Có kỳ thị giới trên internet?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tham gia cùng BBC biên tập Wikpedia để giảm kỳ thị giới

Có tình trạng kỳ thị giới trên Internet hay không?

Nhân Mùa 100 Phụ nữ của BBC kết thúc vào ngày 8/12/2016, và đánh dấu dịp này, BBC cùng với Wikipedia tổ chức một cuộc marathon biên tập để tăng con số các giới thiệu sơ lược tiểu sử phụ nữ trên trang này.

Mang tên #100WomenWiki, hoạt động này được sự tham gia của các phóng viên BBC và khán thính giả trên khắp thế giới.

Chúng tôi phát hiện ra rằng Wikipedia là một trong những trang web được ưa chuộng nhất trên thế giới nhưng chỉ có khoảng 15% các biên tập viên là phụ nữ và chưa tới 17% những người được giới thiệu trên trang này là phụ nữ, theo số liệu của Wikipedia.

Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc kêu gọi khán thính giả là phụ nữ tham gia hoạt động biên tập này sẽ giúp tạo ra những trang giới thiệu tiểu sử mới với những thông tin hữu ích và quan trọng hơn là nhiều phụ nữ làm công việc biên tập này bằng nhiều ngôn ngữ hơn.

Mời các bạn tham gia cùng BBC và giúp làm cho mạng internet bớt kỳ thị về giới.