Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Liên lạc
 
 
Chúng tôi lắng nghe ý kiến của quí vị, hãy điền vào bảng sau đây để gửi thư điện tử cho chúng tôi, hoặc quí vị có thể liên lạc với chúng tôi theo các địa chỉ dưới đây:
 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
 
 
TIN MỚI NHẤT
 


BBC Vietnamese Service
Bush House
Strand
London
WC2B 4PH

Số điện thoại:
+44 (0)207 557 2303

Số Fax:
+44(0)207 497 5645


Hoặc

PO Box 1818
Bangkok
Thailand
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân