CaiTongtongTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc48168
   PaddyBarnesIrelandQuyền AnhĐồng48170
   MargaritaAliychukNgaThể dục nhịp điệuVàng48174
   ChenXiexiaTrung QuốcCử tạVàng49152
   NancyLagatKenyaĐiền kinhVàng49153
   DaliaContrerasVenezuelaTaekwondoĐồng49155
   ButtreePuedpongThái LanTaekwondoBạc49157
   MinkeSmabersHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng49158
   DiegoBuonanotteArgentinaBóng đáVàng49160
   MaryWhippleHoa KỳChèo thuyềnVàng49160
   HeWennaTrung QuốcNhào lộnVàng49160
   GuoJingjingTrung QuốcNhảy cầuVàng49163
   GuoJingjingTrung QuốcNhảy cầuVàng49163
   WuJingyuTrung QuốcTaekwondoVàng49166
   DaynellisMontejoCubaTaekwondoĐồng49167
   HannaBezsonovaUkrainaThể dục nhịp điệuĐồng49174
   SamanthaPeszekHoa KỳThể dục dụng cụBạc50152
   VirginieArnoldPhápBắn cungĐồng50155
   HuoLiangTrung QuốcNhảy cầuVàng50155
   EmmaPooleyAnhĐua xe đạpBạc50157
   MaartjeGoderieHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng50158
   MarianaGonzálezArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng50158
   Ye-SeoDangHàn QuốcBóng bànĐồng50158
   TsegayeKebedeEthiopiaĐiền kinhĐồng50158
   BreeColeAustraliaNhảy cầuBạc50160
   YekaterinaKhilkoUzbekistanNhào lộnĐồng50162
   JasonBurnettCanadaNhào lộnBạc50165
   EsterWorkelHà LanChèo thuyềnBạc50166
   On-AKimHàn QuốcBóng némĐồng50167
   LiuOuTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng50168
   ZhangShuoTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc50172
   Maurine BrazilBóng đáBạc51159
   GeorgiyBalakshinNgaQuyền AnhĐồng51161
   FernandaOliveiraBrazilĐua thuyền buồmĐồng51161
   AndryLaffitaCubaQuyền AnhBạc51162
   SamuelWanjiruKenyaĐiền kinhVàng51163
   VincenzoPicardiÝQuyền AnhĐồng51165
   NadineCapellmannĐứcCưỡi ngựaVàng51166
   SomjitJongjohorThái LanQuyền AnhVàng51167
   MönkhbayarDorjsurengiinĐứcBắn súngĐồng51167
   SuiJianshuangTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc51177
   TatianaOrtízMexicoNhảy cầuĐồng52155
   SorayaHaddadAlgeriaJudoĐồng52155
   LinYueTrung QuốcNhảy cầuVàng52157
   MisatoNakamuraNhật BảnJudoĐồng52157
   XianDongmeiTrung QuốcJudoVàng52158
   MechiMargalotArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng52159
   Shelly-AnnFraserJamaicaĐiền kinhVàng52160
   Francielle BrazilBóng đáBạc52161
   LindaMacKenzieAustraliaBơiVàng52161
   AnnaShorinaNgaBơi đồng diễnVàng52161
   GiselleKañevskyArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng52162
   XiaoQinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng52163
   XiaoQinTrung QuốcThể dục dụng cụVàng52163
   GuoYueTrung QuốcBóng bànĐồng52163
   GuoYueTrung QuốcBóng bànVàng52163
   SandraIzbaşaRomaniaThể dục dụng cụĐồng52164
   SandraIzbaşaRomaniaThể dục dụng cụVàng52164
   ChenQiuqiTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc52164
   PaolaTiradosTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc52164
   SvetlanaFeofanovaNgaĐiền kinhĐồng52164
   WuMinxiaTrung QuốcNhảy cầuĐồng52165
   WuMinxiaTrung QuốcNhảy cầuVàng52165
   EliudKipchogeKenyaĐiền kinhBạc52167
   AllysonFelixHoa KỳĐiền kinhBạc52168
   AllysonFelixHoa KỳĐiền kinhVàng52168
   PamelaJelimoKenyaĐiền kinhVàng52172
   AnastasiyaNovikovaBelarusCử tạĐồng53150
   AliciaSacramoneHoa KỳThể dục dụng cụBạc53155
   Pretinha BrazilBóng đáBạc53157
   Formiga BrazilBóng đáBạc53162
   BérengèreSchuhPhápBắn cungĐồng53164
   KateřinaKůrková-EmmonsCH CzechBắn súngVàng53165
   KateřinaKůrková-EmmonsCH CzechBắn súngBạc53165
   MelanieWalkerJamaicaĐiền kinhVàng53165
   MariaYuliantiIndonesiaCầu lôngĐồng53167
   AnastasiyaIvankovaBelarusThể dục nhịp điệuĐồng53170
   DuLiTrung QuốcBắn súngVàng53170
   JiangTingtingTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng53175
   EdwinSoiKenyaĐiền kinhĐồng53175
   JennStuczynskiHoa KỳĐiền kinhBạc53183
   PrapawadeeJaroenrattanatarakoonThái LanCử tạVàng54157
   TaniaGuderzoÝĐua xe đạpĐồng54159
   YangWeiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng54160
   YangWeiTrung QuốcThể dục dụng cụVàng54160
   YangWeiTrung QuốcThể dục dụng cụBạc54160
   ChellsieMemmelHoa KỳThể dục dụng cụBạc54160
   KoheiUchimuraNhật BảnThể dục dụng cụBạc54161
   KoheiUchimuraNhật BảnThể dục dụng cụBạc54161
   CarlaRebecchiArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng54162
   YankielLeónCubaQuyền AnhBạc54163
   HalynaPundykUkrainaĐấu kiếmVàng54163
   ValentinaVezzaliÝĐấu kiếmVàng54164
   ValentinaVezzaliÝĐấu kiếmĐồng54164
   HeatherMittsHoa KỳBóng đáVàng54165
   OlenaKhomrovaUkrainaĐấu kiếmVàng54166
   LuoXiTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng54166
   ZhangYiningTrung QuốcBóng bànVàng54168
   ZhangYiningTrung QuốcBóng bànVàng54168
   MajaWłoszczowskaBa LanĐua xe đạpBạc54169
   RajBhavsarHoa KỳThể dục dụng cụĐồng54169
   AnastasiyaDavydovaNgaBơi đồng diễnVàng54169
   AnastasiyaDavydovaNgaBơi đồng diễnVàng54169
   ViolettaOblinger-PetersÁoMôn canoeingĐồng54170
   MoniqueHendersonHoa KỳĐiền kinhVàng54170
   Badar-UuganEnkhbatynMông CổQuyền AnhVàng54172
   KseniyaSankovichBelarusThể dục nhịp điệuĐồng54172
   GemmaMengualTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc54173
   GemmaMengualTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc54173
   LuYuanyangTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc54174
   BrunoJulieMauritiusQuyền AnhĐồng54175
   JiangWenwenTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng54175
   BriminKiprutoKenyaĐiền kinhVàng54176
   GulnaraSamitova-GalkinaNgaĐiền kinhVàng54178
   NazyrMankiyevNgaĐấu vậtVàng55155
   SaoriYoshidaNhật BảnĐấu vậtVàng55156
   OleksandrVorobiovUkrainaThể dục dụng cụĐồng55158
   RomanAmoyanArmeniaĐấu vậtĐồng55158
   FátimaMoreira de MeloHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng55160
   Kum-AeAnBắc Triều TiênJudoBạc55160
   ElenaGeorgescuRomaniaChèo thuyềnĐồng55160
   RadoslavVelikovBulgariaĐấu vậtĐồng55160
   BesikKudukhovNgaĐấu vậtĐồng55160
   ChengHuiTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc55161
   KarenCockburnCanadaNhào lộnBạc55161
   RövşənBayramovAzerbaijanĐấu vậtBạc55161
   ChantalMeekAustraliaMôn canoeingĐồng55162
   BrianPriceCanadaChèo thuyềnVàng55163
   MarcusMcElhenneyHoa KỳChèo thuyềnĐồng55163
   TomohiroMatsunagaNhật BảnĐấu vậtBạc55163
   Eun-ChulParkHàn QuốcĐấu vậtĐồng55163
   ConnyPohlersĐứcBóng đáĐồng55164
   YevgeniyaPolyakovaNgaĐiền kinhVàng55164
   OlhaZhovnirUkrainaĐấu kiếmVàng55165
   HenryCejudoHoa KỳĐấu vậtVàng55165
   TonyaVerbeekCanadaĐấu vậtĐồng55165
   JaquelineRenteriaColombiaĐấu vậtĐồng55165
   ReikoNakamuraNhật BảnBơiĐồng55166
   ÁngelDi MaríaArgentinaBóng đáVàng55167
   NovleneWilliamsJamaicaĐiền kinhĐồng55167
   DaisyDickAnhCưỡi ngựaĐồng55168
   GuoWenjunTrung QuốcBắn súngVàng55168
   XuLiTrung QuốcĐấu vậtBạc55168
   AnastasiyaYermakovaNgaBơi đồng diễnVàng55169
   AnastasiyaYermakovaNgaBơi đồng diễnVàng55169
   VanessaFernandesBồ Đào NhaBa môn phối hợpBạc55169
   ElisaRigaudoÝĐiền kinhĐồng55169
   AlesyaBabushkinaBelarusThể dục nhịp điệuĐồng55170
   AlessandraSensiniÝĐua thuyền buồmBạc55170
   ZhangXiaohuanTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng55170
   SunQiutingTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng55171
   YanZiTrung QuốcTennisĐồng55171
   Kirstenvan der KolkHà LanChèo thuyềnVàng55172
   OlgaKuzhelaNgaBơi đồng diễnVàng55172
   InnaZhukovaBelarusThể dục nhịp điệuBạc55173
   MartinaZubčićCroatiaTaekwondoĐồng55173
   KjerstiTysse-PlätzerNa UyĐiền kinhBạc55173
   AnnaGavrilenkoNgaThể dục nhịp điệuVàng55174
   AcerNethercottAnhChèo thuyềnBạc55174
   ZinaidaLuninaBelarusThể dục nhịp điệuĐồng55175
   Anh TuấnHoàngViệt NamCử tạBạc56152
   Maycon BrazilBóng đáBạc56155
   EkoIrawanIndonesiaCử tạĐồng56155
   LongQingquanTrung QuốcCử tạVàng56156
   HalimatIsmailaNigeriaĐiền kinhĐồng56158
   IlariaSalvatoriÝĐấu kiếmĐồng56160
   NataliyaPaderinaNgaBắn súngBạc56160
   IrynaLishchynskaUkrainaĐiền kinhBạc56160
   LiShuangTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc56161
   Mi-YoungParkHàn QuốcBóng bànĐồng56161
   VaeceslavGojanMoldovaQuyền AnhĐồng56162
   LiXiaopengTrung QuốcThể dục dụng cụVàng56162
   LiXiaopengTrung QuốcThể dục dụng cụVàng56162
   KokiSakamotoNhật BảnThể dục dụng cụBạc56163
   Ester BrazilBóng đáBạc56164
   SandraSmisekĐứcBóng đáĐồng56164
   HuangJunxiaTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc56164
   MargheritaGranbassiÝĐấu kiếmĐồng56165
   MargheritaGranbassiÝĐấu kiếmĐồng56165
   RenateLingorĐứcBóng đáĐồng56165
   LyubovGalkinaNgaBắn súngBạc56165
   KenenisaBekeleEthiopiaĐiền kinhVàng56165
   KenenisaBekeleEthiopiaĐiền kinhVàng56165
   SahoHaradaNhật BảnBơi đồng diễnĐồng56166
   YekaterinaVolkovaNgaĐiền kinhĐồng56166
   JillHenselwoodCanadaCưỡi ngựaBạc56168
   XuTianlongziTrung QuốcBơiĐồng56168
   Tânia Maranhão BrazilBóng đáBạc56169
   Min-HeeBaeHàn QuốcBóng némĐồng56169
   GaoLihuaTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc56169
   HaiyangHuangTrung QuốcĐấu kiếmBạc56170
   Fabiana BrazilBóng đáBạc56171
   Ankyvan GrunsvenHà LanCưỡi ngựaVàng56172
   AnkyVan GrunsvenHà LanCưỡi ngựaBạc56172
   ChouTaoTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc56174
   Marceliende KoningHà LanĐua thuyền buồmBạc56174
   Alfred KirwaYegoKenyaĐiền kinhĐồng56175
   YelenaPosevinaNgaThể dục nhịp điệuVàng56176
   DariyaShkurikhinaNgaThể dục nhịp điệuVàng56176
   AlinaTumilovichBelarusThể dục nhịp điệuĐồng56178
   JonathanHortonHoa KỳThể dục dụng cụĐồng57155
   JonathanHortonHoa KỳThể dục dụng cụBạc57155
   DianaLopezHoa KỳTaekwondoĐồng57155
   Eglis YaimaCruzCubaBắn súngĐồng57159
   RosarioLuchettiArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng57160
   AyumiKarinoNhật BảnBóng mềmVàng57160
   MakotoOkiguchiNhật BảnThể dục dụng cụBạc57161
   WiekeDijkstraHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng57162
   GinaMilesHoa KỳCưỡi ngựaBạc57163
   MinkeBooijHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng57163
   Maripide la Paz HernándezArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng57163
   DeborahGravenstijnHà LanJudoBạc57163
   ElviraKhasyanovaNgaBơi đồng diễnVàng57163
   KhédafiDjelkhirPhápQuyền AnhBạc57164
   EllenHoogHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng57164
   KetleynQuadrosBrazilJudoĐồng57164
   ZhengJieTrung QuốcTennisĐồng57164
   EmilyCrossHoa KỳĐấu kiếmBạc57165
   SheenaJohnson-TostaHoa KỳĐiền kinhBạc57165
   FuBaorongTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc57166
   XuYanTrung QuốcJudoĐồng57166
   DmitryDobroskokNgaNhảy cầuĐồng57167
   YanaUskovaNgaBóng némBạc57167
   MelanieKokCanadaChèo thuyềnĐồng57167
   GiselaMoronTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc57167
   TobinHeathHoa KỳBóng đáVàng57168
