'Anti-pee paint' used on crumbling walls
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dùng sơn đặc biệt để đối phó nạn đi tiểu bậy

Tình trạng đi tiểu bừa bãi xảy ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, và đây cũng là vấn đề khiến giới chức các nơi phải đau đầu tìm cách đối phó.

Hội đồng địa phương Cheshire West và Chester của Anh, đang có chiến dịch chống nạn đi tiểu bậy.

Một loại sơn đặc biệt được dùng để sơn lên nhiều bức tường trong thị trấn.

Nó đặc biệt ở chỗ nếu có chất lỏng nào xả vào chỗ đã được sơn, thì chất lỏng đó sẽ bắn ngược trở lại. Điều này khiến cho các đối tượng đi tiểu bừa bãi sẽ bị 'lãnh trọn' gần hết những gì họ xả ra.