Vì sao tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton

Bà Lê Tống Mộng Hoa, chủ tịch Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia, là người hoạt động từ thiện nhiều năm nay tại bang Virginia, Hoa Kỳ.

Từng ủng hộ đảng Cộng hoà, lần bầu cử tổng thống này bà lại thành lập nhóm vận động ủng hộ Hillary Clinton.

Hồng Nga của BBC tiếng Việt hỏi bà về sự thay đổi quan điểm.