   EmikoSuzukiNhật BảnBơi đồng diễnĐồng57168
   Su-JeongImHàn QuốcTaekwondoVàng57168
   VasylLomachenkoUkrainaQuyền AnhVàng57169
   AntonFokinUzbekistanThể dục dụng cụĐồng57169
   ŞahinİmranovAzerbaijanQuyền AnhĐồng57170
   CaitlinLoweHoa KỳBóng mềmBạc57170
   OliviaBorleéBỉĐiền kinhBạc57170
   RieSatoNhật BảnBóng mềmVàng57171
   EmmaMoffattAustraliaBa môn phối hợpĐồng57171
   AzizeTanrıkuluThổ Nhĩ KỳTaekwondoBạc57172
   SvetlanaRomashinaNgaBơi đồng diễnVàng57173
   YakupKiliçThổ Nhĩ KỳQuyền AnhĐồng57177
   SunDanTrung QuốcThể dục nhịp điệuBạc57177
   AnnaChicherovaNgaĐiền kinhĐồng57180
   MarinaShainovaNgaCử tạBạc58156
   ChenYanqingTrung QuốcCử tạVàng58158
   Gyeong-WonLeeHàn QuốcCầu lôngBạc58160
   ChenYibingTrung QuốcThể dục dụng cụVàng58160
   ChenYibingTrung QuốcThể dục dụng cụVàng58160
   MotokoFujimotoNhật BảnBóng mềmVàng58160
   Jin-HeeYoonHàn QuốcCử tạBạc58160
   Marta BrazilBóng đáBạc58161
   ZhangYawenTrung QuốcCầu lôngĐồng58162
   MarinéRussoArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng58163
   PaolaVukojicicArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng58164
   Tian WeiFengSingaporeBóng bànBạc58164
   LindsayTarpleyHoa KỳBóng đáVàng58165
   BryonyShawAnhĐua thuyền buồmĐồng58165
   EriYamadaNhật BảnBóng mềmVàng58165
   TarneeWhiteAustraliaBơiVàng58165
   Gyeong-AKimHàn QuốcBóng bànĐồng58165
   HiroyukiTomitaNhật BảnThể dục dụng cụBạc58166
   TangChunlingTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc58166
   NicoleCookeAnhĐua xe đạpVàng58167
   EmmaJohanssonThụy ĐiểnĐua xe đạpBạc58167
   FelicityGalvezAustraliaBơiVàng58167
   FelicityGalvezAustraliaBơiVàng58167
   MarianneVosHà LanĐua xe đạpVàng58168
   LauraKrautHoa KỳCưỡi ngựaVàng58168
   SileshiSihineEthiopiaĐiền kinhBạc58168
   YelenaMigunovaNgaĐiền kinhBạc58168
   ChenLingTrung QuốcBắn cungBạc58169
   SatuMäkelä-NummelaPhần LanBắn súngVàng58169
   KylieCronkAustraliaBóng mềmĐồng58169
   AndreaFuentesTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc58169
   AndreaFuentesTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc58169
   DongDongTrung QuốcNhào lộnĐồng58169
   FatmireBajramajĐứcBóng đáĐồng58170
   LuChunlongTrung QuốcNhào lộnVàng58170
   LaraIlchenkoNgaBơiVàng58171
   GuillermoPérezMexicoTaekwondoVàng58171
   Lisannede RoeverHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng58172
   MarilynAgliottiHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng58172
   TracyCameronCanadaChèo thuyềnĐồng58172
   WangNaTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng58172
   KristinArmstrongHoa KỳĐua xe đạpVàng58173
   GabrielMercedesCH DominicaTaekwondoBạc58173
   ChuMu-YenĐài LoanTaekwondoĐồng58175
   GlafiraMartinovichBelarusThể dục nhịp điệuĐồng58176
   JaredTallentAustraliaĐiền kinhĐồng58178
   JaredTallentAustraliaĐiền kinhBạc58178
   RohullahNikpaiAfghanistanTaekwondoĐồng58183
   HuangXuTrung QuốcThể dục dụng cụVàng59162
   VickyGalindoHoa KỳBóng mềmBạc59163
   SheroneSimpsonJamaicaĐiền kinhBạc59163
   GiovannaTrilliniÝĐấu kiếmĐồng59164
   SophiePolkampHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng59164
   Hyun-JungJooHàn QuốcBắn cungVàng59165
   HeatherO'ReillyHoa KỳBóng đáVàng59165
   AlyWagnerHoa KỳBóng đáVàng59165
   Won-CheolYuHàn QuốcThể dục dụng cụBạc59165
   ZhouWanfengTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc59165
   BeckyHammonNgaBóng rổĐồng59168
   LilyanaNatsirIndonesiaCầu lôngBạc59168
   YoankaGonzálezCubaĐua xe đạpBạc59168
   BeezieMaddenHoa KỳCưỡi ngựaĐồng59168
   BeezieMaddenHoa KỳCưỡi ngựaVàng59168
   Evade GoedeHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng59168
   GündegmaaOtryadynMông CổBắn súngBạc59168
   LauraLópezTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc59168
   AnabelMedinaTây Ban NhaTennisBạc59169
   Fabi BrazilBóng chuyềnVàng59169
   YinJianTrung QuốcĐua thuyền buồmVàng59170
   SandyAllen-LewisAustraliaBóng mềmĐồng59170
   PigiDevetziHy LạpĐiền kinhĐồng59170
   LuchaAymarArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng59171
   BronteBarrattAustraliaBơiVàng59171
   IngridKlimkeĐứcCưỡi ngựaVàng59172
   IldikoMincza-NebaldĐứcĐấu kiếmĐồng59172
   KimVandenbergHoa KỳBơiĐồng59173
   GiuliaQuintavalleÝJudoVàng59174
   TatyanaFirovaNgaĐiền kinhBạc59174
   SimoneLaudehrĐứcBóng đáĐồng59175
   ZhaoJingTrung QuốcBơiĐồng59175
   Maritvan EupenHà LanChèo thuyềnVàng59176
   CateCampbellAustraliaBơiĐồng59183
   CateCampbellAustraliaBơiĐồng59183
   AgnesOsazuwaNigeriaĐiền kinhĐồng60150
   Jong-AeOBắc Triều TiênCử tạĐồng60153
   MavletBatyrovNgaĐấu vậtVàng60160
   SeyedMohammadiIranĐấu vậtĐồng60160
   SonjaJohnsonAustraliaCưỡi ngựaBạc60162
   InnaOsypenko-RadomskaUkrainaMôn canoeingVàng60164
   BenoîtCaranobePhápThể dục dụng cụĐồng60164
   ViviRuanoTây Ban NhaTennisBạc60164
   MagdalenaAicegaArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng60165
   KenichiYumotoNhật BảnĐấu vậtĐồng60165
   Islam-BekaAlbiyevNgaĐấu vậtVàng60165
   LesiaKalytovskaUkrainaĐua xe đạpĐồng60166
   WangNanTrung QuốcBóng bànBạc60166
   WangNanTrung QuốcBóng bànVàng60166
   AlekseyTishchenkoNgaQuyền AnhVàng60167
   DanutaKozákHungaryMôn canoeingBạc60167
   SabineSpitzĐứcĐua xe đạpVàng60167
   MeganJonesAustraliaCưỡi ngựaBạc60167
   LibbyLenton-TrickettAustraliaBơiBạc60167
   LibbyLenton-TrickettAustraliaBơiVàng60167
   LibbyLenton-TrickettAustraliaBơiĐồng60167
   LibbyLenton-TrickettAustraliaBơiVàng60167
   JeffersónPérezEcuadorĐiền kinhBạc60167
   SallyMcLellanAustraliaĐiền kinhBạc60167
   QinKaiTrung QuốcNhảy cầuĐồng60168
   QinKaiTrung QuốcNhảy cầuVàng60168
   NinoSalukvadzeGruziaBắn súngĐồng60168
   AndreaDuranHoa KỳBóng mềmBạc60168
   NurbakytTengizbayevKazakhstanĐấu vậtĐồng60168
   DawnHarperHoa KỳĐiền kinhVàng60168
   SunYeTrung QuốcBơiĐồng60169
   VasylFedoryshynUkrainaĐấu vậtBạc60169
   RuslanTumenbayevKyrgyzstanĐấu vậtĐồng60169
   LeeChong WeiMalaysiaCầu lôngBạc60170
   YuryKunakovNgaNhảy cầuBạc60170
   PiusSchwizerThụy SĩCưỡi ngựaĐồng60170
   SaskiaBartusiakĐứcBóng đáĐồng60170
   ChenZhaoxiaTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc60170
   BenjaminDarbeletPhápJudoBạc60170
   JessSchipperAustraliaBơiĐồng60170
   JessSchipperAustraliaBơiĐồng60170
   TanMiaoTrung QuốcBơiBạc60170
   JessSchipperAustraliaBơiVàng60170
   Jia WeiLiSingaporeBóng bànBạc60170
   VitaliyRəhimovAzerbaijanĐấu vậtBạc60170
   MicahKogoKenyaĐiền kinhĐồng60170
   KimGevaertBỉĐiền kinhBạc60170
   ChristinaLiebherrThụy SĩCưỡi ngựaĐồng60171
   AidaChanaevaNgaĐấu kiếmVàng60172
   WilfredBungeiKenyaĐiền kinhVàng60172
   NickRogersAnhĐua thuyền buồmBạc60173
   SaraIsakovičSloveniaBơiBạc60173
   MarieDelattrePhápMôn canoeingĐồng60174
   DaoudaSowPhápQuyền AnhBạc60175
   LindaBresonikĐứcBóng đáĐồng60175
   ViktoriyaTereshchukUkrainaNăm môn phối hợpĐồng60175
   YordenisUgásCubaQuyền AnhĐồng60176
   RubenHoukesHà LanJudoĐồng60176
   AleksandraFedorivaNgaĐiền kinhVàng60176
   NataliyaIshchenkoNgaBơi đồng diễnVàng60177
   XieXingfanTrung QuốcCầu lôngBạc60178
   WendyHouvenaghelAnhĐua xe đạpBạc60178
   LenaSchönebornĐứcNăm môn phối hợpVàng60178
   KirstyCoventryZimbabweBơiBạc60179
   KirstyCoventryZimbabweBơiVàng60179
   KirstyCoventryZimbabweBơiBạc60179
   KirstyCoventryZimbabweBơiBạc60179
   NicolasLopezPhápĐấu kiếmBạc60180
   NicolasLopezPhápĐấu kiếmVàng60180
   BrittaSteffenĐứcBơiVàng60180
   BrittaSteffenĐứcBơiVàng60180
   BlessingOkagbareNigeriaĐiền kinhĐồng60180
   LoriChalupnyHoa KỳBóng đáVàng61163
   JoeyHagertyHoa KỳThể dục dụng cụĐồng61163
   SachikoItoNhật BảnBóng mềmVàng61163
   VeronicaCampbell-BrownJamaicaĐiền kinhVàng61163
   ThomasBouhailPhápThể dục dụng cụBạc61166
   AleksandrKolobnevNgaĐua xe đạpĐồng61168
   StephanieCoxHoa KỳBóng đáVàng61168
   AnjaMittagĐứcBóng đáĐồng61168
   SashaArtemevHoa KỳThể dục dụng cụĐồng61168
   LauraBergHoa KỳBóng mềmBạc61168
   LidewijWeltenHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng61169
   BeccaWardHoa KỳĐấu kiếmĐồng61170
   BeccaWardHoa KỳĐấu kiếmĐồng61170
   KateSobrero-MarkgrafHoa KỳBóng đáVàng61170
   MandyMulderHà LanĐua thuyền buồmBạc61170
   TatyanaLebedevaNgaĐiền kinhBạc61170
   TatyanaLebedevaNgaĐiền kinhBạc61170
   JiaoLiuyangTrung QuốcBơiBạc61172
   MariyaGromovaNgaBơi đồng diễnVàng61172
   YelenaOvchinnikovaNgaBơi đồng diễnVàng61173
   IrinaRodríguezTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc61173
   SanyaRichardsHoa KỳĐiền kinhĐồng61173
   SanyaRichardsHoa KỳĐiền kinhVàng61173
   MaurrenMaggiBrazilĐiền kinhVàng61173
   YuliyaGushchinaNgaĐiền kinhVàng61174
   YuliyaGushchinaNgaĐiền kinhBạc61174
   EmiliyaTureyNgaBóng némBạc61175
   HuangXuechenTrung QuốcBơi đồng diễnĐồng61175
   KerronStewartJamaicaĐiền kinhBạc61175
   KerronStewartJamaicaĐiền kinhĐồng61175
   StacySykoraHoa KỳBóng chuyềnBạc61176
   ImkeSchellekensHà LanCưỡi ngựaBạc61178
   HinkelienSchreuderHà LanBơiVàng61179
   ZhangXiangxiangTrung QuốcCử tạVàng62161
   TriyatnoA.IndonesiaCử tạĐồng62161
   Jeong-HwaAnHàn QuốcBóng némĐồng62162
   Diego FernandoSalazarColombiaCử tạBạc62163
   MarkisKidoIndonesiaCầu lôngVàng62165
   VickiPendletonAnhĐua xe đạpVàng62165
   AlejandraGullaArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng62165
   FabiánMonzónArgentinaBóng đáVàng62167
   ReiNishiyamaNhật BảnBóng mềmVàng62167
   GabriellaSzabóHungaryMôn canoeingBạc62168
   TakehiroKashimaNhật BảnThể dục dụng cụBạc62168
   Pil-HuiMunHàn QuốcBóng némĐồng62168
   ShayneReeseAustraliaBơiĐồng62168
   ShayneReeseAustraliaBơiVàng62168
   HeatherFellAnhNăm môn phối hợpBạc62169
   SimmoneMorrowAustraliaBóng mềmĐồng62169
   HeChongTrung QuốcNhảy cầuVàng62170
   EmilieHeymansCanadaNhảy cầuBạc62170
   ArianeHingstĐứcBóng đáĐồng62170
   LudwigPaischerÁoJudoBạc62170
   LeireOlaberriaTây Ban NhaĐua xe đạpĐồng62172
   HeikeFischerĐứcNhảy cầuĐồng62172
   Érika BrazilBóng đáBạc62172
   MinnaNieminenPhần LanChèo thuyềnBạc62172
   LeviLeipheimerHoa KỳĐua xe đạpĐồng62173
   AnnikeKrahnĐứcBóng đáĐồng62173
   EvgeniaLamanovaNgaĐấu kiếmVàng62174
   CarolineBurckleHoa KỳBơiĐồng62174
   LyudmilaLitvinovaNgaĐiền kinhBạc62174
   HongNiTrung QuốcĐấu kiếmBạc62175
   ElodieOuédraogoBỉĐiền kinhBạc62175
   JacquiLawrenceAustraliaMôn canoeingBạc62176
   NataliyaZuyevaNgaThể dục nhịp điệuVàng62176
   AnastasiyaKapachinskayaNgaĐiền kinhBạc62176
   DitteKotzianĐứcNhảy cầuĐồng62178
   MaryWinebergHoa KỳĐiền kinhVàng62178
   LucindaFredericksAustraliaCưỡi ngựaBạc62180
   Valeskinha BrazilBóng chuyềnVàng62180
   ShinjiTakahiraNhật BảnĐiền kinhĐồng62180
   IngeDekkerHà LanBơiVàng62182
   AlessiaFilippiÝBơiBạc62185
   Jue GuWangSingaporeBóng bànBạc63155
   Hyon-SukPakBắc Triều TiênCử tạVàng63155
   MeguHiroseNhật BảnBóng mềmVàng63157
   LuYing-ChiĐài LoanCử tạĐồng63157
