Cuộc đời Quốc vương Thái Lan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc đời Quốc vương Thái Lan

Đôi nét về Quốc vương Thái Lan Bhumibol Abduladej, người vừa từ trần ở tuổi 88.