Thuyền nhân Việt tìm lại vị cứu tinh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thuyền nhân Việt: 'Tôi đã tìm thấy người cứu mình'

Năm 1980, Yen Siow lúc đó 4 tuổi, đã cận kề cái chết khi lênh đênh trên biển sau khi cùng gia đình trốn khỏi Việt Nam.

Sau 36 năm, và nay làm việc ở Singapore, cô đi tìm thủy thủ đoàn của chiếc tàu Berge Tasta đã cứu 81 người trên chiếc thuyền hỏng động cơ giữa đại dương.

Xem thêm:

'Chuyến đi kinh hoàng' của thuyền nhân Việt

Chuyện một thuyền nhân Việt mất con

Hành trình đến Mỹ của thuyền nhân VN