   RandiMillerHoa KỳĐấu vậtĐồng63157
   AyumiTanimotoNhật BảnJudoVàng63158
   Ok-HeeYunHàn QuốcBắn cungĐồng63162
   Ok-HeeYunHàn QuốcBắn cungVàng63162
   KristiHarrowerAustraliaBóng rổBạc63162
   LaëtitiaLe CorguilléPhápĐua xe đạpBạc63163
   RagnhildAamodtNa UyBóng némVàng63163
   MasumiMishinaNhật BảnBóng mềmVàng63163
   DamolaOsayomiNigeriaĐiền kinhĐồng63163
   FabianHambüchenĐứcThể dục dụng cụĐồng63164
   AlyonaKartashovaNgaĐấu vậtBạc63164
   ChristiePearce-RamponeHoa KỳBóng đáVàng63165
   AntonGolotsutskovNgaThể dục dụng cụĐồng63165
   AntonGolotsutskovNgaThể dục dụng cụĐồng63165
   LucieDécossePhápJudoBạc63165
   MelanieRocheAustraliaBóng mềmĐồng63165
   KarineSergerieCanadaTaekwondoBạc63165
   YelenaShalyginaKazakhstanĐấu vậtĐồng63165
   Miekvan GeenhuizenHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng63166
   YukiyoMineNhật BảnBóng mềmVàng63166
   KaoriIchoNhật BảnĐấu vậtVàng63166
   ConnyWassmuthĐứcMôn canoeingVàng63167
   SarahAytonAnhĐua thuyền buồmVàng63167
   KerryWybornAustraliaBóng mềmĐồng63168
   IrinaNekrasovaKazakhstanCử tạBạc63168
   ZhangJuanjuanTrung QuốcBắn cungVàng63169
   ZhangJuanjuanTrung QuốcBắn cungBạc63169
   LisaOldenhofAustraliaMôn canoeingĐồng63169
   ElisabethWilleboordseHà LanJudoĐồng63169
   AngelaHuclesHoa KỳBóng đáVàng63170
   RenYeTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc63170
   AnaisisHernándezCubaJudoBạc63170
   BelindaWrightAustraliaBóng mềmĐồng63170
   Cristiane BrazilBóng đáBạc63171
   SannaSténPhần LanChèo thuyềnBạc63171
   PippaWilsonAnhĐua thuyền buồmVàng63171
   LiWenquanTrung QuốcBắn cungĐồng63172
   Jean-ChristophePéraudPhápĐua xe đạpBạc63172
   HeikeKemmerĐứcCưỡi ngựaĐồng63172
   HeikeKemmerĐứcCưỡi ngựaVàng63172
   Andréia Rosa BrazilBóng đáBạc63172
   ZhangYimengTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc63172
   FrançoiseMbangoCameroonĐiền kinhVàng63172
   CéliaOkoyino da MbabiĐứcBóng đáĐồng63173
   NicolasCharbonnierPhápĐua thuyền buồmĐồng63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiĐồng63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiVàng63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiĐồng63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiBạc63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiĐồng63173
   NatalieCoughlinHoa KỳBơiBạc63173
   Fofão BrazilBóng chuyềnVàng63173
   LaraDavenportAustraliaBơiVàng63174
   RianneGuichelaarHà LanBóng nướcVàng63174
   DenisNizhegorodovNgaĐiền kinhĐồng63174
   FannyFischerĐứcMôn canoeingVàng63175
   Linn-KristinRiegelhuthNa UyBóng némVàng63175
   AliceMillsAustraliaBơiĐồng63175
   VeraZvonaryovaNgaTennisĐồng63175
   SuzieFraserAustraliaBóng nướcĐồng63175
   TatyanaGorbunovaNgaThể dục nhịp điệuVàng63176
   EefkeMulderHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng63177
   HrachikJavakhyanArmeniaQuyền AnhĐồng63178
   MaryThomson-KingAnhCưỡi ngựaĐồng63178
   ValeriyBorchinNgaĐiền kinhVàng63178
   OksanaRakhmatulinaNgaBóng rổĐồng63180
   SharonHuntAnhCưỡi ngựaĐồng63180
   SvetlanaBoikoNgaĐấu kiếmVàng63180
   TatyanaChernovaNgaĐiền kinhĐồng63189
   FrancaIdokoNigeriaĐiền kinhĐồng64162
   KevinTanHoa KỳThể dục dụng cụĐồng64163
   LeszekBlanikBa LanThể dục dụng cụVàng64163
   SoleGarcíaArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng64163
   RishodSobirovUzbekistanJudoĐồng64164
   TakuyaNakaseNhật BảnThể dục dụng cụBạc64165
   IsabellWerthĐứcCưỡi ngựaBạc64168
   IsabellWerthĐứcCưỡi ngựaVàng64168
   LovieJungHoa KỳBóng mềmBạc64168
   NatalieWardAustraliaBóng mềmĐồng64168
   LiHongxiaTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc64169
   MarianaRossiArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng64169
   JillKintnerHoa KỳĐua xe đạpĐồng64170
   JustinSpringHoa KỳThể dục dụng cụĐồng64170
   FilipUdeCroatiaThể dục dụng cụBạc64170
   VíctorSojoTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc64170
   AnthonyTerrasPhápBắn súngĐồng64170
   MeganQuann-JendrickHoa KỳBơiBạc64170
   SherickaWilliamsJamaicaĐiền kinhBạc64170
   SherickaWilliamsJamaicaĐiền kinhĐồng64170
   Bobby-GayeWilkinsJamaicaĐiền kinhĐồng64170
   BabettPeterĐứcBóng đáĐồng64171
   Seong-OkOHàn QuốcBóng némĐồng64171
   GintarėVolungevičiūtėLitvaĐua thuyền buồmBạc64171
   Anne-CarolineChaussonPhápĐua xe đạpVàng64172
   SofiaBekatorouHy LạpĐua thuyền buồmĐồng64172
   KyliePalmerAustraliaBơiVàng64172
   ManusBoonjumnongThái LanQuyền AnhBạc64173
   KatalinKovácsHungaryMôn canoeingVàng64173
   NatasaJanicHungaryMôn canoeingVàng64173
   KatalinKovácsHungaryMôn canoeingBạc64173
   NatasaJanicHungaryMôn canoeingBạc64173
   Rosana BrazilBóng đáBạc64173
   ChristineBrinkerĐứcBắn súngĐồng64173
   RebeccaSoniHoa KỳBơiBạc64173
   RebeccaSoniHoa KỳBơiVàng64173
   RebeccaSoniHoa KỳBơiBạc64173
   TashaDanversAnhĐiền kinhĐồng64173
   NatashaHastingsHoa KỳĐiền kinhVàng64173
   ConstanţaPipotă-BurcicăRomaniaChèo thuyềnĐồng64174
   MerelWitteveenHà LanĐua thuyền buồmBạc64174
   YelenaIsinbayevaNgaĐiền kinhVàng64174
   KatieHoffHoa KỳBơiBạc64175
   KatieHoffHoa KỳBơiĐồng64175
   KatieHoffHoa KỳBơiĐồng64175
   TatyanaVeshkurovaNgaĐiền kinhBạc64175
   PanFengzhenTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc64176
   RosnielIglesiasCubaQuyền AnhĐồng64177
   PangJiayingTrung QuốcBơiĐồng64178
   PangJiayingTrung QuốcBơiBạc64178
   PangJiayingTrung QuốcBơiĐồng64178
   Ramires BrazilBóng đáĐồng64179
   Naomivan AsHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng64179
   EmilySeebohmAustraliaBơiVàng64180
   YelenaDementyevaNgaTennisVàng64180
   HendraSetiawanIndonesiaCầu lôngVàng64181
   NathanWilmotAustraliaĐua thuyền buồmVàng64183
   AlexisVastinePhápQuyền AnhĐồng64184
   Sheilla BrazilBóng chuyềnVàng64185
   GloriaKemasoudeNigeriaĐiền kinhĐồng65150
   Min-HoChoiHàn QuốcJudoVàng65163
   ChenYingTrung QuốcBắn súngVàng65164
   EricLamazeCanadaCưỡi ngựaVàng65165
   EricLamazeCanadaCưỡi ngựaBạc65165
   DanielleStewartAustraliaBóng mềmĐồng65165
   YuYangTrung QuốcCầu lôngVàng65166
   YuYangTrung QuốcCầu lôngĐồng65166
   SofiaPapadopoulouHy LạpĐua thuyền buồmĐồng65166
   ZuzanaŠtefečekováSlovakiaBắn súngBạc65166
   MikaSomeyaNhật BảnBóng mềmVàng65166
   Hai-RimSongHàn QuốcBóng némĐồng65167
   JannekeSchopmanHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng65168
   JennaSantoromitoAustraliaBóng nướcĐồng65169
   HannaMariënBỉĐiền kinhBạc65169
   OlgaKharlanUkrainaĐấu kiếmVàng65170
   SnjezanaPejcicCroatiaBắn súngĐồng65170
   ChiaraCaineroÝBắn súngVàng65170
   HyleasFountainHoa KỳĐiền kinhBạc65170
   Rolf-GöranBengtssonThụy ĐiểnCưỡi ngựaBạc65171
   Yeong-RanOHàn QuốcBóng némĐồng65171
   RamonMillerBahamasĐiền kinhBạc65171
   ElenaKaliskáSlovakiaMôn canoeingVàng65172
   DmitrySautinNgaNhảy cầuBạc65172
   BiuraknHakhverdianHà LanBóng nướcVàng65172
   CarliLloydHoa KỳBóng đáVàng65173
   AbhinavBindraẤn ĐộBắn súngVàng65173
   SimoneKootHà LanBóng nướcVàng65173
   BenjaminKleibrinkĐứcĐấu kiếmVàng65174
   Min-HuiLeeHàn QuốcBóng némĐồng65174
   RosemarieWhyteJamaicaĐiền kinhĐồng65174
   ZhangNingTrung QuốcCầu lôngVàng65175
   Juan EstebanCuruchetArgentinaĐua xe đạpVàng65175
   Ana MariaBranzaĐứcĐấu kiếmBạc65175
   Andréia BrazilBóng đáBạc65175
   Jeong-HuiParkHàn QuốcBóng némĐồng65175
   RaquelCorralTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc65175
   DrettiBainBahamasĐiền kinhBạc65175
   FernandoGagoArgentinaBóng đáVàng65176
   XuLijiaTrung QuốcĐua thuyền buồmĐồng65176
   YuriySukhorukovUkrainaBắn súngBạc65176
   MelSchlangerAustraliaBơiĐồng65176
   MelSchlangerAustraliaBơiVàng65176
   MariyaSidorovaNgaBóng némBạc65178
   AmyHetzelAustraliaBóng nướcĐồng65178
   NicoleReinhardtĐứcMôn canoeingVàng65179
   RichardMateelongKenyaĐiền kinhĐồng65179
   JoanLlanerasTây Ban NhaĐua xe đạpVàng65180
   JoanLlanerasTây Ban NhaĐua xe đạpBạc65180
   KerstinGarefrekesĐứcBóng đáĐồng65180
   Katrine LundeHaraldsenNa UyBóng némVàng65181
   SteveGuerdatThụy SĩCưỡi ngựaĐồng65182
   MarleenVeldhuisHà LanBơiVàng65182
   WeiQiuyueTrung QuốcBóng chuyềnĐồng65182
   MehdiBaalaPhápĐiền kinhĐồng65183
   MasatoUchishibaNhật BảnJudoVàng66160
   Ok-ImWonBắc Triều TiênJudoĐồng66162
   SushilKumarẤn ĐộĐấu vậtĐồng66163
   TullyBevilaquaAustraliaBóng rổBạc66165
   FélixDíazCH DominicaQuyền AnhVàng66165
   RachelBuehlerHoa KỳBóng đáVàng66165
   KellyKretschmanHoa KỳBóng mềmBạc66165
   ChristineMarshallHoa KỳBơiĐồng66165
   NoelBarrionuevoArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng66167
   YordanisArencibiaCubaJudoĐồng66167
   AnnaTunnicliffeHoa KỳĐua thuyền buồmVàng66168
   KanatBegaliyevKyrgyzstanĐấu vậtBạc66168
   MikhailSemyonovBelarusĐấu vậtĐồng66168
   ErinnSmartHoa KỳĐấu kiếmBạc66170
   TashaKaiHoa KỳBóng đáVàng66170
   RamazanŞahinThổ Nhĩ KỳĐấu vậtVàng66170
   JavierMascheranoArgentinaBóng đáVàng66171
   Daniela BrazilBóng đáBạc66171
   AndriyStadnikUkrainaĐấu vậtBạc66171
   ShannonBoxxHoa KỳBóng đáVàng66172
   Simone BrazilBóng đáBạc66172
   Jae-YoungYoonHàn QuốcBóng bànĐồng66172
   SteeveGuénotPhápĐấu vậtVàng66172
   ArmenVardanianUkrainaĐấu vậtĐồng66172
   JessicaMendozaHoa KỳBóng mềmBạc66173
   Gillianvan den BergHà LanBóng nướcVàng66173
   YuliyaChermoshanskayaNgaĐiền kinhVàng66174
   HannaThompsonHoa KỳĐấu kiếmBạc66175
   YelenaDmitriyevaNgaBóng némBạc66175
   WarrenPotentAustraliaBắn súngĐồng66175
   LaceyNymeyerHoa KỳBơiBạc66175
   JaouadGharibMoroccoĐiền kinhBạc66176
   ShaharZubariIsraelĐua thuyền buồmĐồng66177
   TessaParkinsonAustraliaĐua thuyền buồmVàng66177
   OtarTushishviliGruziaĐấu vậtĐồng66177
   Keri-AnnePayneAnhBơiBạc66178
   TiaHellebautBỉĐiền kinhVàng66182
   JuliaSmitHoa KỳBơiBạc66183
   JuliaSmitHoa KỳBơiĐồng66183
   SatokoMabuchiNhật BảnBóng mềmVàng67163
   PriscillaLopes-SchliepCanadaĐiền kinhĐồng67163
   JodieBoweringAustraliaBóng mềmĐồng67167
   LionelMessiArgentinaBóng đáVàng67169
   WangFengTrung QuốcNhảy cầuVàng67170
   MichaelFraterJamaicaĐiền kinhVàng67170
   YukiOtaNhật BảnĐấu kiếmBạc67171
   YingyangBaoTrung QuốcĐấu kiếmBạc67172
   Rafinha BrazilBóng đáĐồng67172
   RobynAh Mow-SantosHoa KỳBóng chuyềnBạc67172
   MattMitchamAustraliaNhảy cầuVàng67174
   Gyeong-SeonHwangHàn QuốcTaekwondoVàng67174
   SandraŠarićCroatiaTaekwondoĐồng67175
   JosefaIdem-GuerriniÝMôn canoeingBạc67176
   MikhailIgnatyevNgaĐua xe đạpĐồng67176
   StephRiceAustraliaBơiVàng67176
   StephRiceAustraliaBơiVàng67176
   StephRiceAustraliaBơiVàng67176
   GwladysEpanguePhápTaekwondoĐồng67176
   GørilSnorroeggenNa UyBóng némVàng67177
   IrinaPoltoratskayaNgaBóng némBạc67177
   RanomiKromowidjojoHà LanBơiVàng67178
   Manonvan RooijenHà LanBơiVàng67178
   ZhuQinanTrung QuốcBắn súngBạc67180
   LiuZigeTrung QuốcBơiVàng67181
   AngieBainbridgeAustraliaBơiVàng67181
   KarinThürigThụy SĩĐua xe đạpĐồng67182
