Trung Quốc phóng Thần Châu 11 vào vũ trụ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 11 lên trạm Thiên Cung 2

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu 11 lên trạm vũ trụ Thiên Cung 2 nhằm thực hiện dự án phát triển và khám phá không gian.

Hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông sẽ ở trạm trong 30 ngày và thực hiện một số thử nghiệm, như trồng cây trong không gian.