Thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Câu chuyện của thủy thủ Việt Nam bị hải tặc Somalia bắt

Nguyễn Văn Hạ, một trong ba thủy thủ người Việt vừa được thả, kể với BBC về những ngày bị hải tặc Somalia bắt giữ.