   IlonaKorstinNgaBóng rổĐồng67183
   AndreasHelgstrandĐan MạchCưỡi ngựaĐồng67183
   KristineLundeNa UyBóng némVàng67183
   JeremyWarinerHoa KỳĐiền kinhBạc67188
   JeremyWarinerHoa KỳĐiền kinhVàng67188
   AmyRodriguezHoa KỳBóng đáVàng68163
   KimRhodeHoa KỳBắn súngBạc68163
   ClaudiaBurkartArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng68165
   BeataMikołajczykBa LanMôn canoeingBạc68170
   KerstinStegemannĐứcBóng đáĐồng68170
   CoreyCogdellHoa KỳBắn súngĐồng68170
   GuoDanTrung QuốcBắn cungBạc68171
   Kóki BrazilBóng đáBạc68171
   UrsulaHollĐứcBóng đáĐồng68172
   Daniëllede BruijnHà LanBóng nướcVàng68172
   ShereefaLloydJamaicaĐiền kinhĐồng68172
   NinoSchurterThụy SĩĐua xe đạpĐồng68173
   Cha-YeonKimHàn QuốcBóng némĐồng68173
   Anne-LaureViardPhápMôn canoeingĐồng68174
   VictoriaNikichinaNgaĐấu kiếmVàng68174
   ZhaoYudiaoTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc68174
   SungYu-ChiĐài LoanTaekwondoĐồng68174
   AletteSijbringHà LanBóng nướcVàng68174
   SueBirdHoa KỳBóng rổVàng68175
   WeiYiliTrung QuốcCầu lôngĐồng68175
   GlebGalperinNgaNhảy cầuĐồng68175
   GlebGalperinNgaNhảy cầuĐồng68175
   TinaCookAnhCưỡi ngựaĐồng68175
   TinaCookAnhCưỡi ngựaĐồng68175
   YangYuTrung QuốcBơiBạc68175
   SerenaWilliamsHoa KỳTennisVàng68175
   MaksimDyldinNgaĐiền kinhĐồng68175
   SarahWebbAnhĐua thuyền buồmVàng68176
   TangJingzhiTrung QuốcBơiBạc68176
   Tae-JinSonHàn QuốcTaekwondoVàng68176
   ServetTazegülThổ Nhĩ KỳTaekwondoĐồng68176
   TianJiaTrung QuốcBóng chuyền bãi biểnBạc68177
   FedericaPellegriniÝBơiVàng68177
   LeiselJonesAustraliaBơiVàng68177
   LeiselJonesAustraliaBơiBạc68177
   LeiselJonesAustraliaBơiVàng68177
   MirnaJukicÁoBơiĐồng68178
   ShingoSuetsuguNhật BảnĐiền kinhĐồng68178
   ChrisBrownBahamasĐiền kinhBạc68178
   ZhuQianweiTrung QuốcBơiBạc68179
   GroHammersengNa UyBóng némVàng68180
   HuBinyuanTrung QuốcBắn súngĐồng68180
   FemkeHeemskerkHà LanBơiVàng68180
   CaiYunTrung QuốcCầu lôngBạc68181
   SamuelSánchezTây Ban NhaĐua xe đạpVàng68181
   DaraTorresHoa KỳBơiBạc68183
   DaraTorresHoa KỳBơiBạc68183
   DaraTorresHoa KỳBơiBạc68183
   MarkLopezHoa KỳTaekwondoBạc68183
   NickWillisNew ZealandĐiền kinhBạc68183
   XueMingTrung QuốcBóng chuyềnĐồng68193
   LiuChunhongTrung QuốcCử tạVàng69160
   OksanaSlivenkoNgaCử tạBạc69164
   DonnyRobinsonHoa KỳĐua xe đạpĐồng69165
   Tigran G.MartirosyanArmeniaCử tạĐồng69165
   GervasioDeferrTây Ban NhaThể dục dụng cụBạc69166
   VirginiaKravariotiHy LạpĐua thuyền buồmĐồng69166
   VencelasDabayaPhápCử tạBạc69167
   LiaoHuiTrung QuốcCử tạVàng69168
   Jeong-JuKimHàn QuốcQuyền AnhĐồng69170
   BrittaOppeltĐứcChèo thuyềnĐồng69172
   BakhytSarsekbayevKazakhstanQuyền AnhVàng69173
   AnnekatrinThieleĐứcChèo thuyềnBạc69173
   MaríaEspinozaMexicoTaekwondoVàng69173
   BershawnJacksonHoa KỳĐiền kinhĐồng69173
   CarlosBanteuxCubaQuyền AnhBạc69174
   SergiEnriqueTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc69174
   HinrichRomeikeĐứcCưỡi ngựaVàng69175
   HinrichRomeikeĐứcCưỡi ngựaVàng69175
   BelénSucciArgentinaKhúc côn cầu sân cỏĐồng69175
   MaartjePaumenHà LanKhúc côn cầu sân cỏVàng69176
   ChibuzorOkonkwoNigeriaBóng đáBạc69177
   Hanati SilamuSilamuTrung QuốcQuyền AnhĐồng69179
   JenniScreenAustraliaBóng rổBạc69180
   JulienAbsalonPhápĐua xe đạpVàng69180
   OlivierBaussetPhápĐua thuyền buồmĐồng69180
   ChrisNewtonAnhĐua xe đạpĐồng69181
   JonasWarrerĐan MạchĐua thuyền buồmVàng69181
   MichaelMørkøvĐan MạchĐua xe đạpBạc69183
   IkechukwuEzenwaNigeriaBóng đáBạc69185
   ThaisHenríquezTây Ban NhaBơi đồng diễnBạc69185
   RebeccaAdlingtonAnhBơiVàng70179
   RebeccaAdlingtonAnhBơiVàng70179
   MasaeUenoNhật BảnJudoVàng70160
   AnnaMearesAustraliaĐua xe đạpBạc70165
   NataliyaDavydovaUkrainaCử tạĐồng70165
   HannahDavisAustraliaMôn canoeingĐồng70167
   Chol-MinPakBắc Triều TiênJudoĐồng70169
   SaraNordenstamNa UyBơiĐồng70169
   MelRipponAustraliaBóng nướcĐồng70169
   DuJingTrung QuốcCầu lôngVàng70170
   GuoShuangTrung QuốcĐua xe đạpĐồng70170
   SadaJocobsonHoa KỳĐấu kiếmBạc70170
   SadaJacobsonHoa KỳĐấu kiếmĐồng70170
   Ilsinho BrazilBóng đáĐồng70170
   Nam-SunKimHàn QuốcBóng némĐồng70170
   RondaRouseyHoa KỳJudoĐồng70170
   DiegoRomeroÝĐua thuyền buồmĐồng70170
   EmiInuiNhật BảnBóng mềmVàng70170
   NinaSolheimNa UyTaekwondoBạc70170
   MatthiasWitthausĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng70172
   JamieDwyerAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng70172
   YalennisCastilloCubaJudoBạc70172
   ErinPhillipsAustraliaBóng rổBạc70173
   IkerMartínezTây Ban NhaĐua thuyền buồmBạc70173
   EmmaKnoxAustraliaBóng nướcĐồng70173
   AaronArmstrongTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc70173
   LyndsieFogartyAustraliaMôn canoeingĐồng70174
   NadineAngererĐứcBóng đáĐồng70174
   YekaterinaMarennikovaNgaBóng némBạc70174
   EduardArbósTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc70174
   MaYiboTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc70174
   NickFfrostAustraliaBơiĐồng70174
   Yong-GyuLeeHàn QuốcBóng chàyVàng70175
   MistyMayHoa KỳBóng chuyền bãi biểnVàng70175
   IlliaKvashaUkrainaNhảy cầuĐồng70175
   HopeSoloHoa KỳBóng đáVàng70175
   TiborWeißenbornĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng70175
   EliMathesonAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng70175
   ErinCafaroHoa KỳChèo thuyềnVàng70175
   ChristineOhuruoguAnhĐiền kinhVàng70175
   NicolásParejaArgentinaBóng đáVàng70177
   AnnemiekeBesHà LanĐua thuyền buồmBạc70177
   SimonWhitfieldCanadaBa môn phối hợpBạc70177
   ViktorRubanUkrainaBắn cungVàng70178
   LinDanTrung QuốcCầu lôngVàng70178
   FabienLefèvrePhápMôn canoeingBạc70178
   YaseminSmitHà LanBóng nướcVàng70178
   NestaCarterJamaicaĐiền kinhVàng70178
   KatrinWagner-AugustinĐứcMôn canoeingĐồng70179
   KatrinWagner-AugustinĐứcMôn canoeingVàng70179
   HisayoshiSatoNhật BảnBơiĐồng70179
   BrittaHeidemannĐứcĐấu kiếmVàng70180
   MondayJamesNigeriaBóng đáBạc70180
   DarrenBundockAustraliaĐua thuyền buồmBạc70180
   EmilySilverHoa KỳBơiBạc70180
   ZhouYafeiTrung QuốcBơiĐồng70180
   ThiagoNevesBrazilBóng đáĐồng70182
   DinaraSafinaNgaTennisBạc70182
   MiekeCaboutHà LanBóng nướcVàng70182
   NataliyaDobrynskaUkrainaĐiền kinhVàng70182
   EdithBoschHà LanJudoĐồng70183
   ŁukaszPawłowskiBa LanChèo thuyềnBạc70183
   JoeGlanfieldAnhĐua thuyền buồmBạc70183
   LobkeBerkhoutHà LanĐua thuyền buồmBạc70183
   Kara LynnJoyceHoa KỳBơiBạc70183
   Kara LynnJoyceHoa KỳBơiBạc70183
   IrvingSaladinoPanamaĐiền kinhVàng70183
   ZhangXiTrung QuốcBóng chuyền bãi biểnĐồng70184
   AnneVan OlstĐan MạchCưỡi ngựaĐồng70184
   YekaterinaAndryushinaNgaBóng némBạc70185
   FemkeDekkerHà LanChèo thuyềnBạc70186
   HelenTangerHà LanChèo thuyềnBạc70186
   Jaqueline BrazilBóng chuyềnVàng70186
   AsbelKipropKenyaĐiền kinhVàng70186
   EfeAmbroseNigeriaBóng đáBạc70187
   Annemiekde HaanHà LanChèo thuyềnBạc70187
   KerriWalshHoa KỳBóng chuyền bãi biểnVàng70188
   Hans PeterMinderhoudHà LanCưỡi ngựaBạc70188
   TomAshleyNew ZealandĐua thuyền buồmVàng70188
   Mari BrazilBóng chuyềnVàng70188
   MaYunwenTrung QuốcBóng chuyềnĐồng70189
   BlankaVlašićCroatiaĐiền kinhBạc70193
   ZhaoRuiruiTrung QuốcBóng chuyềnĐồng70196
   Bárbara BrazilBóng đáBạc71170
   RamónAlegreTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc71171
   MelanieBehringerĐứcBóng đáĐồng71172
   RafaelSóbisBrazilBóng đáĐồng71173
   SongQinglingTrung QuốcKhúc côn cầu sân cỏBạc71174
   AntónPazTây Ban NhaĐua thuyền buồmVàng71175
   AgnieszkaWieszczekBa LanĐấu vậtĐồng71175
   Ji-ManHwangHàn QuốcCầu lôngĐồng71176
   NatáliaFalavignaBrazilTaekwondoĐồng71178
   Alexandre Pato BrazilBóng đáĐồng71179
   Sun-YeongHeoHàn QuốcBóng némĐồng71180
   GeraintThomasAnhĐua xe đạpVàng71183
   DmitrijOvtcharovĐứcBóng bànBạc71183
   MalcolmPageAustraliaĐua thuyền buồmVàng71185
   BevanDochertyNew ZealandBa môn phối hợpĐồng71185
   Ilsevan der MeijdenHà LanBóng nướcVàng71185
   StankaZlatevaBulgariaĐấu vậtBạc72163
   BecRipponAustraliaBóng nướcĐồng72167
   RossEdgarAnhĐua xe đạpBạc72168
   LautaroAcostaArgentinaBóng đáVàng72168
   Seong-HyeonParkHàn QuốcBắn cungBạc72170
   Seong-HyeonParkHàn QuốcBắn cungVàng72170
   BrittanyHayesHoa KỳBóng nướcBạc72170
   KyokoHamaguchiNhật BảnĐấu vậtĐồng72170
   SaschaKleinĐứcNhảy cầuBạc72172
   KielBrownAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng72172
   TanyaHardingAustraliaBóng mềmĐồng72172
   Marcelo BrazilBóng đáĐồng72173
   LaurenCheneyHoa KỳBóng đáVàng72173
   RasmusQuistĐan MạchChèo thuyềnĐồng72173
   MikhailKuznetsovNgaMôn canoeingĐồng72174
   YukikoUenoNhật BảnBóng mềmVàng72174
   CarlosEspínolaArgentinaĐua thuyền buồmĐồng72175
   Jong-OJinHàn QuốcBắn súngBạc72175
   OleksandrPetrivUkrainaBắn súngVàng72175
   Jong-OJinHàn QuốcBắn súngVàng72175
   WangHaoTrung QuốcBóng bànBạc72175
   WangHaoTrung QuốcBóng bànVàng72175
   BenjaminWeßĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng72176
   ChristianeHuthĐứcChèo thuyềnBạc72177
   SarahStevensonAnhTaekwondoĐồng72177
   WangJiaoTrung QuốcĐấu vậtVàng72177
   TonjeNøstvoldNa UyBóng némVàng72178
   Jeong-HoHongHàn QuốcBóng némĐồng72178
   VasiliosPolymerosHy LạpChèo thuyềnBạc72178
   Seung-MinYuHàn QuốcBóng bànĐồng72178
   PatrickHausdingĐứcNhảy cầuBạc72179
   EddieOckendenAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng72179
   Jens-ErikMadsenĐan MạchĐua xe đạpBạc72180
   Im-JeongChoiHàn QuốcBóng némĐồng72180
   IsabelSwanBrazilĐua thuyền buồmĐồng72180
   FernandoEchavarriTây Ban NhaĐua thuyền buồmVàng72180
   ZhangNaTrung QuốcBóng chuyềnĐồng72180
   LeonelSuárezCubaĐiền kinhĐồng72180
   PeterOdemwingieNigeriaBóng đáBạc72181
   BartłomiejPawełczakBa LanChèo thuyềnBạc72182
   RajmondDebevecSloveniaBắn súngĐồng72182
   JunichiMiyashitaNhật BảnBơiĐồng72182
   OleksiyPryhorovUkrainaNhảy cầuĐồng72183
   PeterThomsenĐứcCưỡi ngựaVàng72183
   ThiagoSilvaBrazilBóng đáĐồng72183
   InnaBliznovaNgaBóng némBạc72183
   MiłoszBernatajtysBa LanChèo thuyềnBạc72183
   JulienBontempsPhápĐua thuyền buồmBạc72183
   TonjeLarsenNa UyBóng némVàng72184
   ThomasEbertĐan MạchChèo thuyềnVàng72184
   MortenJørgensenĐan MạchChèo thuyềnVàng72184
   IrinaSokolovskayaNgaBóng rổĐồng72186
   PawełRańdaBa LanChèo thuyềnBạc72186
   WangJieTrung QuốcBóng chuyền bãi biểnBạc72187
   DimitrisMougiosHy LạpChèo thuyềnBạc72191
   Ismail AhmedIsmailSudanĐiền kinhBạc72193
   RenéEndersĐứcĐua xe đạpĐồng73165
   RalfSchumannĐứcBắn súngBạc73167
   NicoleDavisHoa KỳBóng chuyềnBạc73167
   MichalMartikánSlovakiaMôn canoeingVàng73170
   TairiaFlowersHoa KỳBóng mềmBạc73170
   LaurenLappinHoa KỳBóng mềmBạc73170
   TraceyMosleyAustraliaBóng mềmĐồng73170
   PattyCardenasHoa KỳBóng nướcBạc73170
   MarielZagunisHoa KỳĐấu kiếmVàng73173
