Hoa Kỳ nói về lý do đưa tàu chiến vào Hoàng Sa
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hoa Kỳ nói về lý do đưa tàu chiến gần Hoàng Sa

Thư ký báo chí Tòa Bạch ốc Josh Earnest nói việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào Hoàng Sa dip̣ cuối tuần qua là để thực thi quyền tự do đi lại.

"Hoa Kỳ không phải là một bên tuyên bố chủ quyền đối với các vùng đất, đảo và đá ở Biển Đông. Quan điểm của Hoa Kỳ là tranh chấp về các tuyên bố chủ quyền đối với những chỗ đó không nên được giải quyết thông qua vây ép, sức mạnh quân sự hay đe dọa mà phải nên thông qua đàm phán."

"Việc chúng tôi đưa tàu vào đây không chỉ đại diện cho Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ. Đó là việc chúng tôi làm nhân danh tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Trung Quốc," ông Earnest nói.