Donald Trump và Hillary Clinton
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Donald Trump và Hillary Clinton

Sau cuộc tranh luận lần thứ hai, kênh CNN công bố khảo sát người xem cho thấy bà Clinton thắng cuộc tranh luận với tỷ lệ:

Clinton: 57%

Trump: 34%

Tuy nhiên, khảo sát trên mạng của Drudge lại cho thấy kết quả khác:

Trump: 89,73% (Với 116.106 lượt chọn)

Clinton: 10,27% (với 13.292 lượt chọn)