   MarielZagunisHoa KỳĐấu kiếmĐồng73173
   Diego BrazilBóng đáĐồng73173
   JuanFernándezTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc73174
   CappiePondexterHoa KỳBóng rổVàng73175
   TamásKissHungaryMôn canoeingĐồng73175
   ÉverBanegaArgentinaBóng đáVàng73175
   ElnurMəmmədliAzerbaijanJudoVàng73175
   RasulBokiyevTajikistanJudoĐồng73175
   KateGyntherAustraliaBóng nướcĐồng73175
   BenjaminBoukpetiTogoMôn canoeingĐồng73176
   SebastianBiederlackĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng73176
   LeandroGuilheiroBrazilJudoĐồng73176
   GeorgetaDamian-AndrunacheRomaniaChèo thuyềnVàng73177
   GeorgetaDamian-AndrunacheRomaniaChèo thuyềnĐồng73177
   HirokoSakaiNhật BảnBóng mềmVàng73177
   MarinaKarpuninaNgaBóng rổĐồng73178
   Jae-JinLeeHàn QuốcCầu lôngĐồng73178
   SalvatoreSanzoÝĐấu kiếmĐồng73178
   EliseLaverickAnhChèo thuyềnĐồng73178
   KosukeKitajimaNhật BảnBơiVàng73178
   KosukeKitajimaNhật BảnBơiVàng73178
   KosukeKitajimaNhật BảnBơiĐồng73178
   AlisonGregorkaHoa KỳBóng nướcBạc73178
   NovaWidiantoIndonesiaCầu lôngBạc73179
   JoséSosaArgentinaBóng đáVàng73179
   SaniKaitaNigeriaBóng đáBạc73179
   HannesPeckoltĐứcĐua thuyền buồmĐồng73179
   NikitaCuffeAustraliaBóng nướcĐồng73179
   Yong-DaeLeeHàn QuốcCầu lôngVàng73180
   ElaineBreedenHoa KỳBơiBạc73180
   ChenJinTrung QuốcCầu lôngĐồng73181
   AndreasDibowskiĐứcCưỡi ngựaVàng73181
   MihaiCovaliuRomaniaĐấu kiếmĐồng73181
   TimoBollĐứcBóng bànBạc73181
   Yeong-MinGoHàn QuốcBóng chàyVàng73182
   RebeccaRomeroAnhĐua xe đạpVàng73182
   ZhouSuhongTrung QuốcBóng chuyềnĐồng73182
   RodicaFlorea-ŞerbanRomaniaChèo thuyềnĐồng73183
   LotteFriisĐan MạchBơiĐồng73183
   JaimeHippHoa KỳBóng nướcBạc73183
   ZacPurchaseAnhChèo thuyềnVàng73184
   VladislavFrolovNgaĐiền kinhĐồng73184
   IainBrambellCanadaChèo thuyềnĐồng73185
   MikeLewisCanadaChèo thuyềnĐồng73185
   LiamParsonsCanadaChèo thuyềnĐồng73185
   ChristineMagnusonHoa KỳBơiBạc73185
   AllisonSchmittHoa KỳBơiĐồng73185
   ChristineMagnusonHoa KỳBơiBạc73185
   VenusWilliamsHoa KỳTennisVàng73185
   AlexSchwazerÝĐiền kinhVàng73185
   Annemariekevan RumptHà LanChèo thuyềnBạc73186
   LiuYananTrung QuốcBóng chuyềnĐồng73186
   LiJuanTrung QuốcBóng chuyềnĐồng73187
   Walewska BrazilBóng chuyềnVàng73190
   Godfrey KhotsoMokoenaNam PhiĐiền kinhBạc73190
   AnetaPastuszka-KoniecznaBa LanMôn canoeingBạc74167
   ManucharK'virk'eliaGruziaĐấu vậtVàng74170
   CarlosNevadoĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng74171
   NahoEmotoNhật BảnBóng mềmVàng74171
   SergioAgüeroArgentinaBóng đáVàng74172
   Karoline DyhreBreivangNa UyBóng némVàng74172
   Kari MetteJohansenNa UyBóng némVàng74172
   SoslanTigiyevUzbekistanĐấu vậtBạc74172
   PabloZabaletaArgentinaBóng đáVàng74174
   TimoWeßĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng74175
   YavorYanakievBulgariaĐấu vậtĐồng74175
   AndrejusZadneprovskisLitvaNăm môn phối hợpĐồng74176
   MaLinTrung QuốcBóng bànVàng74176
   MaLinTrung QuốcBóng bànVàng74176
   MuradGaydarovBelarusĐấu vậtĐồng74176
   McLainWardHoa KỳCưỡi ngựaVàng74177
   KirilTerzievBulgariaĐấu vậtĐồng74177
   PangWeiTrung QuốcBắn súngVàng74178
   ChangYongxiangTrung QuốcĐấu vậtBạc74178
   ChristopheGuénotPhápĐấu vậtĐồng74178
   Lucas BrazilBóng đáĐồng74179
   BirgitPrinzĐứcBóng đáĐồng74179
   YulieskiGourrielCubaBóng chàyBạc74180
   SarahSiegelaarHà LanChèo thuyềnBạc74180
   BuvaisaSaytiyevNgaĐấu vậtVàng74180
   Hyo-JeongLeeHàn QuốcCầu lôngBạc74181
   Hyo-JeongLeeHàn QuốcCầu lôngVàng74181
   Luis MiguelRodríguezCubaBóng chàyBạc74181
   MarkHunterAnhChèo thuyềnVàng74181
   EnikoBarabasRomaniaChèo thuyềnĐồng74181
   StevenBurkeAnhĐua xe đạpĐồng74183
   Tae-HwanParkHàn QuốcBơiBạc74183
   Tae-HwanParkHàn QuốcBơiVàng74183
   NelsonÉvoraBồ Đào NhaĐiền kinhVàng74183
   Jan PeterPeckoltĐứcĐua thuyền buồmĐồng74184
   Paula BrazilBóng chuyềnVàng74184
   JurajTarrSlovakiaMôn canoeingBạc74190
   NadezhdaYevstyukhinaNgaCử tạĐồng75164
   CaoLeiTrung QuốcCử tạVàng75168
   Gi-ChunWangHàn QuốcJudoBạc75171
   EzequielLavezziArgentinaBóng đáVàng75173
   LindseyBergHoa KỳBóng chuyềnBạc75173
   Geun-UJeongHàn QuốcBóng chàyVàng75174
   KaraLawsonHoa KỳBóng rổVàng75175
   GiorvisDuvergelCubaBóng chàyBạc75175
   ArturAivazianUkrainaBắn súngVàng75175
   AllaVazheninaKazakhstanCử tạBạc75175
   DenysYurchenkoUkrainaĐiền kinhĐồng75175
   PavolHochschornerSlovakiaMôn canoeingVàng75176
   TomaszMotykaBa LanĐấu kiếmBạc75176
   JuanGarcíaTây Ban NhaBóng némĐồng75176
   RobHammondAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng75176
   DavidGuestAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng75177
   BairBadyonovNgaBắn cungĐồng75178
   NicoleBarnhartHoa KỳBóng đáVàng75178
   KimWilloughbyHoa KỳBóng chuyềnBạc75178
   RobertAndrzejukBa LanĐấu kiếmBạc75179
   LiamDe YoungAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng75179
   EmilioCorrea, Jr.CubaQuyền AnhBạc75180
   AdamWierciochBa LanĐấu kiếmBạc75180
   ErikVendtHoa KỳBơiVàng75180
   HeatherPetriHoa KỳBóng nướcBạc75180
   NaokiTsukaharaNhật BảnĐiền kinhĐồng75180
   RodoslawZawrotniakBa LanĐấu kiếmBạc75181
   EmmanuelEkpoNigeriaBóng đáBạc75181
   DarrenSutherlandIrelandQuyền AnhĐồng75182
   VijenderSinghẤn ĐộQuyền AnhĐồng75182
   JuanRiquelmeArgentinaBóng đáVàng75182
   MaritFrafjordNa UyBóng némVàng75182
   FergusKavanaghAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng75182
   StephanieSchillerĐứcChèo thuyềnĐồng75182
   NienkeKingmaHà LanChèo thuyềnBạc75182
   EmmanuelCallanderTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc75182
   PennyTaylorAustraliaBóng rổBạc75183
   KeethSmartHoa KỳĐấu kiếmBạc75183
   MarkKnowlesAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng75183
   AnnaMickelson-CumminsHoa KỳChèo thuyềnVàng75183
   YangHaoTrung QuốcBóng chuyềnĐồng75183
   FengKunTrung QuốcBóng chuyềnĐồng75183
   KestonBledmanTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc75183
   JulienPilletPhápĐấu kiếmVàng75184
   DavidAlegreTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc75184
   MadsRasmussenĐan MạchChèo thuyềnĐồng75184
   SantiagoLangeArgentinaĐua thuyền buồmĐồng75184
   TakuroFujiiNhật BảnBơiĐồng75184
   JamesWilliamsHoa KỳĐấu kiếmBạc75185
   FemiAjiloreNigeriaBóng đáBạc75185
   EskildEbbesenĐan MạchChèo thuyềnVàng75185
   JonBeareCanadaChèo thuyềnĐồng75185
   ChristianReitzĐứcBắn súngĐồng75185
   Iefkevan BelkumHà LanBóng nướcVàng75185
   MeikeDe NooyHà LanBóng nướcVàng75185
   JonderMartínezCubaBóng chàyBạc75187
   MadsAndersenĐan MạchChèo thuyềnVàng75187
   BorisSteimetzPhápBơiBạc75187
   LauraSummertonAustraliaBóng rổBạc75189
   XueChenTrung QuốcBóng chuyền bãi biểnĐồng75189
   ManZhongTrung QuốcĐấu kiếmVàng75190
   KimberlyGlassHoa KỳBóng chuyềnBạc75190
   JanFrodenoĐứcBa môn phối hợpVàng75193
   XuYunliTrung QuốcBóng chuyềnĐồng75196
   AliciaMcCormackAustraliaBóng nướcĐồng76167
   GlennAshbyAustraliaĐua thuyền buồmBạc76170
   AlexandreDespatieCanadaNhảy cầuBạc76173
   Else-MartheSørlieNa UyBóng némVàng76177
   DebbieFloodAnhChèo thuyềnBạc76177
   JaroslavVolfCH CzechMôn canoeingBạc76178
   XavierRibasTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc76178
   CarolineEvers-SwindellNew ZealandChèo thuyềnVàng76178
   AnnieVernonAnhChèo thuyềnBạc76179
   Sassá BrazilBóng chuyềnVàng76179
   NobuharuAsaharaNhật BảnĐiền kinhĐồng76179
   Hernanes BrazilBóng đáĐồng76180
   Ronaldinho BrazilBóng đáĐồng76180
   MichaelMathieuBahamasĐiền kinhBạc76180
   RodrigoGarzaTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc76182
   Carol BrazilBóng chuyềnVàng76182
   JamesDeGaleAnhQuyền AnhVàng76183
   KatjaNybergNa UyBóng némVàng76183
   LyudmilaPostnovaNgaBóng némBạc76183
   ThomasLurzĐứcBơiĐồng76183
   LouisSmithAnhThể dục dụng cụĐồng76184
   JoanneJacksonAnhBơiĐồng76184
   Gyeong-MoParkHàn QuốcBắn cungBạc76185
   Gyeong-MoParkHàn QuốcBắn cungVàng76185
   TamikaCatchingsHoa KỳBóng rổVàng76185
   IanMillarCanadaCưỡi ngựaBạc76185
   DenisAlekseyevNgaĐiền kinhĐồng76185
   MichaelFærk ChristensenĐan MạchĐua xe đạpBạc76186
   PaulManningAnhĐua xe đạpVàng76189
    BrazilBóng đáĐồng76189
   Bruninho BrazilBóng chuyềnBạc76190
   Murilo BrazilBóng chuyềnBạc76190
   Fabiana BrazilBóng chuyềnVàng76193
   TatyanaShchyegolevaNgaBóng rổĐồng76195
   WilliamFox-PittAnhCưỡi ngựaĐồng76195
   DanilaIzotovNgaBơiBạc76195
   Jae-HyokSaHàn QuốcCử tạVàng77165
   GevorgDavtyanArmeniaCử tạĐồng77165
   LiHongliTrung QuốcCử tạBạc77168
   MattEmmonsHoa KỳBắn súngBạc77172
   VincentHancockHoa KỳBắn súngVàng77172
   WillSimpsonHoa KỳCưỡi ngựaVàng77173
   YangXiuliTrung QuốcJudoVàng77173
   Jong-UkLeeHàn QuốcBóng chàyVàng77176
   XueTanTrung QuốcĐấu kiếmBạc77176
   Ânderson BrazilBóng đáĐồng77176
   RumyanaDzhadzharova-NeykovaBulgariaChèo thuyềnVàng77177
   MikeKoploveHoa KỳBóng chàyĐồng77178
   JustineSmethurstAustraliaBóng mềmĐồng77178
   EddieTubauTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc77180
   MichelleGueretteHoa KỳChèo thuyềnBạc77180
   SergeyUleginNgaMôn canoeingBạc77181
   MickaëlBourgainPhápĐua xe đạpĐồng77181
   MickaëlBourgainPhápĐua xe đạpBạc77181
   OliverKornĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng77181
   ChrisPaulHoa KỳBóng rổVàng77183
   TangBinTrung QuốcChèo thuyềnVàng77183
   AlekseyVerbovNgaBóng chuyềnĐồng77183
   JessicaSteffensHoa KỳBóng nướcBạc77183
   Luis MiguelNavasCubaBóng chàyBạc77184
   MatthewWellsAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng77184
   KathrinBoronĐứcChèo thuyềnĐồng77184
   JennieFinchHoa KỳBóng mềmBạc77185
   JiangLinTrung QuốcBắn cungĐồng77186
   VioricaSusanuRomaniaChèo thuyềnVàng77186
   VioricaSusanuRomaniaChèo thuyềnĐồng77186
   ChristianSüßĐứcBóng bànBạc77186
   HéctorOlivera Jr.CubaBóng chàyBạc77187
   SvetlanaAbrosimovaNgaBóng rổĐồng77188
   YevgenyLagunovNgaBơiBạc77188
   ZhangLinTrung QuốcBơiBạc77189
   AdielPalmaCubaBóng chàyBạc77190
   BradleyWigginsAnhĐua xe đạpVàng77190
   BradleyWigginsAnhĐua xe đạpVàng77190
   LaurenWengerHoa KỳBóng nướcBạc77191
   DavidNevilleHoa KỳĐiền kinhĐồng77193
   DavidNevilleHoa KỳĐiền kinhVàng77193
   LisaLeslieHoa KỳBóng rổVàng77196
   StéphaniePossamaiPhápJudoĐồng78172
   OndřejŠtěpánekCH CzechMôn canoeingBạc78173
   ArielPestanoCubaBóng chàyBạc78175
   ChineduOgbukeNigeriaBóng đáBạc78175
   NatashaWatleyHoa KỳBóng mềmBạc78175
   YipsiMorenoCubaĐiền kinhBạc78175
   ChristinaObergföllĐứcĐiền kinhĐồng78175
   AmbruseVanzekinNigeriaBóng đáBạc78176
   Jin-ManParkHàn QuốcBóng chàyVàng78177
   Chang-HwanLeeHàn QuốcBắn cungVàng78178
   YangWenjunTrung QuốcMôn canoeingVàng78178
   WalterPérezArgentinaĐua xe đạpVàng78178
   GeorginaEvers-SwindellNew ZealandChèo thuyềnVàng78178
   MichaëlGuigouPhápBóng némVàng78179
   GiampoieroPastoreÝĐấu kiếmĐồng78180
   RocOlivaTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc78180
   Jae-BeomKimHàn QuốcJudoBạc78180
   PaulGoodisonAnhĐua thuyền buồmVàng78180
   Won-SamJangHàn QuốcBóng chàyVàng78181
   ShaneRoseAustraliaCưỡi ngựaBạc78181
   KikoFábregasTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc78182
   WuYouTrung QuốcChèo thuyềnBạc78182
   GaoYulanTrung QuốcChèo thuyềnBạc78182
   DianaTaurasiHoa KỳBóng rổVàng78183
   TobiasHaukeĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng78183
   PolAmatTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc78183
   Marcelinho BrazilBóng chuyềnBạc78183
   MarliesSmuldersHà LanChèo thuyềnBạc78184
   Escadinha BrazilBóng chuyềnBạc78184
   AntonKokorinNgaĐiền kinhĐồng78184
   ToniTaulerTây Ban NhaĐua xe đạpBạc78185
   WestleyGoughNew ZealandĐua xe đạpĐồng78185
   ManuelaLutzeĐứcChèo thuyềnĐồng78185
   EdClancyAnhĐua xe đạpVàng78186
   MikhailPolishchukNgaBơiBạc78186
   NataliyaVodopyanovaNgaBóng rổĐồng78188
   DavidFlorenceAnhMôn canoeingBạc78188
   JesseSergentNew ZealandĐua xe đạpĐồng78188
   MatteoTagliariolÝĐấu kiếmVàng78188
   MatteoTagliariolÝĐấu kiếmĐồng78188
   RobertScheidtBrazilĐua thuyền buồmBạc78188
   EamonSullivanAustraliaBơiBạc78189
   EamonSullivanAustraliaBơiĐồng78189
   EamonSullivanAustraliaBơiBạc78189
   DiegoConfalonieriÝĐấu kiếmĐồng78190
   AlfredoRotaÝĐấu kiếmĐồng78190
   OladapoOlufemiNigeriaBóng đáBạc78190
   CandaceParkerHoa KỳBóng rổVàng78193
   BrendaVillaHoa KỳBóng nướcBạc79163
   MichalRiszdorferSlovakiaMôn canoeingBạc79176
   PromiseIsaacNigeriaBóng đáBạc79178
   ElsieWindesHoa KỳBóng nướcBạc79178
   ReggieWitherspoonHoa KỳĐiền kinhVàng79178
   MauroNespoliÝBắn cungBạc79180
   KatieSmithHoa KỳBóng rổVàng79180
   OnyekachiApamNigeriaBóng đáBạc79180
   VictorObinnaNigeriaBóng đáBạc79180
   MargaretHoelzerHoa KỳBơiĐồng79180
   MargaretHoelzerHoa KỳBơiBạc79180
   MargaretHoelzerHoa KỳBơiBạc79180
   IbrahimCamejoCubaĐiền kinhĐồng79180
   AndreaFacchinÝMôn canoeingĐồng79182
   StanislasWawrinkaThụy SĩTennisVàng79182
   HadjSayed BonehkohalIranTaekwondoVàng79182
   JinZiweiTrung QuốcChèo thuyềnVàng79183
   AnnaGoodaleHoa KỳChèo thuyềnVàng79183
   CarolineLindHoa KỳChèo thuyềnVàng79183
   IoanaPapucRomaniaChèo thuyềnĐồng79183
   DavidPayneHoa KỳĐiền kinhBạc79183
   NorbertoGonzálezCubaBóng chàyBạc79184
   InnaSuslinaNgaBóng némBạc79184
   AlbertSalaTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc79185
   LindsaySchoopHoa KỳChèo thuyềnVàng79185
   SimonAspelinThụy ĐiểnTennisBạc79185
   BetseyArmstrongHoa KỳBóng nướcBạc79185
   MarcRyanNew ZealandĐua xe đạpĐồng79186
   TravisBrooksAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng79186
   EdvinasKrungolcasLitvaNăm môn phối hợpBạc79187
   ZhuGuoTrung QuốcTaekwondoĐồng79187
   FrankOstholtĐứcCưỡi ngựaVàng79188
   SusanFranciaHoa KỳChèo thuyềnVàng79188
   CatOstermanHoa KỳBóng mềmBạc79188
   MahiedineMekhissi-BenabbadPhápĐiền kinhBạc79190
   YevgeniyLukyanenkoNgaĐiền kinhBạc79190
   WaltonEllerHoa KỳBắn súngVàng79191
   FabienGilotPhápBơiBạc79192
   GustavLarssonThụy ĐiểnĐua xe đạpBạc79194
   Thaísa BrazilBóng chuyềnVàng79196
   DexterFowlerHoa KỳBóng chàyĐồng79198
   Gyeong-MiJeongHàn QuốcJudoĐồng80169
   Mariekevan den HamHà LanBóng nướcVàng80169
   MiaSantoromitoAustraliaBóng nướcĐồng80169
   EduardoParetCubaBóng chàyBạc80170
   FrancescoD'AnielloÝBắn súngBạc80170
   MichelEnríquezCubaBóng chàyBạc80175
   WalterDixHoa KỳĐiền kinhĐồng80175
   WalterDixHoa KỳĐiền kinhĐồng80175
   AlfredoDespaigneCubaBóng chàyBạc80177
   JasonKennyAnhĐua xe đạpBạc80177
   JasonKennyAnhĐua xe đạpVàng80177
   VladimirIsakovNgaBắn súngĐồng80178
   NoekiKleinHà LanBóng nướcVàng80179
   MariyaAbakumovaNgaĐiền kinhBạc80179
   BelindaSnellAustraliaBóng rổBạc80180
   HeHanbinTrung QuốcCầu lôngĐồng80180
   DmitryLarionovNgaMôn canoeingĐồng80180
   ArnaudTournantPhápĐua xe đạpBạc80180
   AlekseyMarkovNgaĐua xe đạpĐồng80180
   DiegoOcchiuzziÝĐấu kiếmĐồng80180
   KariGrimsbøNa UyBóng némVàng80180
   PhilipWitteĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng80180
   ThomasJohanssonThụy ĐiểnTennisBạc80180
   NiklasMeinertĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng80181
   FranciscoCortésTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc80181
   FuHaifengTrung QuốcCầu lôngBạc80182
   Eirik VeråsLarsenNa UyMôn canoeingBạc80182
   LucAbaloPhápBóng némVàng80182
   SturlaÁsgeirssonIcelandBóng némBạc80182
   XiAihuaTrung QuốcChèo thuyềnVàng80182
   KellyHardieAustraliaBóng mềmĐồng80182
   BarboraŠpotákováCH CzechĐiền kinhVàng80182
   KimWraaeĐan MạchMôn canoeingBạc80183
   AnnaBebingtonAnhChèo thuyềnĐồng80183
   KatherineGraingerAnhChèo thuyềnBạc80183
   SimonaStrimbeschi-MuşatRomaniaChèo thuyềnĐồng80183
   AdamPineAustraliaBơiBạc80183
   TanieleGofersAustraliaBóng nướcĐồng80183
   RaúlLópezTây Ban NhaBóng rổBạc80184
   AndreasIhleĐứcMôn canoeingVàng80184
   MaxMüllerĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng80185
   YekaterinaKhodatovich-KarstenBelarusChèo thuyềnĐồng80185
   ZhangYangyangTrung QuốcChèo thuyềnVàng80185
   RafaelNadalTây Ban NhaTennisVàng80185
   RogerFedererThụy SĩTennisVàng80185
   OgonnaNnamaniHoa KỳBóng chuyềnBạc80185
   Sang-EunOHàn QuốcBóng bànĐồng80186
   LoganTomHoa KỳBóng chuyềnBạc80186
   MartinIbsenĐan MạchĐua thuyền buồmVàng80188
   GrantBritsAustraliaBơiĐồng80188
   RichardThompsonTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc80188
   RichardThompsonTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc80188
   Emanuel BrazilBóng chuyền bãi biểnĐồng80190
   UlrichRobeiriPhápĐấu kiếmVàng80190
   DeleAdeleyeNigeriaBóng đáBạc80190
   Alexander DaleOenNa UyBơiBạc80190
   NovakĐokovićSerbiaTennisĐồng80190
   StevenLopezHoa KỳTaekwondoĐồng80191
   DayronRoblesCubaĐiền kinhVàng80191
   SamBewleyNew ZealandĐua xe đạpĐồng80192
   AlexSilvaBrazilBóng đáĐồng80192
   OussamaMellouliTunisiaBơiVàng80192
   RyanCochraneCanadaBơiĐồng80192
   BorisSansonPhápĐấu kiếmVàng80193
   CésarCielo FilhoBrazilBơiVàng80195
   CésarCielo FilhoBrazilBơiĐồng80195
   GermaineMasonAnhĐiền kinhBạc80195
   MauroSarmientoÝTaekwondoBạc80196
   KiyofumiNagaiNhật BảnĐua xe đạpĐồng81175
   QiuJianTrung QuốcBắn súngVàng81176
   YerkebulanShynaliyevKazakhstanQuyền AnhĐồng81178
   RomanHontiukUkrainaJudoĐồng81178
   CassiePattenAnhBơiĐồng81178
   TiagoCamiloBrazilJudoĐồng81180
   DoinaIgnatRomaniaChèo thuyềnĐồng81181
   XavierFernándezTây Ban NhaĐua thuyền buồmBạc81181
   FabianCancellaraThụy SĩĐua xe đạpVàng81186
   FabianCancellaraThụy SĩĐua xe đạpBạc81186
   SolomonOkoronkwoNigeriaBóng đáBạc81186
   KennyEganIrelandQuyền AnhBạc81187
   TinaThompsonHoa KỳBóng rổVàng81188
   ZhangXiaopingTrung QuốcQuyền AnhVàng81188
   TonyJeffriesAnhQuyền AnhĐồng81188
   TorstenEckbrettĐứcMôn canoeingĐồng81188
   DavidDaviesAnhBơiBạc81188
   LászlóCseh, Jr.HungaryBơiBạc81190
   LászlóCseh, Jr.HungaryBơiBạc81190
   LászlóCseh, Jr.HungaryBơiBạc81190
   PabloPrigioniArgentinaBóng rổĐồng81191
   FrancesHoughtonAnhChèo thuyềnBạc81193
   CarynDaviesHoa KỳChèo thuyềnVàng81193
   AlekseyAlipovNgaBắn súngĐồng82176
   TanZongliangTrung QuốcBắn súngBạc82178
   RonaldRauheĐứcMôn canoeingBạc82179
   GrantSchubertAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng82180
   OleBischofĐứcJudoVàng82180
   Min-JaeKimHàn QuốcBóng chàyVàng82181
   OlubayoAdefemiNigeriaBóng đáBạc82181
   ThomasHallCanadaMôn canoeingĐồng82182
   FernandoGonzálezChileTennisBạc82182
   SeimoneAugustusHoa KỳBóng rổVàng82185
   AshDelaneyAustraliaBơiBạc82185
   DwightThomasJamaicaĐiền kinhVàng82185
   Dong-MinChaHàn QuốcTaekwondoVàng82187
   SteveHookerAustraliaĐiền kinhVàng82187
   PeterHochschornerSlovakiaMôn canoeingVàng82188
   MacConeCanadaCưỡi ngựaBạc82188
   GarrettWeber-GaleHoa KỳBơiVàng82188
   GarrettWeber-GaleHoa KỳBơiVàng82188
   LaShawnMerrittHoa KỳĐiền kinhVàng82188
   LaShawnMerrittHoa KỳĐiền kinhVàng82188
   VasilijŽbogarSloveniaĐua thuyền buồmBạc82190
   JenniferJoinesHoa KỳBóng chuyềnBạc82191
   LeevanSandsBahamasĐiền kinhĐồng82191
   RogerKlugeĐứcĐua xe đạpBạc82192
   StefanoCarozzoÝĐấu kiếmĐồng82193
   GrégoryMalletPhápBơiBạc82196
   AleksandrSukhorukovNgaBơiBạc82198
   TayyibaHaneefHoa KỳBóng chuyềnBạc82200
   VíctorTomásTây Ban NhaBóng némĐồng83176
   AlekseyAbalmasovBelarusMôn canoeingVàng83180
   GemmaBeadsworthAustraliaBóng nướcĐồng83180
   BryanClayHoa KỳĐiền kinhVàng83180
   RohaneeCoxAustraliaBóng rổBạc83182
   Taek-GeunLeeHàn QuốcBóng chàyVàng83182
   ZhangWenxiuTrung QuốcĐiền kinhĐồng83182
   NataliyaShipilovaNgaBóng némBạc83184
   AlexFábregasTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc83184
   TakeshiMatsudaNhật BảnBơiĐồng83184
   YuliyaBichikBelarusChèo thuyềnĐồng83185
   HaydenRoulstonNew ZealandĐua xe đạpBạc83186
   HaydenRoulstonNew ZealandĐua xe đạpĐồng83186
   Gwang-HyeonKimHàn QuốcBóng chàyVàng83187
   Guðjón ValurSigurðssonIcelandBóng némBạc83187
   DiegoAlvesBrazilBóng đáĐồng83188
   ArturLitvinchukBelarusMôn canoeingVàng83189
   EmmaRandallAustraliaBóng rổBạc83190
   AndreyKrauchankaBelarusĐiền kinhBạc83191
   AndreyMoiseyevNgaNăm môn phối hợpVàng83195
   AndreySilnovNgaĐiền kinhVàng83198
   YaroslavRybakovNgaĐiền kinhĐồng83198
   YusupAbdusalomovTajikistanĐấu vậtBạc84170
   RevazMindorashviliGruziaĐấu vậtVàng84175
   TarasDankoUkrainaĐấu vậtĐồng84177
   NazmiAvlucaThổ Nhĩ KỳĐấu vậtĐồng84177
   GeorgyKetoyevNgaĐấu vậtĐồng84178
   VicyohandriOdelínCubaBóng chàyBạc84179
   AndreaMinguzziÝĐấu vậtVàng84179
   NatalieGoldaHoa KỳBóng nướcBạc84180
   ZoltánFodorHungaryĐấu vậtBạc84180
   CarlosPérezTây Ban NhaMôn canoeingVàng84182
   GrégoryBaugéPhápĐua xe đạpBạc84183
   JasonRogersHoa KỳĐấu kiếmBạc84183
   OscarUstariArgentinaBóng đáVàng84183
   FlorianKellerĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng84183
   MarkGangloffHoa KỳBơiVàng84183
   DeLishaMilton-JonesHoa KỳBóng rổVàng84185
   ColinSmithAnhChèo thuyềnBạc84185
   AndraeWilliamsBahamasĐiền kinhBạc84185
   LeithBrodieAustraliaBơiĐồng84187
   LeithBrodieAustraliaBơiĐồng84187
   ErikVlčekSlovakiaMôn canoeingBạc84188
   NiklausSchurtenbergerThụy SĩCưỡi ngựaĐồng84188
   AlbertRocasTây Ban NhaBóng némĐồng84188
   DanielleScott-ArrudaHoa KỳBóng chuyềnBạc84188
   AngeloTaylorHoa KỳĐiền kinhVàng84188
   KerronClementHoa KỳĐiền kinhBạc84188
   AngeloTaylorHoa KỳĐiền kinhVàng84188
   KerronClementHoa KỳĐiền kinhVàng84188
   RolineRepelaer van DrielHà LanChèo thuyềnBạc84189
   HollieGrimaAustraliaBóng rổBạc84190
   ArmanChilmanovKazakhstanTaekwondoĐồng84190
   HuguesDuboscqPhápBơiĐồng84191
   HuguesDuboscqPhápBơiĐồng84191
   RudyFernándezTây Ban NhaBóng rổBạc84195
   LuYongTrung QuốcCử tạVàng85172
