Quân đội Syria sắp chiếm lại được Aleppo?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quân đội Syria và đồng minh tin vào chiến thắng ở Aleppo

Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, nói rằng thắng lợi của lực lượng chính phủ trong cuộc chiến giành giật thành phố Aleppo sẽ là một bước tiến lớn dẫn tới chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài năm năm qua tại đất nước này.

Quân đội Syria và đồng minh nay đã giành lại khoảng 70% thành phố vốn nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy sau những bước tiến đáng kể trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, khi các chiến binh thuộc phe nổi dậy rút lui, họ để lại hàng ngàn thường dân những người vẫn đang bị kẹt trong làn đạn lửa giao tranh tại thành phố này.