   AndreyRybakovBelarusCử tạBạc85172
   Tigran V.MartirosyanArmeniaCử tạĐồng85175
   Nathalie ZuSayn WittgensteinĐan MạchCưỡi ngựaĐồng85176
   GyörgyKozmannHungaryMôn canoeingĐồng85179
   StaceyPorterAustraliaBóng mềmĐồng85179
   SantiFreixaTây Ban NhaKhúc côn cầu sân cỏBạc85181
   AdamVan KoeverdenCanadaMôn canoeingBạc85182
   Suk-MinYoonHàn QuốcBóng chàyVàng85184
   NatalieTitcumeAustraliaBóng mềmĐồng85184
   DavidDavisTây Ban NhaBóng némĐồng85185
   AnnaKareyevaNgaBóng némBạc85185
   AlexanderMayetaCubaBóng chàyBạc85186
   AksanaMiankovaBelarusĐiền kinhVàng85186
   AshleyCallusAustraliaBơiĐồng85188
   JeromeJeannetPhápĐấu kiếmVàng85190
   JoëlAbatiPhápBóng némVàng85190
   NataliyaGelakhBelarusChèo thuyềnĐồng85190
   WangLiqinTrung QuốcBóng bànĐồng85192
   WangLiqinTrung QuốcBóng bànVàng85192
   Giba BrazilBóng chuyềnBạc85192
   FabriceJeannetPhápĐấu kiếmBạc85193
   FabriceJeannetPhápĐấu kiếmVàng85193
   NikitaLobintsevNgaBơiBạc85193
   FedericoFazioArgentinaBóng đáVàng85195
   DrewGinnAustraliaChèo thuyềnVàng85195
   LaurenJacksonAustraliaBóng rổBạc85196
   IrinaOsipovaNgaBóng rổĐồng85196
   VadimKhamuttskikhNgaBóng chuyềnĐồng85196
   ArkadyVyachaninNgaBơiĐồng85200
   ArkadyVyachaninNgaBơiĐồng85200
   YekaterinaLisinaNgaBóng rổĐồng85202
   MariyaStepanovaNgaBóng rổĐồng85203
   MaksimMikhaylovNgaBóng chuyềnĐồng85203
   Rodrigão BrazilBóng chuyềnBạc85205
   SophieDodémontPhápBắn cungĐồng86173
   AttilaVajdaHungaryMôn canoeingVàng86177
   YoandriUrgellésCubaBóng chàyBạc86178
   BrianBardenHoa KỳBóng chàyĐồng86180
   ShawnCrawfordHoa KỳĐiền kinhBạc86181
   DavidCalTây Ban NhaMôn canoeingBạc86183
   DavidCalTây Ban NhaMôn canoeingBạc86183
   OlivierGiraultPhápBóng némVàng86183
   Dong-HyeonImHàn QuốcBắn cungVàng86184
   YadierPedrosoCubaBóng chàyBạc86184
   AldoMontanoÝĐấu kiếmĐồng86184
   PaoloQuinterosArgentinaBóng rổĐồng86185
   JasonDonaldHoa KỳBóng chàyĐồng86185
   Renan BrazilBóng đáĐồng86187
   SnorriGuðjónssonIcelandBóng némBạc86187
   ScottFrandsenCanadaChèo thuyềnBạc86188
   ElleLoganHoa KỳChèo thuyềnVàng86188
   FrédBousquetPhápBơiBạc86188
   HenriHäkkinenPhần LanBắn súngĐồng86189
   RickyRubioTây Ban NhaBóng rổBạc86190
   MoritzFürsteĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng86190
   SergioRomeroArgentinaBóng đáVàng86191
   DavidWaltersHoa KỳBơiVàng86191
   PeterVarellasHoa KỳBóng nướcBạc86191
   IanCrockerHoa KỳBơiVàng86193
   MarinaKuzinaNgaBóng rổĐồng86195
   UsainBoltJamaicaĐiền kinhVàng86196
   UsainBoltJamaicaĐiền kinhVàng86196
   UsainBoltJamaicaĐiền kinhVàng86196
   ScottTouzinskyHoa KỳBóng chuyềnVàng86198
   AlexeiBellCubaBóng chàyBạc87176
   ToreBrovoldNa UyBắn súngBạc87176
   EzequielGarayArgentinaBóng đáVàng87182
   PhilippZellerĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng87183
   DesAbbottAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng87184
   ClaytonFredericksAustraliaCưỡi ngựaBạc87185
   JulienDesprésPhápChèo thuyềnĐồng87187
   StephenLambertAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng87188
   RyanLochteHoa KỳBơiVàng87188
   RyanLochteHoa KỳBơiĐồng87188
   RyanLochteHoa KỳBơiĐồng87188
   RyanLochteHoa KỳBơiVàng87188
   NicolasNovarroArgentinaBóng đáVàng87190
   BevanGeorgeAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng87190
   JulienBahainPhápChèo thuyềnĐồng87190
   MikeBryanHoa KỳTennisĐồng87191
   AndreyBogdanovichBelarusMôn canoeingVàng87193
   RobinBellAustraliaMôn canoeingĐồng87193
   AvardMoncurBahamasĐiền kinhBạc87193
   Jose LuisAbajoTây Ban NhaĐấu kiếmĐồng87194
   KirkPalmerAustraliaBơiĐồng87194
   DorianMortelettePhápChèo thuyềnĐồng87195
   SergeyGrankinNgaBóng chuyềnĐồng87195
   MiloradČavićSerbiaBơiBạc87198
   LucijaPolavderSloveniaJudoĐồng88167
   XueHaifengTrung QuốcBắn cungĐồng88181
   BronwenKnoxAustraliaBóng nướcĐồng88182
   BrendanHansenHoa KỳBơiVàng88183
   AlexRasmussenĐan MạchĐua xe đạpBạc88185
   LarsenJensenHoa KỳBơiĐồng88185
   RenéPoulsenĐan MạchMôn canoeingBạc88187
   Breno BrazilBóng đáĐồng88187
   ToddRogersHoa KỳBóng chuyền bãi biểnVàng88188
   AlexanderGrimmĐứcMôn canoeingVàng88188
   Jan-MarcoMontagĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng88188
   RickyBerensHoa KỳBơiVàng88188
   TimBrabantsAnhMôn canoeingĐồng88189
   TimBrabantsAnhMôn canoeingVàng88189
   PatrickMurphyAustraliaBơiĐồng88190
   PatrickMurphyAustraliaBơiĐồng88190
   AsafaPowellJamaicaĐiền kinhVàng88190
   MonicaAbbottHoa KỳBóng mềmBạc88191
   AdamWrightHoa KỳBóng nướcBạc88191
   SaúlCraviottoTây Ban NhaMôn canoeingVàng88192
   Dante BrazilBóng chuyềnBạc88201
   AmauryLeveauxPhápBơiBạc88202
   AmauryLeveauxPhápBơiBạc88202
   YarelisBarriosCubaĐiền kinhBạc89172
   JaysonNixHoa KỳBóng chàyĐồng89180
   RichardRiszdorferSlovakiaMôn canoeingBạc89181
   ChristophZellerĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng89185
   TimWieskötterĐứcMôn canoeingBạc89191
   AndrewSmithAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng89191
   DavidCrawshayAustraliaChèo thuyềnVàng89191
   Márcio BrazilBóng chuyền bãi biểnBạc89192
   PhillipsIdowuAnhĐiền kinhBạc89192
   ScottBrennanAustraliaChèo thuyềnVàng89193
   MichalJelińskiBa LanChèo thuyềnVàng89194
   SuzyBatkovicAustraliaBóng rổBạc89195
   ReidPriddyHoa KỳBóng chuyềnVàng89196
   RileySalmonHoa KỳBóng chuyềnVàng89197
   SergeyTetyukhinNgaBóng chuyềnĐồng89197
   Samuel BrazilBóng chuyềnBạc89200
   SemyonPoltavskyNgaBóng chuyềnĐồng89205
   IlarioDi BuòÝBắn cungBạc90175
   NataliyaKhoronekoBelarusĐiền kinhBạc90180
   Gab-YongJinHàn QuốcBóng chàyVàng90182
   NormanBröcklĐứcMôn canoeingĐồng90183
   MaximilianLevyĐứcĐua xe đạpĐồng90183
   HeshamMisbahAi CậpJudoĐồng90183
   BjörnGoldschmidtĐứcMôn canoeingĐồng90184
   IrakliTsirekidzeGruziaJudoVàng90184
   Jin-YeongLeeHàn QuốcBóng chàyVàng90185
   MengGuanliangTrung QuốcMôn canoeingVàng90185
   AleksandrKostoglodNgaMôn canoeingBạc90185
   Gi-JuHanHàn QuốcBóng chàyVàng90186
   ElierSánchezCubaBóng chàyBạc90186
   YuriyChebanUkrainaMôn canoeingĐồng90186
   MārisŠtrombergsLatviaĐua xe đạpVàng90186
   AmarBenikhlefAlgeriaJudoBạc90186
   NathanTwaddleNew ZealandChèo thuyềnĐồng90186
   HyeokGwonHàn QuốcBóng chàyVàng90187
   TaylorTeagardenHoa KỳBóng chàyĐồng90187
   CasperJørgensenĐan MạchĐua xe đạpBạc90187
   KévinSireauPhápĐua xe đạpBạc90188
   HeatherBownHoa KỳBóng chuyềnBạc90188
   AndreasThorkildsenNa UyĐiền kinhVàng90188
   DanielNarcissePhápBóng némVàng90189
   LogiGeirssonIcelandBóng némBạc90190
   OksanaRomenskayaNgaBóng némBạc90190
   TomJamesAnhChèo thuyềnVàng90190
   AndrewLautersteinAustraliaBơiĐồng90190
   AndrewLautersteinAustraliaBơiĐồng90190
   AndrewLautersteinAustraliaBơiBạc90190
   RichLambourneHoa KỳBóng chuyềnVàng90190
   WangYimeiTrung QuốcBóng chuyềnĐồng90190
   Norge LuisVeraCubaBóng chàyBạc90191
   Juan CarlosNavarroTây Ban NhaBóng rổBạc90192
   MartinHollsteinĐứcMôn canoeingVàng90192
   BjörgvinGustavssonIcelandBóng némBạc90192
   LukeDoernerAustraliaKhúc côn cầu sân cỏĐồng90192
   AleksandarĆirićSerbiaBóng nướcĐồng90192
   TomStallardAnhChèo thuyềnBạc90193
   MattRyanAustraliaChèo thuyềnBạc90194
   DaveCalderCanadaChèo thuyềnBạc90195
   AlainBernardPhápBơiĐồng90196
   AlainBernardPhápBơiVàng90196
   AlainBernardPhápBơiBạc90196
   MattTargettAustraliaBơiĐồng90198
   MattTargettAustraliaBơiBạc90198
   YuryBerezhkoNgaBóng chuyềnĐồng90198
   AleksandrVolkovNgaBóng chuyềnĐồng90210
   ClementeRussoÝQuyền AnhBạc91180
   KamiCraigHoa KỳBóng nướcBạc91180
   RakhimChakhkiyevNgaQuyền AnhVàng91183
   JohnGallHoa KỳBóng chàyĐồng91183
   BrandonKnightHoa KỳBóng chàyĐồng91183
   MarcBurnsTrinidad và TobagoĐiền kinhBạc91183
   MarekKolbowiczBa LanChèo thuyềnVàng91185
   TonyAzevedoHoa KỳBóng nướcBạc91185
   OsmayAcostaCubaQuyền AnhĐồng91188
   TimMorehouseHoa KỳĐấu kiếmBạc91188
   AntonioPortaArgentinaBóng rổĐồng91190
   KenWallaceAustraliaMôn canoeingVàng91190
   KenWallaceAustraliaMôn canoeingĐồng91190
   JonathanCoefficPhápChèo thuyềnĐồng91190
   RomanPetrushenkoBelarusMôn canoeingĐồng91191
   RomanPetrushenkoBelarusMôn canoeingVàng91191
   ArnórAtlasonIcelandBóng némBạc91191
   AaronPeirsolHoa KỳBơiVàng91191
   AaronPeirsolHoa KỳBơiBạc91191
   AaronPeirsolHoa KỳBơiVàng91191
   NorbertMadarasHungaryBóng nướcVàng91191
   AdamKreekCanadaChèo thuyềnVàng91193
   BeauHoopmanHoa KỳChèo thuyềnĐồng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   BenWildman-TobrinerHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   MichaelPhelpsHoa KỳBơiVàng91193
   KonradWasielewskiBa LanChèo thuyềnVàng91194
   SylviaFowlesHoa KỳBóng rổVàng91196
   DeontayWilderHoa KỳQuyền AnhĐồng91201
   PhilDalhausserHoa KỳBóng chuyền bãi biểnVàng91206
   MarcoGaliazzoÝBắn cungBạc92178
   Seung-HwanOHàn QuốcBóng chàyVàng92178
   JamieStaffAnhĐua xe đạpVàng92178
   SergeiAschwandenThụy SĩJudoĐồng92181
   Seung-YeopLeeHàn QuốcBóng chàyVàng92183
   TomaszWylenzekĐứcMôn canoeingĐồng92183
   TomaszWylenzekĐứcMôn canoeingBạc92183
   ChristianGilleĐứcMôn canoeingĐồng92184
   ChristianGilleĐứcMôn canoeingBạc92184
   LouMarsonHoa KỳBóng chàyĐồng92185
   BenAinslieAnhĐua thuyền buồmVàng92185
   IainPercyAnhĐua thuyền buồmVàng92185
   ChrisHoyAnhĐua xe đạpVàng92186
   ChrisHoyAnhĐua xe đạpVàng92186
   ChrisHoyAnhĐua xe đạpVàng92186
   KevinLightCanadaChèo thuyềnVàng92190
   José ManuelCalderónTây Ban NhaBóng rổBạc92191
   Ásgeir ÖrnHallgrímssonIcelandBóng némBạc92191
   AlastairHeathcoteAnhChèo thuyềnBạc92191
   MiguelLa HeraCubaBóng chàyBạc92192
   LutzAltepostĐứcMôn canoeingĐồng92193
   AdamKorolBa LanChèo thuyềnVàng92193
   BobBryanHoa KỳTennisĐồng92193
   BrentonRickardAustraliaBơiBạc92194
   BrentonRickardAustraliaBơiBạc92194
   GermainChardinPhápChèo thuyềnĐồng92195
   TeroPitkämäkiPhần LanĐiền kinhĐồng92195
   ChristianSprengerAustraliaBơiBạc92196
   BerniRodríguezTây Ban NhaBóng rổBạc92198
   ManuGinóbiliArgentinaBóng rổĐồng92198
   DaoudaKarabouePhápBóng némVàng92198
   Maartenvan der WeijdenHà LanBơiVàng92205
   GiovanniPellieloÝBắn súngBạc93174
   MattBrownHoa KỳBóng chàyĐồng93182
   BrianDuensingHoa KỳBóng chàyĐồng93183
   JasonTurnerHoa KỳBắn súngĐồng93183
   MaksimOpalevNgaMôn canoeingVàng93184
   JeremyCummingsHoa KỳBóng chàyĐồng93188
   JeffStevensHoa KỳBóng chàyĐồng93188
   MattWellsAnhChèo thuyềnĐồng93190
   SimoneRaineriÝChèo thuyềnBạc93190
   DeronWilliamsHoa KỳBóng rổVàng93191
   MikeDayHoa KỳĐua xe đạpBạc93191
   J.W.KrumpholzHoa KỳBóng nướcBạc93191
   DavidOliverHoa KỳĐiền kinhĐồng93191
   ThierryOmeyerPhápBóng némVàng93192
   AntonioScadutoÝMôn canoeingĐồng93193
   DominicSeiterleCanadaChèo thuyềnVàng93193
   CédricPatyPhápBóng némVàng93194
   MattSchnobrichHoa KỳChèo thuyềnĐồng93196
   KevinHansenHoa KỳBóng chuyềnVàng93196
   AndréHellerBrazilBóng chuyềnBạc93199
   JamesByrnesCanadaChèo thuyềnVàng93200
   TayshaunPrinceHoa KỳBóng rổVàng93206
   IlyaIlyinKazakhstanCử tạVàng94175
   FrederichCepedaCubaBóng chàyBạc94177
   KhadzhimuratAkkayevNgaCử tạĐồng94178
   SzymonKołeckiBa LanCử tạBạc94181
   ErielSánchezCubaBóng chàyBạc94183
   StefanNimkeĐứcĐua xe đạpĐồng94186
   AlexanderPeterssonIcelandBóng némBạc94186
   RolandoMeriñoCubaBóng chàyBạc94187
   AndrijaPrlainovićSerbiaBóng nướcĐồng94187
   LucaAgamennoniÝChèo thuyềnBạc94188
   CédricBerrestPhápChèo thuyềnĐồng94191
   JamesMarburgAustraliaChèo thuyềnBạc94191
   VictorAnichebeNigeriaBóng đáBạc94192
   OlafTufteNa UyChèo thuyềnVàng94193
   TomLucyAnhChèo thuyềnBạc94194
   JakeWetzelCanadaChèo thuyềnVàng94195
   ÓlafurStefánssonIcelandBóng némBạc94196
   NorbertHosnyánszkyHungaryBóng nướcVàng94196
   Pierre-JeanPeltierPhápChèo thuyềnĐồng94197
   TomHoffHoa KỳBóng chuyềnVàng94198
   TamásKásásHungaryBóng nướcVàng94200
   AlekseyOstapenkoNgaBóng chuyềnĐồng94208
   MoriahVan NormanHoa KỳBóng nướcBạc95178
   NadezhdaOstapchukBelarusĐiền kinhĐồng95180
   OlenaAntonovaUkrainaĐiền kinhĐồng95180
   RaúlEntrerríosTây Ban NhaBóng némĐồng95185
   FrancisHegertyAustraliaChèo thuyềnBạc95187
   Hyeon-SuKimHàn QuốcBóng chàyVàng95188
   LuigiTarantinoÝĐấu kiếmĐồng95188
   GuillaumeFlorentPhápĐua thuyền buồmĐồng95189
   Jung-KeunBongHàn QuốcBóng chàyVàng95190
   Anderson BrazilBóng chuyềnBạc95190
   MicahBoydHoa KỳChèo thuyềnĐồng95191
   PeterVanderkaayHoa KỳBơiĐồng95193
   PeterVanderkaayHoa KỳBơiVàng95193
   BenRutledgeCanadaChèo thuyềnVàng95194
   PéterBirosHungaryBóng nướcVàng95194
   CullenJonesHoa KỳBơiVàng95195
   AndréNascimentoBrazilBóng chuyềnBạc95195
   CarlosDelfinoArgentinaBóng rổĐồng95196
   HaydenStoeckelAustraliaBơiĐồng95197
   HaydenStoeckelAustraliaBơiBạc95197
   DánielVargaHungaryBóng nướcVàng95200
   JoshInmanHoa KỳChèo thuyềnĐồng95203
   LloyBallHoa KỳBóng chuyềnVàng95203
   AleksandrKosaryevNgaBóng chuyềnĐồng95203
   XetaqQazyumovAzerbaijanĐấu vậtĐồng96180
   AslanbekKhushtovNgaĐấu vậtVàng96180
   SharvaniMuradovNgaĐấu vậtVàng96182
   MirkoEnglichĐứcĐấu vậtBạc96184
   TaymurazTigiyevKazakhstanĐấu vậtBạc96185
   GiorgiGogshelidzeGruziaĐấu vậtĐồng96185
   AsetMambetovKazakhstanĐấu vậtĐồng96186
   DavidKosteleckýCH CzechBắn súngVàng96190
   TiborBenedekHungaryBóng nướcVàng96190
   AdamWheelerHoa KỳĐấu vậtĐồng96191
   JüriJaansonEstoniaChèo thuyềnBạc96192
   JasonKiddHoa KỳBóng rổVàng96193
   DwyaneWade, Jr.Hoa KỳBóng rổVàng96193
   HreidarGuðmundssonIcelandBóng némBạc96193
   IngimundurIngimundarsonIcelandBóng némBạc96193
   StephenRowbothamAnhChèo thuyềnĐồng96193
   AlexPartridgeAnhChèo thuyềnBạc96193
   MattLangridgeAnhChèo thuyềnBạc96195
   YelenaPolyonovaNgaBóng némBạc96198
   GrantHackettAustraliaBơiBạc96198
   GrantHackettAustraliaBơiĐồng96198
   ZoltánSzécsiHungaryBóng nướcVàng96198
   KyleHamiltonCanadaChèo thuyềnVàng96199
   AleksandrKorneyevNgaBóng chuyềnĐồng96200
   AlekseyKuleshovNgaBóng chuyềnĐồng96206
   V'iacheslavHlazkovUkrainaQuyền AnhĐồng97189
   KevinJepsenHoa KỳBóng chàyĐồng97190
   FredrikLööfThụy ĐiểnĐua thuyền buồmĐồng97190
   AleksandrBogdanovichBelarusMôn canoeingVàng97191
   GuillaumeGillePhápBóng némVàng97192
   DénesVargaHungaryBóng nướcVàng97193
   SverreJakobssonIcelandBóng némBạc97196
   KleteKellerHoa KỳBơiVàng97198
   Dong-JuKimHàn QuốcBóng chàyVàng98180
   Dae-HyeonJeongHàn QuốcBóng chàyVàng98185
   Min-HoGangHàn QuốcBóng chàyVàng98185
   Hyeon-JinRyuHàn QuốcBóng chàyVàng98187
   BertrandGillePhápBóng némVàng98187
   VladaVujasinovićSerbiaBóng nướcĐồng98187
   MattLaPortaHoa KỳBóng chàyĐồng98188
   NateSchierholtzHoa KỳBóng chàyĐồng98188
   SteveWilliamsAnhChèo thuyềnVàng98189
   MerrillMosesHoa KỳBóng nướcBạc98191
   RickMerloHoa KỳBóng nướcBạc98191
   ZachRaileyHoa KỳĐua thuyền buồmBạc98192
   WyattAllenHoa KỳChèo thuyềnĐồng98193
   JasonLezakHoa KỳBơiĐồng98193
   JasonLezakHoa KỳBơiVàng98193
   JasonLezakHoa KỳBơiVàng98193
   CédricBurdetPhápBóng némVàng98195
   StephenStrasburgHoa KỳBóng chàyĐồng98196
   CameronMcKenzie-McHargAustraliaChèo thuyềnBạc98196
   José JavierHombradosTây Ban NhaBóng némĐồng98197
   SimoneVenierÝChèo thuyềnBạc98197
   MichaelReddHoa KỳBóng rổVàng98198
   NathanAdrianHoa KỳBơiVàng98198
   Gustavo BrazilBóng chuyềnBạc98203
   RyanMillarHoa KỳBóng chuyềnVàng98204
   CaseyWeathersHoa KỳBóng chàyĐồng99185
   ChikaChukwumerijeNigeriaTaekwondoĐồng99190
   TrevorCahillHoa KỳBóng chàyĐồng99193
   BenjaminRondeauPhápChèo thuyềnĐồng99197
   BrunoPradaBrazilĐua thuyền buồmBạc100185
   AskhatZhitkeyevKazakhstanJudoBạc100187
   AleksandarŠapićSerbiaBóng nướcĐồng100188
   RóbertGunnarssonIcelandBóng némBạc100190
   HenkGrolHà LanJudoĐồng100190
   AndrewTriggs HodgeAnhChèo thuyềnVàng100190
   AlbertoEntrerríosTây Ban NhaBóng némĐồng100192
   ŽivkoGocićSerbiaBóng nướcĐồng100193
   JonBelausteguiTây Ban NhaBóng némĐồng100195
   VadimMakhnyovBelarusMôn canoeingĐồng100196
   VadimMakhnyovBelarusMôn canoeingVàng100196
   DemetrioLozanoTây Ban NhaBóng némĐồng100196
   MaxWeinholdĐứcKhúc côn cầu sân cỏVàng100196
   TimHuttenHoa KỳBóng nướcBạc100196
   SlobodanSoroSerbiaBóng nướcĐồng100196
   DavidBarrufetTây Ban NhaBóng némĐồng100197
   FilipFilipovićSerbiaBóng nướcĐồng100197
   KobeBryantHoa KỳBóng rổVàng100198
   LayneBeaubienHoa KỳBóng nướcBạc100198
   OndrejSynekCH CzechChèo thuyềnBạc100199
   MaheDrysdaleNew ZealandChèo thuyềnĐồng100199
   DuncanFreeAustraliaChèo thuyềnVàng100200
   GeorgeBridgewaterNew ZealandChèo thuyềnĐồng100200
   MalcolmHowardCanadaChèo thuyềnVàng100200
   CarlosJiménezTây Ban NhaBóng rổBạc100201
   DanielWalshHoa KỳChèo thuyềnĐồng100201
   ÁlexMumbrúTây Ban NhaBóng rổBạc100202
   StevenCoppolaHoa KỳChèo thuyềnĐồng100203
   SeanRooneyHoa KỳBóng chuyềnVàng100206
   Fábio BrazilBóng chuyền bãi biểnBạc101204
   IdalysOrtízCubaJudoĐồng102173
   CrystlBustosHoa KỳBóng mềmBạc102173
   AndersEkströmThụy ĐiểnĐua thuyền buồmĐồng102181
   TerryTiffeeHoa KỳBóng chàyĐồng102190
   BryanVolpenheinHoa KỳChèo thuyềnĐồng102191
   DuškoPijetlovićSerbiaBóng nướcĐồng102192
   JakeArrietaHoa KỳBóng chàyĐồng102193
   StephanieBrown-TraftonHoa KỳĐiền kinhVàng102193
   NikolaKarabaticPhápBóng némVàng102195
   VanjaUdovičićSerbiaBóng nướcĐồng102195
   PeterHudnutHoa KỳBóng nướcBạc102196
   PeteReedAnhChèo thuyềnVàng102198
   Ricardo BrazilBóng chuyền bãi biểnĐồng102200
   RossanoGaltarossaÝChèo thuyềnBạc102200
   AndrésNocioniArgentinaBóng rổĐồng102201
   AlexandrosNikolaidisHy LạpTaekwondoBạc102201
   MövludMirəliyevAzerbaijanJudoĐồng103183
   NikolaRađenSerbiaBóng nướcĐồng103195
   GabeGardnerHoa KỳBóng chuyềnVàng103209
   AndrewSimpsonAnhĐua thuyền buồmVàng104185
   BrettAndersonHoa KỳBóng chàyĐồng104193
   TamásMolnárHungaryBóng nướcVàng104193
   IkerRomeroTây Ban NhaBóng némĐồng104196
   DidierDinartPhápBóng némVàng104197
   RicEgingtonAnhChèo thuyềnBạc104198
   CarmeloAnthonyHoa KỳBóng rổVàng104203
   MattGreversHoa KỳBơiBạc104203
   MattGreversHoa KỳBơiVàng104203
   MattGreversHoa KỳBơiVàng104203
   ClayStanleyHoa KỳBóng chuyềnVàng104205
   ChrisBoshHoa KỳBóng rổVàng104208
   AndreyAryamnovBelarusCử tạVàng105172
   TüvshinbayarNaidangiinMông CổJudoVàng105176
   DmitryKlokovNgaCử tạBạc105182
   Seung-JunSongHàn QuốcBóng chàyVàng105183
   DmitryLapikovNgaCử tạĐồng105183
   RobertoCammarelleÝQuyền AnhVàng105190
   ChristopheKempéPhápBóng némVàng105193
   JesseSmithHoa KỳBóng nướcBạc105193
   LeonardoGutiérrezArgentinaBóng rổĐồng105200
   TamásVargaHungaryBóng nướcVàng105201
   DavidLeeHoa KỳBóng chuyềnVàng105203
   JoshWestAnhChèo thuyềnBạc105207
   TõnuEndreksonEstoniaChèo thuyềnBạc106198
   JérômeFernandezPhápBóng némVàng106199
   BrankoPekovićSerbiaBóng nướcĐồng107191
   Pedro LuisLazoCubaBóng chàyBạc107192
   MikeHessmanHoa KỳBóng chàyĐồng107196
   CristianMalmagroTây Ban NhaBóng némĐồng107197
   RubénGarabayaTây Ban NhaBóng némĐồng107201
   JorgeGarbajosaTây Ban NhaBóng rổBạc107204
   GáborKisHungaryBóng nướcVàng108194
   DavidPriceAnhQuyền AnhĐồng108203
   CarlosPrietoTây Ban NhaBóng némĐồng108204
   LuisScolaArgentinaBóng rổĐồng108207
   StaceyNuvemanHoa KỳBóng mềmBạc109183
   JeffPowersHoa KỳBóng nướcBạc109201
   LeBronJamesHoa KỳBóng rổVàng109203
   IvanTikhonBelarusĐiền kinhĐồng110186
   AinārsKovalsLatviaĐiền kinhBạc110192
   ValerieAdams-ViliNew ZealandĐiền kinhVàng110193
   FedericoKammerichsArgentinaBóng rổĐồng110205
   SatoshiIshiiNhật BảnJudoVàng111180
   RyanBaileyHoa KỳBóng nướcBạc111198
   BrandonBrooksHoa KỳBóng nướcBạc111198
   ZhangZhileiTrung QuốcQuyền AnhBạc111200
   PrimožKozmusSloveniaĐiền kinhVàng112188
   GergőKissHungaryBóng nướcVàng112199
   IstvánGergelyHungaryBóng nướcVàng112202
   Juan PedroGutiérrezArgentinaBóng rổĐồng112204
   MariyaGrabovetskayaKazakhstanCử tạĐồng113180
   DavidMusuľbesSlovakiaĐấu vậtĐồng113186
   BlaineNealHoa KỳBóng chàyĐồng114196
   SigfúsSigurðssonIcelandBóng némBạc114198
   VadimDevyatovskyBelarusĐiền kinhBạc115192
   FelipeReyesTây Ban NhaBóng rổBạc115205
   FabricioObertoArgentinaBóng rổĐồng115208
   PauGasolTây Ban NhaBóng rổBạc115215
   Mi-RanJangHàn QuốcCử tạVàng117171
   CarlosBoozerHoa KỳBóng rổVàng117206
   MaridMutalimovKazakhstanĐấu vậtĐồng120187
   KhasanBaroyevNgaĐấu vậtBạc120188
   DejanSavićSerbiaBóng nướcĐồng120190
   ArturTaymazovUzbekistanĐấu vậtVàng120190
   BakhtiyarAkhmedovNgaĐấu vậtBạc120190
   MindaugasMizgaitisLitvaĐấu vậtĐồng120190
   Dae-HoLeeHàn QuốcBóng chàyVàng120192
   MijaínLópezCubaĐấu vậtVàng120195
   YuryPatrikeyevArmeniaĐấu vậtĐồng120195
   DenisŠefikSerbiaBóng nướcĐồng120198
   DwightHowardHoa KỳBóng rổVàng120211
   AbdulloTangriyevUzbekistanJudoBạc122188
   MarcGasolTây Ban NhaBóng rổBạc122213
   MakiTsukadaNhật BảnJudoBạc125170
   PiotrMałachowskiBa LanĐiền kinhBạc125194
   GerdKanterEstoniaĐiền kinhVàng125196
   YevgenyChigishevNgaCử tạBạc126187
   TeddyRinerPhápJudoĐồng127204
   TongWenTrung QuốcJudoVàng128180
   VirgilijusAleknaLitvaĐiền kinhĐồng130200
   OscarBraisonCubaJudoĐồng135188
   TomaszMajewskiBa LanĐiền kinhVàng135204
   AndreyMikhnevichBelarusĐiền kinhĐồng140202
   RománGonzálezArgentinaBóng rổĐồng140210
   ViktorsŠčerbatihsLatviaCử tạĐồng145181
   ChristianCantwellHoa KỳĐiền kinhBạc145198
   MatthiasSteinerĐứcCử tạVàng146183
   OlhaKorobkaUkrainaCử tạBạc167181

   Chiều cao, cân nặng và độ tuổi lấy từ năm 2008. Xem tập hợp dữ liệu đầy đủ

   Vì lý do kỹ thuật tên của vận động viên được hiển thị bằng tiếng Anh như trong cơ sở dữ liệu của Ủy ban Olympic Quốc tế.

   Hình ảnh: Press Association, Getty Images. Cung cấp dữ liệu: Press Association.

   BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

   Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.